Které období zahrnuje Gotika

Report
Gotika
Úvod, architektura
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou
GOTIKA
úvod, architektura
Které období zahrnuje Gotika:
Gotický sloh vznikl ve druhé polovině 12.století ve Francii a
Odtud se šíří do okolních zemí díky mnišským řádům.
1.Gotika raná
2.Gotika vrcholná – 13. – 14. století
3.Gotika pozdní – 15. – počátek 16. století
Víš odkud pochází název gotika?
(odpověď najdeš pod knihami)
Název gotika –
hanlivé označení
„gótské“,
umění germánské a
barbarské (dle Gótů)
Vzniklo v renesanci.
Architektura
Rysy:
Lomený oblouk
Žebrová klenba
http://hrady.dejiny.cz/buchlov/c017-08.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Okno_katedraly_Strasburg.JPG
Opěrný systém
Vertikalita
Členitost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gotic3d2.jpg
Klenby
Sklípková klenba
(diamantová)
Křížová klenba
http://www.slavonice-mesto.cz/html/klenba.htm
Hvězdicová
klenba
http://www.czregion.cz/krizova-klenba-obr?size=prezentace
http://hrady.dejiny.cz/sternberk/001105-020.htm
Okna
Vitráž
Výtvarná technika, při níž
Co je to
se plocha
skládá zokno
Co je to
Rozeta
je kruhové
vitráž?
různobarevných
skel rozeta?
velkých rozměrů,
spojených
olověnými
pásky.
Umístěné
nad vstupním
Slouží k zasklívání
portálem.oken.
Rozeta
http://www.taniassecret.cz/zlata-koruna-klaster/klasterni-chram-nanebevzeti-pannymarie/
http://gotikacr.ic.cz/obrazky/chram.sv.vita.jpg
Druhy staveb:
1. Církevní – katedrály, kostely, kláštery
2. Světské – hrady, měšťanské domy, radnice, mosty,
hrázděná lidová architektura
Stavební materiál:
Kámen
Vysoké cihly (buchty)
Stavitelé (u nás):
Matyáš z Arrasu (chrám sv. Víta, Karlštejn)
Petr Parléř (Karlštejn, Karlův most, pokračoval
na stavbě chrámu sv. Víta)
http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/v-polskem-tesine-byla-objevena-parlerovska-madona
http://leccos.com/index.php/clanky/matyas-z-arrasu
Katedrály
a chrámy
Milánský dóm
Chrám sv.Víta – Pražský hrad
http://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad/turisticky-rozcestnik/katedrala-svvita.shtml
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Milan_Cathedral_from_Piazza_del_Duomo.jpg,
autor Jiuguang Wang, pod licencí Creative Commons
Notre Dame - Paříž
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:NotreDameDeParis.jpg, autor
Sanchezn, pod licencí Creative Commons
Crám sv.Barbory – Kutná Hora
http://www.tyden.cz/rubriky/bydleni/oprava-plaste-chramu-v-kutne-hore-se-blizi-ke-konci_126777.html
Hrázděný dům
(Norimberk)
Kamenný most v Písku
http://82.114.195.35:90/ProjektMode
rniUmeni/St%C5%99edov%C4%9Bk/Pr
ojekt%20Gotika/Hr%C3%A1zd%C4%9
Bn%C3%BD%20d%C5%AFm,%20Nori
mberk.jpg
http://www.icpisek.cz/img.php?img=200702265&LANG=cz
http://cyklisti.wz.cz/vylety/IMAGESCR/21_KOST_V.JPG
Gotické
hrady
Loket
http://www.karlovarskyregion.cz/tip-na-vikend/hrad-loket/
Kost
Zvíkov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zvikov_(js).jpg, autor
Jerzy Strzelecki, pod licencí Creativ Commons
Karlštejn
http://sni-svuj-sen.blog.cz/rubrika/hrady-zamky-a-tvrze/6
Použitá literatura a zdroje:
http://www.gify.nou.cz/Vyhledavac.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika
Prokop, V. – Kapitoly z dějin výtvarného umění, Sokolov 2004
Baleka, J. – Výtvarné umění, výkladový slovník, ACADEMIA 2002
www.obrazky.cz

similar documents