PowerPoint Presentation - Eesti NLP Instituudi kodulehekülg

Report
NLP
– LIHTNE, LÕBUS,
TULEMUSI LOOV
Eesti NLP Instituut
www.nlpinstituut.ee
MTÜ Eesti NLP Instituut
Reg nr 80168682
Supeluse 26, Pärnu
Tel 56464265
[email protected]
NEURO
– viitab ajule,
meeltele ja
närvisüsteemile.
Kuidas me infot
vastu võtame ja
töötleme? Kuidas
me mõtleme?
NLP on
suurepärasuse
„hamburger“ –
vahend oma tõelise
potentsiaali
avamiseks
Mis on NLP?
LINGVISTILINE
– seostub sõnalise ja
mittesõnalise
suhtlemisega. Kuidas
tõlgime info sõnadeks
ja mittesõnalisteks
signaalideks. Kuidas
kasutame keelt?
PROGRAMMEERIMINE
– viitab meie sisemistele
„programmidele“. Kuidas oma
kogemusi loome? Kuidas saame
elus erinevaid tulemusi? Kuidas
saavutame eesmärke?
NLP on ajude kasutamise juhend.
NLP on ainulaadne süntees
informaatikast, küberneetikast,
neuroloogiast, psühholoogiast ja
lingvistikast ning sisaldab väga
praktilisi meetodeid kiireks
isiksuslikuks kasvuks.
NLP on mudelite loomise kunst.
NLP on mudel sellest, kuidas inimesed
talletavad ja töötlevad informatsiooni,
kuidas nad seda keele abil
süstematiseerivad, seostavad, tõlgendavad
ning kuidas see informatsioon läbi
keelelise tõlgenduse mõjutab meie
mõtlemist ja käitumist ning seeläbi tulemusi.
NLP sisaldab
mõtteviisi, meetodeid
ja tehnikaid oma elu
juhtimiseks ja
suurepäraste
tulemuste
saavutamiseks.
LÜHIDALT NLP AJALOOST
John Grinder oli lingvistikaprofessor
California Ülikoolis Santa Cruzis.
Richard Bandler tuli samasse ülikooli
õppima matemaatikat ja infotehnoloogiat.
Bandlerit hakkas huvitama, kuidas
mõnedel psühhoterapeutidel õnnestub
saavutada klientidega väljapaistvaid
tulemusi. Ta vaatles ja mudeldas Fritz
Perlsi, Virginia Satiri ja Milton Ericksoni
tööd. Grinder aitas Bandleril analüüsida
teraapiasessioonide üleskirjutusi
lingvistilisest küljest.
NLP sündis 1970-ndate keskel
Kalifornias, USA-s. NLP loojateks
on Richard Bandler ja John
Grinder.
Bandler ja Grinder panid kokku oma esimese mudeli, mis pakkus arusaamu sellest,
kuidas me end keele abil nii "programmeerime", et kujunevad välja regulaarsed ja
süstemaatilised käitumised, reageeringud, psühhosomaatilised nähud jne. See
mudel arenes edasi ja täpsustas neid viise, kuidas me saame luua soovitud muutusi
ja suurepäraseid tulemusi, kasutades oma kogemuse ülesehituslikke osi.
Nii sündiski NLP.
Neuro-lingvistiline programmeerimine?
Riistvara
(NÄRVISÜSTEEM)
Tarkvara
(kodeeritud
LINGVISTILISELT)
Meie aju on nagu arvuti.
Mis juhtub siis, kui
programm pole sobivalt
kodeeritud või vajab
uuendamist?
Eiiiiiiiiiiiiiiii!
Ta ei kuula
mind üldse!
Miks ma küll ei
suuda oma
reageeringuid
kontrollida?!
Miks mul
kunagi ei
õnnestu temaga
kokkuleppele
jõuda?!
See lihtsalt ajab
närvi !
Kui olemasolevad programmid ei tööta,
siis tuleb tarkvara uuendada!
