eutanasia

Report
Eutanasia
Olli-Pekka Ryynänen
Itä-Suomen yliopisto
yleislääketieteen professori
Eutanasia
armokuolema tai armomurha on
armosyistä tehty teko tai
tekemättä jättäminen, joka
aiheuttaa toisen ihmisen
kuoleman.
Eutanasian käsitteestä





Kreikkaa eu thanatos = hyvä kuolema
alkuperäinen merkitys oli saattohoito
Hippokrateen vala kieltää
1800-luvulla nykyinen merkitys
Thomas Moore, Francis Bacon
Käsitteitä

Aktiivinen eutanasia: ihmisen surmaaminen
tarkoituksena vapauttaa hänet sietämättömästä
kärsimyksestä, henkilön itsensä toivomuksesta.

Passiivinen eutanasia: hyödyttömän tai
kuolinprosessia pitkittävän hoidon lopettaminen,
jolloin potilas kuolee luonnollisesti.
Aktiivinen eutanasia

Aktiivinen eutanasia
• vapaaehtoinen tai tahdonalainen AE
• tahdonvastainen AE: kuoleman jouduttaminen
potilaalta kysymättä
• tahdoton AE: potilas ei kykene ilmaisemaan
tahtoaan

eroaa murhasta armeliaisuusmotiivinsa
kautta
Passiivinen eutanasia

Passiivinen eutanasia PE
• potilaan hoito keskeytetään tai sitä ei aloiteta, ja
potilaan annetaan kuolla

Epäsuora eutanasia
• eutanasian tuottaminen ilman pääasiallista
tarkoitusta, esim. suuri annos kipulääkkeitä
käsitteitä, jatkoa

Avustettu itsemurha: henkilön auttaminen
itsemurhan teossa esim. antamalla hänelle haltuun
tappava annos lääkettä.

Terminaalinen sedaatio: sietämättömissä kivuissa
olevan kuolevan henkilön nukuttaminen niin, että
tarkoituksena ei ole enää herätä.

Parantumattomasti sairaiden avustettu itsemurha
on sallittu Hollannissa, Sveitsissä, Belgiassa ja
Oregonin osavaltiossa Yhdesvalloissa.

Hollannissa eutanasia sallittu tietyin edellytyksin.

Ruotsissa passiivinen eutanasia virallisesti sallittu.
Tosiasiassa passiivista eutanasiaa on tehty ja
tehdään aina.
Hollannin eutanasialaki





Potilas on pyytänyt eutanasiaa toistuvasti. Myös
etukäteen tehty tahdonilmaus.
Potilas kokee sietämätöntä kärsimystä eikä tilanteen
paranemisesta ole toivoa.
Lääkäri on ennen kuolinavun antamista neuvotellut
potilaan tilanteesta kollegan kanssa.
Ei alle 12-vuotiaille, tiukemmat ehdot 12-17-vuotiaille.
Raportointi, toimikunta arvioi jälkikäteen.
Hollannissa ei katsota eutanasiaksi
normaaliin hoitokäytäntöön liittyvinä asioina:



Hyödyttömän hoidon lopettaminen tai
aloittamatta jättäminen.
Hoidon lopettaminen tai aloittamatta jättäminen
potilaan pyynnöstä.
Kuoleman nopeutuminen vakavan kärsimyksen
lievittämiseksi käytetyn hoidon sivuvaikutuksena.
Eutanasiaa puoltavat
kannanotot



Itsemääräämisoikeus
Hyvän tekeminen
Raskaiden hoitojen välttäminen
• potilas- ja yhteiskuntanäkökulma


AE ja PE: tosiasiassa ei eroa,
tarkoituksellisuudessa myöskään
lääkäriavusteinen itsemurha ei eroa
Luottamus terveydenhuoltoa kohtaan
Eutanasiaa vastustavat
kannanotot





Elämä Jumalan antamana
Lääkärillä oikeus kieltäytyä
Itsemurhan voi tehdä ilman eutanasiaakin
AE ja PE oleellisesti erilaisia
Elämän arvon yleinen lasku
• kalteva pinta (slippery slope)
• eutanasia taloudellisista syistä
• vapaehtoisuus muuttuu pakolliseksi
Eutanasiaa vastaan 2

Kuolema ”harmillisena takaiskuna”
• Göring
• eutanasia nykyihmisen absurdi yritys ottaa
kuolema haltuun

Vaihtoehtoja tarjolla
• saattohoito
Kaltevan pinnan argumentti
Kun hyväksytään asia A, joudutaan tulevaisuudessa
hyväksymään asia B ja ehkä myös C.
Lopputulos on ihan muuta kuin alussa kuviteltiin.
Periaatteessa kaltevan pinnan
argumentti on argumentointivirhe.



Edellyttää sitä, että luisumisen ketju A→B→C on
väistämätön tai todennäköinen.
Argumentin pätevyys riippuu ketjun toteutumisen
todennäköisyydestä. Pelkkä uhkakuva ei ole
riittävä.
Kuitenkin: periaatteessa päätöksenteossa
muissakin asioissa joudutaan pohtimaan asiaa
kaltevan pinnan argumentin suhteen.
Jos Aku antaa Tupulle rahaa, onko väistämätöntä,
että hän joutuu antamaan saman rahasumman
myös Hupulle ja Lupulle?
Onko väistämätöntä, että pojat tulevat pyytämään
rahaa ensi viikollakin?
Tutkimus v 2002
Sukupuoli
miehet
naiset
Ikä,
mediaani
Vastaus-%
Lääkärit
n=506
Hoitajat n=582
Väestö
n=587
241 (48%)
263 (52%)
42
37 (6%)
540 (94%)
38
247 (42%)
336 (58%)
43
62
73
59
Lääkärit
n=506
Hoitajat
n=582
Väestö
n=587
Sukupuoli
miehet
naiset
39%
29%
-
50%
50%
Alle 50 v
Yli 50 v
37%
25%
50%
32%
57%
38%
Uskonnolliset
ei
27%
42%
40%
57%
47%
55%
Kaikki
34%
46%
50%

similar documents