SentezLive Sunum

Report
SentezLive ERP İş Platformu
1.
ERP Kavramı
2.
SentezLIVE ERP Genel Bakış
3.
SentezLIVE ERP Platformu
4.
SentezLIVE ERP Modülleri
Kurumsal Kaynak Planlaması veya İşletme Kaynak
Planlaması
İşletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi
kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim
sistemlerine verilen genel addır.
1.
2.
3.
4.
MRP - Rota / Ürün Agacı / İhtiyaç Planlama /Satın Alma - termin
MRP II – Üretimde finans /zaman / kapasite
ERP – mühendislik / finans / insan kaynakları / dagıtım / proje yönetimi
ERP II –Tedarik Zinciri Yönetimi / Müşteri İlişkileri Yönetimi
• Sunmuş olduğumuz ERP Çözümleriyle bir çok sektörün gelişiminde
katkılarımız olmuştur.
• Çok ciddi bir bilgi birikimi ve sektör tecrübesi oluşmuştur. (Üretim)
• Uluslararası önemli tecrübeler edinilmiştir.
• Gelişen Teknoloji
• Değişen İş Modelleri (Business Rules)
• Oluşan Bilgi Birikimi (Know-how)
• Hedeflerimize ulaştıracak,Yeniden Yaratılan Ürün
• Tüm sektörlere çözüm sağlayacağız.
• Her ölçekteki firmalar hedef kitlemizi oluşturacak.
• Kısa vadede ülkemizin bir numaralı yazılım firması olacağız.
• Uzun vadede dünya firmaları ile rekabet eden ve sesini duyuran bir
yazılım firması olmak.
TEKSTİL
DİKEY ÇÖZÜMLER
İplik Üretim
Dokuma
Örme
Konfeksiyon
Boyahane
PERAKENDE / TOPTAN SATIŞ
Toptan
Araçta Satış
Market
Hazır Giyim
Ayakkabı
Beyaz Eşya
Optik / Saat
Kitap /
Kırtasiye
KONUK AĞIRLAMA
Otel Otomasyonu
Restoran Yönetim Sistemi
ÜRETİM
Kimya
Sanayi
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)
● Malzeme Yönetimi
● Satın Alma Yönetimi
● Satış Dağıtım Yönetimi
Finans
Genel
Muhasebe
Plastik
Üretim
Yönetimi
Müşteri
İlişkileri
Yönetimi
(CRM)
YATAY ÇÖZÜMLER
Sabit
Kıymetler
Makine
İş Akış
Yönetimi
İş Zekâsı
İnsan
Kaynakları
SentezLIVE ERP her ölçekdeki şirketler için
hazırlanmış bir iş çözümleri platformudur.
1. Tüm iş süreçlerini kapsayan
2. Esnek/Parametrik ve Geliştirilebilen –
Glokalleşen
3. Erişilebilen
4. Güvenilen
5. Enetegre Olabilen
•
Kurumsal Kaynak Planlama (ERP),
•
Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM),
•
İş Süreçleri Yönetimi (BPM),
•
İş Zekası (BI),
•
Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) gibi
işletmeler için gerekli olan bütün
modüller
•
Microsoft.Net Framework 4.0
platformu üzerine kurulmuş, C# ve
ASP.NET dilleri ile
geliştirilmiştir.Bazı uygulamalarda
Java ile desteklenmiştir.
•
Mimari tasarımında günümüzün
modern yazılım modelleri olarak
kabul edilen MVP / MVVM
kullanılmıştır
•
Gerekli kaliteyi ve çevikliği
sağlayabilmek amacıyla
“Ekstrem Programlama”
yöntemleri uygulanmaktadır.
•
•
Microsoft SQL Server, Oracle gibi endüstri standartı ilişkisel veritabanları (RDBMS)
ile uyumlu, performans, veri güvenliği ve tutarlılığı ön planda tutularak
tasarlanmıştır.