NLP pakub vahendeid ja tehnikaid
oma programmide uuendamiseks.
Lõpuks ometi
keegi kuulab
mind!
Mul on olemas
end vajadusel
kõik, mida vajan
kokku võtta
õnnestumiseks!
Kokkuleppe
saavutamine oli
lihtne!
Pole mingi kunst
jääda rahulikuks!
töötlemine
kodeerimine
SISEND
TULEMUSED
SEISUND
Efektiivse tarkvara loomiseks peab olema
korrektne kood – NLP-s tähendab see TÄPSELT
VÄLJENDATUD SOOVITUD TULEMUST.
<meta name=„hästi
formuleeritud eesmärk“
content=„mida ma näen,
kuulen, tunnen tulemuse
saavutanuna“>
uuendatud
töötlemine
ressursirikas
kodeerimine
SISEND
SOOVITUD
TULEMUSED
kasulikum
seisund
NLP ALUSEKS OLEVAD MÕTLEMISRAAMISTIKUD
1. Kaart ei ole territoorium. „Menüü pole praad.“
2. Inimese väärtus tuleb ilmsiks, kui teda mõistetakse.
3. Iga käitumise taga on positiivne kavatsus inimese
enda jaoks. „Inimesed ei ole sinu vastu, nad on enda
poolt“
4. Suhtlemise mõjukus ilmneb vastuseks saadavas
reageeringus.
5. Sa saad muuta vaid iseennast ja oma sisemaailma,
teisi muuta ei saa. „See, kuidas teised sind kohtlevad,
on nende karma, see, kuidas valid reageerida on sinu
karma.“
6. Kõige paindlikuma reageerimisega inimene omab
suurimat mõju süsteemile.
7. Pole läbikukkumisi, on vaid tagasiside – õppetund.
8. Meeled ja keha on üks süsteem.
9. Meil on inimestena olemas kõik sisemised
ressursid soovitud tulemuste saavutamiseks.
10. Kui see, mida parasjagu teed, ei toimi, tee midagi
muud.
4 võtit oma tõelise potentsiaalini
jõudmiseks:
TEADLIKKUS / EESMÄRGISELGUS
Sa saad selle, millele keskendud.
MEELTE TERASUS
USALDUSLIK SUHE - RAPPORT
PAINDLIKKUS
TEADLIKKUS / EESMÄRGISELGUS
Mees istub õllekas. Järsku tormab sisse teine mees ja hõikab talle: „Jaan,
armuke on just su naise juures!“ Mees jätab oma pooliku õllekannu lauale,
tormab uksest välja tänavale ja satub kohe auto alla. Toibub haiglas ja mõtleb:
„Pagan võtaks, elu on ikka nii närviliseks läinud. Mu nimi on Raul ja tegelikult
ma polegi abielus!“
3 otsust, millega oleme oma elu igal hetkel seotud:
1. Millele ma keskendun?  fookus
2. Mida see tähendab?  põhjustab emotsiooni
3. Mida ma kavatsen teha?  emotsioon loob tegevuse
• Millised on 3 kõige tähtsamat väärtust, millest tahad oma elus juhinduda?
• Mis on iga väärtuse puhul põhjus, miks sa just seda väärtuslikuks pead?
• Kuidas plaanid edaspidi väljendada või oled senini neid väärtusi
väljendanud oma käitumise kaudu elu erinevates olukordades?
MEELTE TERASUS
NÄGEMINE
KUULMINE
PUUDUTUSED
HAISTMINE
KOGEMINE
MAITSMINE
USALDUSLIK SUHE - RAPPORT
Suurim viga, mida me
inimestena teeme oma suhetes:
me kuulame poole teise jutust,
mõistame sellest veerandi, ei
mõtle üldse ja reageerime
kahekordselt.
Perekond läks restorani lõunastama. Kelner võttis täiskasvanutelt tellimused ja
pöördus siis seitsmeaastase perepoja poole: "Ja mida teile?"
