CrowdFunding

Report
Joris Lensink
Juridisch perspectief

Crowdfunding biedt geldgevers en
geldnemers de mogelijkheid om
 door tussenkomst van dat
platform
 te participeren in een project
investering / lening
Geldnemer
Leenovereenkomst / obligatie /
aandeel / rente / dividend
fee
fee
platform
Bekeken vanuit de geldgever, kan crowdfunding
op vier verschillende manieren plaatsvinden:
doneren – geld schenken voor een goed doel
sponsoring – ondersteunen van een project van een
bedrijf of particulier, tegen een geringe (nietfinanciële) tegenprestatie
3. lenen – uitlenen van geld aan een bedrijf of
particulier
4. investeren – investeren in bedrijven
1.
2.


In Europa komen alle vormen voor.
In de Verenigde Staten bijna alleen maar donaties
en sponsoring.
De werkzaamheden die het crowdfunding
platform verricht
1. zijn gericht op het tot stand brengen van
een overeenkomst tussen de geldgevers
en een geldnemer.
2. hebben een bedrijfsmatig karakter omdat
het crowdfunding platform hiervoor een
beloning ontvangt.
3. = bemiddeling.


Bemiddelingsovereenkomst
 bij wet geregeld
 een opdracht
 het tot stand brengen van een of meer
overeenkomsten (de opdrachtnemer)
tussen de andere partij (opdrachtgever)
en een derde.

Bemiddelingsovereenkomst
 Recht op loon / provisie
 Informatieplicht
 Onderzoeksplicht



Worden via het platform financieringen
verstrekt in de vorm van leningen?
dan is sprake van opvorderbare gelden in
de zin van de Wft.
Deze werkzaamheden zijn verboden
zonder een ontheffing van de AFM.



Worden via het platform (ook) leningen
verstrekt aan consumenten?
dan is sprake van krediet in de zin van de
Wft.
Het crowdfunding platform bemiddelt in
kredieten en deze activiteiten zijn
verboden zonder vergunning van de AFM.



Worden via het platform investeringen
gedaan in de vorm van ‘verhandelbare’
aandelen of obligaties?
dan is sprake van het doorgeven van
orders van geldgevers met betrekking tot
financiële instrumenten.
Daarom is sprake van het verlenen van
een beleggingdienst en deze activiteit is
verboden zonder vergunning van de AFM.

Geen Europese regelgeving
 Waardoor crowdfunding vaak binnen de
landsgrenzen plaatsvindt

In Amerika wel regelgeving
 De Jumpstart Our Business Startups Act
(‘JOBS Act’)
▪ Uniforme regels voor crowdfunding in de
Amerikaanse wetgeving

Amerika
 US$ 1,6 mrd

Europa
 US$ 925 mln
 Terwijl Europa qua inwoneraantallen anderhalf
maal zo groot is als Amerika

Risico’s aan deelname aan een
crowdfunding platform.
 onvoldoende transparantie
▪ Met wie ga ik in zee?
▪ En wat is de rol van het platform?
 kans op wanbetaling,
▪ Wat zijn de zekerheden?
 onduidelijke voorwaarden
▪ Wat zijn precies de afspraken?
 Keesmakers
haalde in drie
maanden tijd € 150.000 op via
Geldvoorelkaar.nl.
 Maar het bedrag is uiteindelijk
niet geïnd.
 Keesmakers:
"We moesten privé
voor hoofdelijke aansprakelijkheid
tekenen om het geld te krijgen,
maar dat wilden we niet doen,
omdat we bij Kees bewust voor
een bv-vorm hebben gekozen”.

Dus:
 Doe onderzoek. Vraag om alle
beschikbare informatie.
 Bestudeer de overeenkomst die
uiteindelijk, als de crowdfunding slaagt,
met de Geldnemer zal worden gesloten.
 Laat je goed adviseren.
Kortom:
Alles is mogelijk.
Als je goede afspraken maakt.
Laat je goed adviseren.
Vragen?
Geen vragen?
Dank u wel.

similar documents