Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Učíme ve škole 21. století
Renata Holubová, PřF UP Olomouc
Podle data narození dělíme generace následovně:
•
•
•
•
Baby boomers - rok narození 1946-1963
První generace X - rok narození 1964-1976
Pozdní generace X – rok narození 1977 – 1981
Generace Y – rok narození 1982 – dosud
Gen Y, Gen Why, Millenials,
iPod generace, generace internetu
Vyrůstají digitálně
www.mediaguru.cz/2013/06/generace-y-se-bavi-na-internetu-ale
Jaká je charakteristika gen Y
Jak se učí a jak komunikují ?
Jaká je generace Y
•
•
•
•
•
Činnost (dělání) je mnohem důležitější než znalosti
Potřeba bezprostřednosti
Zájem o řešení problémů
Snížená hranice vůči nudě, tj. krátká doba schopnosti soustředění se.
Více paralelních činností – žáci jsou motivováni, pokud mohou vykonávat současně
více aktivit, např. poslouchat hudbu, číst, počítat.
• Většina žáků preferuje vizuální styl učení. Výrazně se snižuje úspěšnost učení
pomocí křídy a tabule.
• Společné učení – autoritativní styl učení shora dolů musí být nahrazen interaktivními
metodami, aktivním přístupem, stálým kontaktem žáků.
• Konstruktivistický přístup – kombinace osobního a sociálního učení, poznávání - znalosti a
dovednosti vznikají v průběhu aktivní tvořivé činnosti žáka.
Jak učíme my naše žáky?!
Motivujeme, aktivujeme žáky ?
Jaké metody používáme – jsou aktivizující?
Jaké pomůcky používáme – multimédia?
Jaké pomůcky bychom mohli používat?
Mají naši žáci prostor pro diskusi, otázky, řešení problémů ?
Studium učitelství fyziky
studijni_plan[1].pdf
Inovace, důraz na aktivní formy výuky
Projekt
Moduly jako prostředek inovace
v integraci výuky moderní fyziky
a chemie
reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0182
Připravované moduly
Partner projektu – Pedagogická fakulta MU v Brně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Klima a koloběhy látek
Fotokatalyticky aktivní povrchy
Nanotechnologie
Kriminalistická chemie a fyziky
Rheologie
Jak funguje věda
Projektová výuka
Nanotechnologie
•Akreditováno bakalářské i magisterské studium
•Modulární výuka
•Spolupráce s centrem Regionální centrum pokročilých
technologií a materiálů
•Práce a příprava úloh s Nanoedukatorem
(proměřování kalibrační mřížky, vyšetřování
povrchu matrice v režimu STM,
zkoumání integrovaného obvodu v režimu AFM,
tvorba litografie)
Rheologie
K dispozici je vibrační viskozimetr SV
Projektová výuka
• Projekty s využitím dataloggerů
• Mezipředmětová výuka fyziky a chemie
Příklady projektů
Mléčné výrobky
Lodě
Od suroviny k odpadu
Kriminalistická chemie a fyzika
•Chemické metody v kriminalistice (extrakční techniky,
analýza drog a toxických látek, odběr a
konzervace vzorků)
•Biomechanika pádů, trasologie (spolupráce s Ústavem
kriminalistiky v Praze - prof. Strauss)
•Daktyloskopie, mechanoskopie (Kriminalistický ústav
Frýdek Místek)
Zaměření kriminalistické fyziky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fyziodetekční vyšetření – detektor lži
Grafologie
Mechanoskopie
Metalografie
Odorologie(pachy)
Ohledání
Pyrotechnika
Rekonstrukce
Trasologie
16
Otisk prstu
Zvláštnosti (markanty) papilárních linií
(háček, vidlice, očko, zkřížení, můstek a pod.)
