Füüsikaline tunnetusprotsess

Report
Füüsikaline tunnetusprotsess
Füüsikaline tunnetusprotsess ja
kujutlus
• Vaatleja saab loodusest informatsiooni ehk tunnetab loodust
mitmest järjestikusest etapist koosneva protsessi kaudu.
• Seda protsessi nimetatakse füüsikaliseks tunnetusprotsessiks.
Füüsikalise tunnetusprotsessi osad on järgmised:
sündmus (toimub nähtus, mida vaadeldakse);
signaal (teave, mille mingi infokandja vaatlejani toob, n heli);
moonutused (kõrvalised tegurid, mis signaali muuta võivad);
retseptor (vaatleja närvirakk, milles signaal närviimpulsi tekitab);
aisting (närviimpulsi jõudmine vaatleja ajusse);
taju (aju töötleb aistingu vaatlejale mõistetavaks, n üksikuks heliks);
kujutlus (mõistust kasutades seostab aju tajutu mälus varem juba
talletatuga ja kujundab sündmusest tervikliku pildi, n lauluviisi)
Füüsikaline tunnetusprotsess
Füüsikaline tunnetusprotsess
Füüsikaline tunnetusprotsess
Füüsikaline tunnetusprotsess
Füüsikaline tunnetusprotsess
Füüsikaline tunnetusprotsess
Füüsikaline tunnetusprotsess
Füüsikaline tunnetusprotsess
Sündmus
Makk pannakse mängima
Signaal
Helisignaal kannab infot.
Moonutis
Lisandub signaali moonutav heli.
Retseptor
Kõrv võtab helid vastu.
Aisting
Närvisignaal suundub kõrvast ajusse.
Taju
Aju töötleb ja talletab saadud infot.
Kujutlus
Aju kujundab sündmusest peegelduse.
Kokkuvõte
• Vaatleja teadvusesse ei jõua mitte vaadeldud
sündmus ise, vaid selle visioon ehk kujutlus.
• Füüsika kujutab endast mitte loodust ennast,
vaid paljude vaatlejate poolt loodusest saadud
kujutluste ühist süsteemi.
• Füüsika on looduse peegeldus visioonidena.
• Kuna tegemist on empiirilise teadusega, ei saa
füüsikat ilma vaatlejata olla.
Nähtavushorisont
Sisemine
nähtavushorisont
Välimine
nähtavushorisont
• Tänapäeva füüsika poolt uuritav maailm jääb ruumiliselt
vahemikku 10 – 21 m ... 1025 m.
• Füüsika ülesandeks on nähtavushorisontide liigutamine.

similar documents