Poiss vaatas häbelikult täiskasvanute poole ja lausus siis: "Ma tahaks hot dog´i."
Kelner hakkas tellimust üles kirjutama, aga ema sekkus: "Ei mingit hot dog´i!
Tooge talle biifsteek kartulipüree ja porganditega."
Kelner ei teinud emast väljagi, vaid küsis poisilt: "Kas soovite hot dog´i sinepi või
ketšupiga?"
"Ketšupiga," vastas poiss.
"Silmapilk, kohe toon," laususkelner eemaldudes.
Laua ümber valitses vaikus. Lõpuks ütles poiss: "Teate mis, ta vist arvas, et ma
olen päris."
PAINDLIKKUS
1. Leia 3 valdkonda oma elus, kus
sa kaldud asju liiga tõsiselt
võtma. Mida võiks muuta see,
kui sa kasutaksid humoorikamat
lähenemisviisi?
2. Leia kolm valdkonda oma elus,
kus sa mõtled (ja / või tunned)
konservatiivsel viisil. Mida võiks
muuta see, kui sa kasutaksid
loovat lähenemisviisi?
3. Leia kolm valdkonda oma elus,
kus sa tunned viha või ärritust.
Mida võiks muuta see, kui sa
oleksid neis olukordades
seesmiselt rahulik?
Üks lugu jutustab mehest, kes
ärkas keset ööd selle peale, et ta
päevinäinud voodimadratsi roostes
vedru terav ots tungis talle selga.
Mis kasu võiks olla vanast
voodivedrust (peale une
peletamise)? Ent mees sai vedrust
idee stiilse munatopsi loomiseks ja
seda ideed laiendades pani aluse
suurt kasumit tootvale firmale.
TEE LÄBI JÄRGMINE EKSPERIMENT:
1. Istu
käed vabalt põlvedel.
2. Puuduta üheaegselt parema käe
nimetissõrmega oma ninaotsa ja vasaku käe
nimetissõrmega paremat kõrvanibu.
3. Pane käed tagasi põlvedele. Nüüd tee vastupidi:
puuduta vasaku käe nimetissõrmega ninaotsa ja
parema käe nimetissõrmega vasakut kõrvanibu.
4. Korda seda tegevust veel 1-3 korda, kuni
suudad seda teha ilma mõtlemata.
Õnnitlused! Paari minutiga oled loonud oma ajus täiesti uue närviteede
ühenduse – sellise, mis annab sulle valiku sooritada keerulist tegevust ilma
teadlikult sellele mõtlemata.
Meie aju on neuroplastiline ehk aju suudab end uuesti programmeerida.
MILLISEID MEETODEID JA
TEHNIKAID NLP-S KASUTATAKSE?
• ANKURDAMINE
• EELISTATUD MEELESÜSTEEMI KINDLAKSMÄÄRAMINE
• KOGEMUSE OMADUSTE
(piltide, helide, tunnete) MUUTMINE
• UUE KÄITUMISE TEKITAMISE STRATEEGIA
NLP MEETODEID JA TEHNIKAID:
• HÄSTI FORMULEERITUD EESMÄRGI PÜSTITAMINE
• VÄÄRTUSHIERARHIA TÄPSUSTAMINE
• ARENGU JA MUUTUSTE LOOGILISTE
TASANDITE SÜSTEEM
• TEISEGA SOBITUMINE JA USALDUSLIKU
• SUHTE LOOMINE ERINEVATEL TASANDITEL
• TAJUPOSITSIOONIDE VAHETAMINE (METAPEEGEL)
• KEELEMUDELID JA NENDE KASUTAMINE:
• METAMUDEL (info kustutamiste, üldistamiste ja moonutamiste
täpsustamiseks)
• MILTONI MUDEL (koostöö saavutamiseks)
• WALT DISNEY LOOVUSSTRATEEGIA
NLP ON MUDELDAMISE MEETOD
PÄÄSTIK
KÄITUMINE
NLP-s ei küsita: „Miks sul probleem on?“,
vaid „Kuidas sul õnnestub probleem luua?“
See annab kasulikku infot
muutuste tegemiseks.
