De beroepseed voor financiële dienstverleners

Report
De beroepseed voor
financiële dienstverleners:
Een eervolle
erkenning
Hans Ludo van Mierlo
EFD Noord – Veenhuizen
16 oktober 2013
Het ontstaan van de eed
•
•
•
•
•
•
•
2008- ‘Gepast en ongepast geld’
2009 - Commissie Maas: Naar herstel van vertrouwen
2010 - Code Banken
2011 - Code Verzekeraars
2012 - Tweede Kamer: koppeling aan geschiktheidstoets
2013 - Eed voor beleidsbepalers hele financiële sector
2015 - Eed voor alle medewerkers
Opvallende verschuivingen in 25 jaar
•
•
•
•
•
•
•
Maatschappelijke opdracht: vervuld
Insiderskapitalisme -> volkskapitalisme
Financiële instellingen -> aandeel
Financiële dienstverleners -> verkopers
Monetair denken alom
Onvoorspelbare klanten
Zoektocht naar nieuwe waarden
De bloedsomloop van de economie
De beroepseed
•
•
•
•
•
•
•
•
‘Ik zweer/beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen.
Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij mijn werk
betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers
en de samenleving waarin de onderneming opereert.
Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed
mogelijk inlichten.
Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op
mij van toepassing zijn.
Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
Ik maak geen misbruik van mijn kennis.
Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor
de samenleving.
Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te
bevorderen. ’
Betekenis van de eed (1)
•
•
•
•
•
Geen sanctie
Geen erkenning van schuld
Geen oplossing voor alle problemen
Geen garantie
Geen keurmerk
Betekenis van de eed (2)
Wel:
• Een ‘admission ticket’
• Een nieuwe status
• Een pleidooi voor duurzame financiële
dienstverlening
• Een appèl op financiële dienstverleners
• Een belofte aan de klant
• Een belofte aan de maatschappij
• Een belofte aan collega’s en medewerkers
Betekenis van de eed (3)
• Een gemeenschappelijke taal
• Een referentiepunt voor insiders en outsiders
• Een selectiecriterium voor medewerkers en
klanten
• Een inspiratiebron
• Een marketinginstrument
• Een opleidingsinstrument
• Een opdracht aan medewerkers
• Een exportproduct voor Holland Financial Centre
• Een schild tegen overspannen verwachtingen
De ratio achter de eed (1)
‘Het is niet mogelijk achter iedere
financiële dienstverlener een toezichthouder
te plaatsen …
…met de beroepseed is het wél mogelijk in iedere
financiële dienstverlener een toezichthouder te
plaatsen’.
De ratio achter de eed (2)
‘Wettelijke regels en voorschriften van de AFM
en DNB veranderen het vak van financiële
dienstverlener…..,
…. de beroepseed verandert de financiële
dienstverlener zelf’
‘Een appél op ethiek heeft
effect op vrijwel alle mensen.’
‘Een ambtseed beïnvloedt ons gedrag
zolang het besef daaraan levend
wordt gehouden.’
(Dan Ariely - hoogleraar
gedragseconomie MIT)

similar documents