17
18
Další moduly
Klima a koloběhy látek
Fotokatalyticky aktivní povrchy
Jak funguje věda
Připravuje PdF MU Brno - partner
Příklady z praxe – motivace žáků
1. Využití mezipředmětových vztahů fyziky a chemie v modulu
Kulinářská fyzika
Obsah teoretické části:
chlazení (historie chladničky, transport tepla, konvekce, chladicí směsi, čpavek,
freony)
indukční varná deska (vířivé proudy, magnetizace)
mikrovlnná trouba (elektromagnetické záření, magnetron, stojaté vlnění,
absorpce elektromagnetického vlnění v látkách, vlnová délka)
Praktická část:
pokusy s indukčním vařičem (různé materiály a možnosti jejich využití pro
výrobu nádobí, rychlost ohřevu, účinnost)
pokusy s mikrovlnnou troubou (prostorové rozložení stojatého vlnění ve varné
části zařízení, měření rychlosti světla, absorpce mikrovlnného záření v různých
látkách – CD, voda, různé druhy potravin, mýdlo, bezpečnost)
Příklady dalších jednoduchých experimentů:
• pokusy s vejci (moment setrvačnosti, rozklad sil – rozmáčknutí
syrového vejce, pevnost skořápky, denaturace bílkovin, stáří vejce,
vejce v kyselině octové)
• endotermní a exotermní reakce, uhelnatění, salmonela
• lámání špaget
• výroba šampaňského (olej a jedlá soda), vulkán z coly (dietní cocacola a bonbony mentos – působení CO2 a aspartamu)
• flambování, karamelizace cukru apod.
Problémové otázky:
proč je mléko bílé, proč praskají párky při vaření, proč je třeba
propíchnout uvařený knedlík, proč se stékající med svíjí, kečup a jeho
viskozita, proč čaj stéká po hrdle čajníku, proč se průsvitná fólie lepí,
proč se kostka ledu lepí na prsty atd.
2. Modul reologie - zajímavé chování ne-newtonovských kapalin
Experimenty se škrobovou suspenzí
Weissenbergův efekt
Barusův efekt
Kaye efekt
Inteligentní plastelína
Natahuje se, praská, skáče, svítí,
tříští se, mění barvu……
Inteligentní plastelína
• James Wright (chemik z General Electric) hledal náhražku
přírodního kaučuku; smíchal kyselinu boritou se
silikonovým olejem
• výsledná látka měla zajímavé vlastnosti, ale firma pro ni
nenašla žádné využití
• 1949 Peter Hogson pochopil marketingové vlastnosti
nového materiálu a za vypůjčených 147 dolarů koupil od
General Electric práva na výrobu
• hračce dal jméno Silly Puppy ( dnes tzv. Thinking Putty)
Plastelína ve výuce
• Kinematika - základní vlastnosti pohybu
• Dynamika - velikost impulsu síly ovlivní chování plastelíny
• Gravitační pole - deformace plastelíny vlastní tíhou, vrhy
těles
• Zákon zachování energie - inteligentní x běžná plastelína
• Magnetické pole - reaguje na magnetické pole
(paramagnetikum)
• Akustika - při deformaci plastelína slyšitelně praská
• Optika - odraz světla na povrchu plastelíny, změna její
barvy
• Termodynamika - model amorfní látky, se změnou teploty
mění barvu, vnitřní struktura (plastelína se deformuje
elasticky i plasticky)
• Speciální teorie relativity - vlastnosti éteru
• Kvantová fyzika - „po nabití světlem“ září
Děkuji za pozornost !
Literatura
http://www.wisestep.com/column/Benefits-Of-Hiring-Generation-Y
http://www.wisestep.com/column/Benefits-Of-Hiring-Generation-Y
http://educatedandinexperienced.blogspot.cz/2011/12/babysitting-your-gen-yemployees.html
http://www.hrtecheurope.com/blog/2012/06/how-tech-savvy-gen-y-are-changinghr/
Hunt, J., Tucciarone, J.: The Challenges and Opportunities of Teaching
„Generation Y“. Journal of Graduate Medical education, December 2011, p.458.
Lau, A. Phua, L.K.: Transforming Learning Landscapes for Generation Y and
Beyond. 2010 International Conference of e- business, management and
economics, IPEDR, vol.3 (2011), IACSIT Press Hong Kong
Schofield, C.P., Honoré, S.: Generation Y and Learning. The Ashridge Journal
Generation Y and LEarning. Winter 2009-2010.
http://genyes.org
Veletrh nápadů učitelů fyziky - sborníky

similar documents