TULEMUS
NLP MUUTUSTE PROTSESS
MÕISTMINE
Avastad inimeste
varjatud
mõtlemisstruktuuri
ja maailma
nägemise viisi.
Neid avastusi saad
kasutada
usaldusliku suhte
loomiseks ja
teistele enda
mõistetavaks
tegemisel.
SUHTLEMINE SEISUNDI
JUHTIMINE EESMÄRGISTAMINE
VAATLEMINE
Näed ja kuuled
inimeste sõnade
taga olevat
tegelikku
tähendust. Avastad
nende tõelised
kavatsused ja
motiivid. Sinuga
vesteldes tunnevad
inimesed, et neid
on tõepoolest ära
kuulatud.
Tead, mida ja
Olenemata
Tead täpselt, mis
kuidas öelda, et
situatsioonist
on su eesmärk ja
eesmärgipärast
omad täielikku
kavatsus.
mõju avaldada.
kontrolli oma
See võimaldab
Inimesed, kellega meeleolu, mõtete ja rakendada sobivaid
suhtled, saavad
keha üle. Seeläbi
ressursse ja
aru, mida sa
saad valida
tulemuslikult
räägid.
situatsioonile
soovitu saavutada.
sobivaima
ressursirikka
seisundi.
Igaühes on peidus geenius. Ent kui hindame kala selle alusel, kui hästi
ta oskab puu otsa ronida, siis elabki ta usus, et on rumal.
/Albert Einstein/
Elus on meile antud kotitäis Hetki. Me ei
tea, kui palju neid Hetki on meile antud.
NLP õppimine on sellest, kuidas neid
Hetki maksimaalselt ära kasutada.
/Richard Bandler/
Õppimine pole krossigi
väärt, kui sellejuures
lähevad julgus ja rõõm
kaduma.
J.H.Pestalozzi
NLP õppimine on näitlik,
lõbus, tulemuslik.
NLP õppimisega on nagu šokolaadi
söömisega – raske on täpselt kirjeldada
šokolaadi maitset kellelegi, kes pole seda
proovinud ...
NLP praktikud
praktiseerimas
NLP praktikute ja meisterpraktikute
väljaőppekursused Eestis said alguse 1997.a. Huvi
ja vajadus kaasaegse rakenduspsühholoogia
suuna - neuro-lingvistilise programmeerimise teadmiste ja oskuste järele ning pikaajaline NLP
őpetamise ja őppimise kogemus sai aluseks ideele,
millest 2002.a. sündis MTÜ Eesti NLP Instituut.
MTÜ EESTI NLP INSTITUUT korraldab ja viib läbi
NLP baastaseme (NLP Praktik) ja edasijõudnute
taseme (NLP Meisterpraktik) ja NLP Koolitajate
VÄLJAÕPPEKURSUSI ning omab Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba
nr 5831 HTM (NLP Praktiku ja Meisterpraktiku
väljaõppekursus) 6212HTM (NLP Praktik
õpetajatele väljaõppekursus) 6758HTM (NLP
Koolitaja väljaõppekursus).
Kõik kursuste lõpetanud saavad
rahvusvaheliselt kehtiva sertifikaadi.
Eesti NLP Instituudi rahvusvahelist sertifikaati omavad NLP treenerid:
KÜLLI
AVE
VIIVE
NLP on mõttelaad ja elukäsitlus. Edu tuleb inimese seest.
Meie edukus sõltub meie võimest olla suurepärane kõiges,
mida mõtleme, ütleme ja teeme.
NLP annab meile vahendid selle saavutamiseks.
www.nlpinstituut.ee

similar documents