•
Yoğun veri akışını sağlıklı olarak sürdürebilmek için güvenilir, yüksek performanslı
ve kesintisiz hizmet verebilen bir veritabanı sistemi gereklidir.
•
Analizler verinin tutarlılığı ve doğruluğuyla sağlıklı olacaktır.
•
Verinin tutarlılığı, rapor ve analizlerin performansı için iyi tasarlanmış veri yapısı,
doğru tanımlanmış ilişkiler ve optimize edilmiş sorgular oluşturulmuştur
•
•
•
•
Normalize edilmiş tablolar
Eksiksiz Foreign Key tanımlamaları,
Triggerlar ile performans ve tutarlılık garantisi
Performansı etkileyen Indexlerin oluşturulması
•
Sistemindeki bütün işlemler
için kullanıcı bazında
tanımlanabilen yetkiler.
•
Sisteme yapılan bütün
girişlerin ve işlemlerin
izlenmesini sağlayan log takibi.
•
Rol tabanlı kullanıcı tanımları.
•
İşinizin gerektirdiği şekilde özelleştirilebilen kullanıcı arayüzleri.
•
Modern Microsoft WPF teknolojisi.
•
Sadeleştirilmiş parametrik yapı.
•
Gereksinimlerinize göre özelleştirilebilen rapor ve formlar.
•
Kişiye ve işletmeye özel sınırsız tanımlanabilen rapor ve formlar.
•
MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Adobe pdf, Open Office, metin dosyası, xml veya
html formatında alınabilen, arşivlenebilen, e-posta olarak gönderilebilen raporlar.
•
Programlanabilen iş
kuralları,
•
%100 .net uyumlu script dili,
•
Gerek duyulduğunda
tanımlanabilen veri alanları,
•
Gerek duyulduğunda
geliştirilerek sisteme entegre
edilebilen ek modüller.
•
Kullanıcı isteğine göre çalışma listesi ve filtre düzenleme ,
•
Herhangi bir ihtiyaca yönelik,teknik özelliklerini seçebileceğiniz, kullanıcı alan
tanımlayabilme,
•
Görev tanımlaması yaparak istenilen saat ve tarih periyodlarında belgelerin
otomatik mail gönderilmesi.
•
Çoklu dil desteği ile aynı sistem içerisinde farklı dil tercihi ile çalışabilme
•
Kullanıcı ihtiyaçlarına göre düzenlenebilen kontrol paneli
• Merkez ve şubeler arasında gelen / giden veri kurallarını tanımlayabilme.
• Gönderilen veya alınan verileri replikasyon sunucusu üzerinden
görüntüleyebilme.
• Kasa ve satış hareketlerini otomatik olarak şubelerden merkeze yollama.
• Merkezden replikasyonla transfer edilen sevkiyatları, POS ekranı üzerinden
veya SentezLIVE’dan mal kabulünü gerçekleştirme.
• Çok detaylı malzeme ve ürün tanımlama.
• Varyant ve seri bazında malzeme takibi.
• Sınırsız birim tanımlama.
• Esnek entegrasyon tanımları.
• Depo bazında farklı parametrik yapı.
• Sınırsız özellik tanımları.
• Sınırsız fiyat tanımları.
• Malzeme için 5 farklı varyant tanımlama.
• Varyant bazında barkod, fiyat, depo
bazında kritik-optimum stok tanımları.
• Satın alma süreci adımlarında onay mekanizmasını sağlama.
• Talep onalyama.
• Teklif onaylama.
• Sipariş satırlarını veya fişin tamamını onaylama.
• Verilen hizmet işlemleri
• Satış indirim
• Satış masrafları
• Verilen teklif yönetimi
• Müşteri siparişleri
• Satış irsaliyeleri
• Satış faturaları
• Zincir Magaza Yönetimi
• Kampanya Yönetimi
• Toptan Satış Yönetimi
• Ürün arama, tek tuşla ürünün hangi mağazalarda mevcut olduğunu bulma
• Müşteri takibi, sadakat kartı uygulamaları.
• Satışta barkod kullanımı.
