Quiz Ik hou van Lijssel

Report
Ik hou van Lijssel
Quizmaster
Carin Giesbers
Ik hou van Lijssel
Hoger/Lager
Nelly Adriaans
Frans Aarts
• Uit welk jaar dateert de oudste vermelding
van Liessel?
 1312
Ik hou van Lijssel
Hoger/Lager
Liesbeth Bakker
Karel Bloemen
• Wat is de oppervlakte van Liessel (per 01-012008)?
 18,71 km2
Ik hou van Lijssel
Hoger/Lager
Annie van Bommel
Albert Bronstein
• Hoeveel inwoners telde Liessel per 01-012008?
 3272
Ik hou van Lijssel
Hoger/Lager
Truus van Dijk
Gerard van Eijk
• In welk jaar is de parochie Liessel gesticht?
 1851
Ik hou van Lijssel
Hoger/Lager
Anny van Hal
Piet Gommans
• Uit welk jaar dateert de huidige kerk?
 1901
Diny van Heijster
Hans Hikspoors
• In Liessel zijn sporen gevonden van een veekraal
en een woning. Hoe oud zijn deze sporen?
 2400 – 2800 jaar oud.
Ze zijn van 800-400 voor Christus!
Ik hou van Lijssel
Hoger/Lager
Ria Hendriks
Henk Janssen
• Wat was het jaarsalaris van de pastoor in
1946?
 Fl. 500,=
Ik hou van Lijssel
Hoger/Lager
Doortje Hikspoors
Martien Janssen
• Hoe vaak heeft Tiny Reiniers deelgenomen
aan de Olympische Spelen?
3
Ik hou van Lijssel
Hoger/Lager
Karin Hikspoors
Willy Joosten
• In 1954 werd de kalkzandsteenfabriek gebouwd.
Hoeveel stenen werden er het eerste jaar
gefabriceerd?
 42.500.000 stuks in maas-formaat
Ik hou van Lijssel
Hoger/Lager
Hanneke Hoefnagels
Wim van Kessel
• Wat is de vlucht of spanwijdte van molen De
Volksvriend?
 26 meter
Ik hou van Lijssel
Open vraag
Miek Janssen
Ton Manders
• Hoe lang duurde vroeger (<1950) de tijd van
rouwen na een sterfgeval?
 1 jaar en 6 weken!
Ik hou van Lijssel
Open vraag
Henriette Manders
Henk Penninx
• Hoe heet het beekdalreservaat ten westen van
Liessel?
 Berken
Ik hou van Lijssel
Open vraag
Riky Kanters
Gerard Meulendijks
• Hoe heette de eerste pastoor van de parochie
Liessel?
 Casparus Bijnen
Ik hou van Lijssel
Open vraag
Betsie Smits
Jan Rosmulder
• Op 1-11-1944 werd Liessel voor de 2de keer
bevrijd. Hoeveel granaten werden er op 27-10-1944
op Liessel afgevuurd?
 3500
Ik hou van Lijssel
Waar/Niet Waar
Maria van der Velden / Sjaak Verhees
In 1669 kwam de eerste echte onderwijzer in Liessel en met
succes. Abraham van Hoeck had binnen korte tijd een
leerlingenaantal van 55. Het schoolgeld bedroeg twee stuivers
per maand per kind. Daarvan kon een onderwijzer schijnbaar
niet bestaan. Vervolgens is een verzoek tot Den Haag gericht
om de onderwijzer een “Landstractement” toe te kennen. Dit
verzoek werd afgewezen. Wat gebeurde er met de onderwijzer
Abraham van Hoeck?
 Hij veranderde van beroep en werd herbergier van de
Heerlijkheid Deurne. Hiermee verdween het onderwijs uit
Liessel.
Ik hou van Lijssel
Waar/Niet Waar
Marie-José Verstappen / Gerard Rooijakkers
Tafelen is een oud-Brabants gebruik. Wat was dit?
 Hierbij wordt het verbreken van een verloving vlak voor
de bruiloft op luidruchtige wijze veroordeeld door
vooral jongelui. De jongelui gingen nog diezelfde avond
naar het huis van diegene die de verloving had
verbroken. Dit gebeurde met veel ketelmuziek.
Ik hou van Lijssel
Waar/Niet Waar
Willemien Janssen / Frans Mennen
In 1913 wilde de toneelvereniging dames toe laten. Dit
ging uiteindelijk niet door. Waarom niet?
 De pastoor was het hier niet mee eens.
Ik hou van Lijssel
Eindstand

similar documents