De nieuwe geluidsnormen - Stad Antwerpen Jongeren

Report
DE NIEUWE GELUIDSNORMEN
WIE ZIJN WIJ?
TWEE “OUDERE JONGEREN”
Tony De Smedt: afdeling milieuvergunningen,
SW/V/MV : 03 / 338.67.53
 Wim Kerremans: afdeling milieutoezicht,
SL/ST/MW : 03/338.93.42

WAT GAAN WE DOEN?
30 minuten blabla en 10 minuten vragen en 5
minuten geluidvoorbeelden
 Technisch en juridisch
 Praktijkvoorbeelden
 Ieder zijn ding, maar gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid en belangen: bruisende
stad vs aangenaam wonen

DE NORMEN “SCHAUVLIEGE”
Oorspronkelijk Schauvliege – Van Deurzen
 Aanpak van hinder én gehoorschade
 25 – 30 % Vlaamse 18-jarigen hebben al
onherstelbare gehoorschade (mp3, concerten,
disco’s), hoeveel tinnitus?
 Geluid is meest genoemde vorm van
milieuverontreiniging in Vlaanderen: 60 %

2009: OVERLEG MET “DE SECTOR”
Wetenschappers, medici
 Overheid: verlenen toelating, willen publiek
aantrekken en ontspanning bieden, willen hinder
en klachten voorkomen
 Muzikanten: artiesten en leveranciers
 Bewoners: actiegroepen

2010-2011: TREKKEN EN DUWEN
Organisatoren vs overheid
 Persoonlijke vrijheid
 Kostprijs
 Hoe meten?
 Wie zal dat betalen?

WAT IS GELUID ?
•
•
•
•
•
•
•
Voortplanting van een drukgolf
Heeft amplitude en frequentie
Wat horen we, wat voelen we?
dB(A), dB(C), dB(Z)
Wat is schadelijk? ARAB, milieu
Wat is hinderlijk?
Wat meten: Leq, LA95, L(C)eq-L(A)eq, Lmin en
Lmax, Leq15min, slow en fast (vergelijk met
Celsius, Fahrenheit, Kelvin, …)
WAT IS HINDERLIJK OF GEVAARLIJK?
Tonaal geluid
 Algemeen niveau tov achtergrond:
slaapverstoring, irritatie, aantal extra doden
geschat op 300/jaar in Vlaanderen;
 Bassen: voortplanting, isolatie; effecten nog niet
goed gekend;
 Hoge tonen: beschadiging trilhaartjes
 Arbeidswetgeving vanaf 80 dB(A)!

WAT ZEGT JOKE?
•
Algemeen: 3 categorieën gebaseerd op
geluidsniveau:
Cat. 1: geluidsniveau <= 85 dB(A), 15 min, indicatie
is L(A)Slow, max = 92 dB;
– Cat. 2: geluidsniveau luider, maar <= 95 dB(A), 15
min, indicatie is L(A)slow, max = 102 dB;
– Cat. 3: > 95 dB(A), 15 min en <= 100 dB(A), 60 min
– Muziekactiviteiten met een maximaal
geluidsniveau>100dB(A)LAeq,60min zijn niet
toegelaten.
–
LEQ EN LS
BEDENKING VAN EEN OUDERE JONGERE
Geluidsniveau tussen 95 en 100 dB(A) geeft nog
altijd 110 – 115 dB nabij de luidsprekers!
 Liever niet toelaten, zeker niet voor “eigen”
organisaties!
 Aansprakelijkheid
 Voorkomingsprincipe
 “Jos Travolta-effect”
 Nergens sprake van dB(C)- normen, nochtans
zorgen bassen voor meeste hinder en klachten
(boenkeboenk)

C&A
VERWARRING ALOM: KLASSE, CATEGORIE
EN NOG EENS KLASSE
3 klassen in Vlarem: 1, 2 ,3
 3 categorieën van Schauvliege: stil, gemiddeld,
luid
 2 klassen van geluidsmeters: organisatoren en
handhavers

DOODSE STILTE
Voor bestaande inrichtingen wijzigt het
maximaal geluidsniveau NIET, welke categorie je
ook vraagt!
 De normen bij de buren en in open lucht zijn
NIET veranderd!
 Sinterklaasprincipe: Het is niet omdat je 100 dB
wil, dat je dat ook krijgt!

95 DB(A) ?
VB: LAUNDRY DAY 2012: FOH MAIN
STAGE 97 DB(A) LEQ GEMETEN
•Maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min
- geen verplichting om het geluidsniveau te meten.
•Maximaal geluidsniveau > 85dB(A) LAeq,15min en ≤95 dB(A) LAeq,15min
- het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de
inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats.
- Toetsen mag aan ofwel 102 dB(A) LAmax,slow ofwel 95 dB(A) LAeq,15min
duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het
geluidsniveau
het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten maar
niet verplicht
•Maximaal geluidsniveau > 95dB(A) LAeq,15min en ≤ 100 dB(A) LAeq,60min
- het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de
inrichting) gemeten ter hoogte van de mengtafel of een andere representatieve meetplaats. Toetsen mag aan
ofwel 102 dB(A) LAeq,15min ofwel 100 dB(A) LAeq,60min;
- het geluidsniveau wordt gedurende de volledige activiteit (elektronisch versterkte muziek + andere geluiden in de
inrichting) geregistreerd (LAeq,60min);
- duidelijke visuele indicatie van het geluidsniveau minstens zichtbaar voor de verantwoordelijke voor het
geluidsniveau;
- het gebruik van een begrenzer (limiter) die zo afgesteld is dat de norm gerespecteerd wordt, is toegelaten maar
niet verplicht;
- gratis ter beschikking stellen van oordopjes voor het publiek;
- enkel voor inrichtingen met een milieuvergunning die beschikken over een permanente geluidsinstallatie:
opmaak van een geluidsplan.
MEER INFO

www.lne.be/geluidsnormen
Voorbeeld van contract tussen organisator en
dj/geluidstechnicus
 Brochure geluidsnormen
 Verplichtingen voor organisatoren en handhavers

En
dan nu: LAWAAI!

similar documents