•
Cari hesap hareketleri
•
Banka fişleri
•
Kasa işlemleri
•
Çek/Senet işlemleri
•
Hesap planı
•
Masraf yeri kartları
•
Entegrasyon tanımları
•
Resmi defterler
•
Beyannameler
•
e-fatura
•
e-defter
Üretim Yönetimi
Teklif Yönetimi
Üretim Yönetimi
Teklif Hazırlama
Müşteri Siparişi
Satın Alma Yönetimi
Satın Alma Siparişi
Ön Maliyet
•
•
•
Projelendirm
e
•
•
Kalite Kontrol
Fiyat listesi
Teklif
Önceki
Projeler
Üretim Emri
Mal Kabul
Malzeme
Gereksinimleri
Çizim
Numune
çalışmaları
Üretim Planlama
Tahsis
İş İstasyonu
• Reçete Belirleme
• Rota Belirleme
•
•
Makina
İşçi
Operasyo
n
Malzeme
Sarf
Üretim
Kalite Kontrol
Mamul Depo
FinansYönetimi
Genel
Muhasebe
Ödeme Tahsilat
Banka
Hammadde Depo
Sevkiyat İşlemleri
•
•
•
Sevkiyat planlama
Hazırlık, paketleme
Sevk irsaliyesi
Satış Faturası
Cari Hesaplar
Satın Alma Faturası
•
Değişik üretim türlerine göre siparişe göre, stoğa göre veya karma üretim
olarak üretim,
•
Üretim emrini bir proje ile ilişkilendirerek proje bazında takibini
sağlayabilme,
•
Üretim Planlama;İhtiyaç , Kapasite ve Zaman planlama
•
Üretim Takip – Tüm üretim operasyonların (barkod , rfid ve otomasyon
sistemleriyle entegrasyonuyla üretim datalarının toplanması)
•
Verimlilik – İş Etüdleri
•
Kalite Kontrol
•
Bakım Kontrol ve Takip
•
Maliyet ve Kontrol
ENTEGRASYON
•
Aday, potansiyel firmalar
•
Müşteriler, tedarikçiler
•
Aktivite tanımları
•
Departman kartları
•
Kaynak kartları
•
Personel kartları
•
Bölge tanımları
•
Rakip firma tanımları
•
Detaylı aday firma tanımları
•
Firma yetkili tanımları
•
Rakip ürün takibi
•
Departman bazında aktivite tanımları
•
Esnek – detaylı aktivite tanımları
•
Detaylı kaynak tanımları
•
Kaynak özellik seti tanımları
•
Detayı rakip firma-ürün tanımları
• Müşteri hareketleri
• Detaylı planlama işlemleri
• Departman bazında sicil takibi,
• Personellerin özlük ve ücret takibi,
• SSK bildirgelerini elektronik ortamda hazırlayabilme,
• İsteğe bağlı, departman bazında toplu puantaj ve tahakkuk,
• Sabit kıymet kartlarına grup bazında amortisman hesaplatma,
• Günlük aylık, yıllık amortisman hesaplama ve yeniden değerleme
işlemleri,
• Sabit kıymetlere ait bakım ve masrafların detaylı takibi,
• Kullanıcılara görev atamaları,
• Süreçleri arasında kural oluşturma,
• Sıralı işlerin planlanması ve kullanıcılara otomatik atanması,
• Her türlü data terminalinden SentezLive ‘a 7/24 erişilebilecek
• SentezLive WebServices ile %100 uyumlu ve kolay geliştirme
Endüstriyel
Mobil Cihazlar
Tabletler
Akıllı
Telefonlar
Mobile Çözümlerimiz
SentezROUTE
Sevkiyat
Sayım
SentezSHOP
SentezREST
Sentez on
Touch
Hızlı tüketim ürünleri konusunda faliyet gösteren firmaların tüm satış ve
dağıtım işlemlerini yapabileceği ve tek bir merkezde toplanan veriler
doğrultusunda gerekli analizleri yaparak doğru zamanda doğru kararları
verebilmelerini sağlayan entegre bir sistemdir.
