FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

Report
ECZ436 FARMASÖTİK NANOTEKNOLOJİ
NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ
Hazırlayan
Yard.Doç.Dr. EBRU BAŞARAN
1–100 nm çapındaki parçacıklar veya yapılar
Nanoküre
Nanokapsül
2
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOTEKNOLOJİ
Eczacılık
Malzeme
Bilimi
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
Tıp
Elektronik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Bilgisayar
Uyg.
Matematik
Genetik
3










FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLER
Polimerik Nanopartiküller
Katı Lipit Nanopartiküller
Misel Yapılar
Lipozomlar
Niazomlar
Nanokristaller
İnklüzyon Kompleksleri
Dendrimerler
Metal Nanopartiküller
Quantum Dot
4
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN SINIFLANDIRILMASI
Emülsiyon Sistemler
Mikro- ve nanoemülsiyonlar
Çoklu emülsiyonlar
Veziküler Sistemler
Lipozomlar
Niozomlar
Partiküler Sistemler
Nano- ve mikrokapsül/küre
Katı lipit nano- ve mikroküre
5
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN SINIFLANDIRILMASI
Gözenekli Polimerik Sistemler
Mikrosünger
Moleküler Sistemler
İnklüzyon kompleksleri
Moleküler baskılı polimerik sistemler
6








FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN ÜSTÜNLÜKLERİ
Etkin maddenin istenen bölgeye hedeflendirilmesi
Çözünürlüğün arttırılması
Kararlılığın arttırılması
Kanda dolaşım süresinin uzaması
Biyoyararlanımda artış
Kontrollü salım
Düşük dozda etki
Yan etkilerde azalma
7
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMA YÖNTEMLERİ
 Püskürterek Kurutma
 Dondurarak Hazırlama Yöntemleri
Sıvı içine püskürterek dondurma
Dondurarak Kurutma
 Mekanik Yöntemler
Öğütme
Yüksek Basınçlı Homojenizasyon
 Çöktürme Yöntemleri
Non-solvan ilavesi ile çöktürme
Akışkanlaştırılmış Yatak Yöntemi
 Emülsiyon Oluşturma Yöntemleri
Mikroemülsiyon
8
Püskürterek Kurutma Yöntemi
Yüksek sıcaklıkta çözücünün buharlaştırılarak toz halde partiküler yapılar elde
edilebilir
Dondurarak Hazırlama Yöntemi
Dondurma işlemi sonrasında çözücünün uzaklaştırılması
9
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMA YÖNTEMLERİ
Mekanik Yöntemler
Parçacık boyutunu küçültebilen değirmenlerin kullanıldığı partiküllerin
daha büyük parçacıklardan parçalanarak elde edilir
YÜKSEK BASINÇLI HOMOJENİZASYON
Lipit erime derecesinin yaklaşık olarak 10 °C üzerine ısıtılır. Aynı sıcaklığa
getirilmiş olan yüzey etkin madde çözeltisi ile karıştırılır. Homojenize edilir
ve soğutulur.
10
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMA YÖNTEMLERİ
Çöktürme Yöntemleri
Su içinde yağ emülsiyonu oluşturulur daha sonra organik çözücü buharlaştırılır.
Oluşan partiküller çöker
11
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMA YÖNTEMLERİ
Emülsiyon Oluşturma Yöntemi
Yüksek sıcaklıkta mikroemülsiyon hazırlanır.
Soğutulduğunda partiküller çöker
12
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMA YÖNTEMLERİ
 Morfolojik Analiz
 Parçacık Büyüklüğü
 Zeta Potansiyel
 Polimerik-Lipit Yapı Analizleri
 Yüklenen ve Hapsedilen Etkin Madde Miktarının Belirlenmesi
 Etkin Madde Salım Özelliklerinin Belirlenmesi
13
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN KARAKTERİZASYONU
 Morfolojik Analiz
TEM
Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM)
Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)
SEM
14
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN KARAKTERİZASYONU
 Parçacık Büyüklüğü
Işık Kırınımı Yöntemi (LD)
Dinamik Işık Saçılımı Yöntemi (DLS)
Coulter Counter Yöntemi
Parçacık Büyüklüğü Dağılımı
[Polidisperslik İndisi (PdI)]
15
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN KARAKTERİZASYONU
 Zeta Potansiyel
(-) ve (+) 50 mV
Sistem kararlı
Katyonik yapıların mukozal yüzeylerde tutunma süreleri yüksek
16
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN KARAKTERİZASYONU
 Polimerik-Lipit Yapı Analizleri
Diferansiyel Taramalı Kalorimetri
X-Işını Kırınım Analizi
Föriyer Dönüşümlü Kızılötesi Analizi
Nükleer Manyetik Rezonans Analizi
(DSC)
(XRD)
(FT-IR)
(NMR)
17
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN KARAKTERİZASYONU
 Yüklenen ve Hapsedilen Etkin Madde Miktarının Belirlenmesi
Polimer
Homojen
halde
karışmış
1
2
3
18
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN KARAKTERİZASYONU
 Etkin Madde Salım Özelliklerinin Belirlenmesi
KONTROLLÜ SALIM
19
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI
NANOPARTİKÜLLERİN KARAKTERİZASYONU
20
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

similar documents