• Sıcak satış yapabilir, sipariş alabilirsiniz.
• Satış anında fatura kesebilirsiniz.
• Doğru ve hızlı tahsilat (nakit, çek, senet)
yapabilirsiniz.
• Siparişlerinizin dağıtımını
planlayabilirsiniz.
• Bulunurluk analizi ve saha kontrol
raporlarını alabilirsiniz.
on Touch: SentezLive'ın esnek, parametrik,geliştirilebilir,erişilebilir ve entegre
yapısını kapsan mobil uygulamalar.
• Kullanıcılara görev atamaları,
• Yüksek performans
• Gelişmiş mimari
• Hızlı ve kolay kurulum
• Öğrenim kolaylığı
•Müşteri listesi
•Ürün listesi
•Sipariş yönetimi
•Mesajlar
•Yapılacaklar listesi
•Analizler
• Internet tarayıcı ile her türlü ortamdan erişim.
Firma Adı
ABBATE
AGS PARK
AKET
AKKARDEŞLER TEKSTİL
AKKOL GRUP
ALİ RESTAURANT
ANKE ASANSÖR
APLUS HASTANE OTELCİLİK HİZ AŞ
ASPAVA RESTAURANT
AYER TEKSTİL PAZ.VE DIŞ TİC.
AYYILDIZ PLASTİK
AYYILDIZ TEKSTİL SATIŞ MAĞAZALARI
BAYKAN OTOMOBİL A.Ş.
BEST MODE TEKSTİL SAN.VE TİC.
BEYAZ FIRIN
BILESUVAR TAVUKÇULUK
BİESSECİ BURSA TEKSTIL SAN.TİC
BİRLİK KARDEŞLER TEKSTİL
BT SATIŞ PAZARLAMA DIŞ TİC.
CEBSAN YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI
DENİMSEL TEKSTİL
DE-TEKS GİYİM SANAYİ
EKOTEKS TEKSTİL
ELLY GROUP
Yetkili Adı
ZEYREK ODUNCU
HÜSEYİN ARTAN
BATUHAN BEY
RAMAZAN BEY
MURAT DANIŞ
MURAT BEY
CANAN GÜRKAN
HALUK ÖZDOĞAN
TANSU BEY
HAKAN TETİK
GÜNGÖR AYYILDIZ
LEVENT ÇEBİ
BİRDAL HANIM
ŞEHABETTİN ALPAYDIN
NATHALIE STOYANOF SUDA
ALİ BEY
TARIK YAZICI
MECİT SANİK
FİLİZ HANIM
AHMET UTKU
ÖZGÜR KERENCİLER
ERHAN YILMAZ
ATİLLA YAZICI
HAKAN BAYRAKTAR
Sektör
Zincir Mağaza
Zincir Mağaza
Et Üretim Dağıtım
Kot Pantolon Üretimi
Catering,Cafe,Restaurant
Restaurant
Asansör ve Merdiven Üretimi
Temizlik ve Catering Hizmetleri
Restaurant
Perakende
Kalıp & Plastik Üretimi
Zincir Mağaza
Araç Alım / Satımı
Üretim/Zincir Mağaza
Gıda Satışı ve Üretimi
Tavuk Üretim / Dağıtım
Tekstil Üretim
Tekstil Üretimi
Yiyecek ve İçecek Dağıtıcısı
Yangın Söndürme Tüpleri
Kot pantolon Üretimi
Zincir mağaza
İç Giyim Üretimi
Zincir Mağaza
Şehir
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
Lefkoşa / K.K.T.C
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Anadolu)
İstanbul(Avrupa)
Antalya
İstanbul(Anadolu)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Anadolu)
Bakü / Azerbaycan
Bursa
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Anadolu)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Anadolu)
İstanbul(Avrupa)
Firma Adı
EMON TEKSTİL SAN.TİC.LTD.
ERNA YAPI SAN. VE. TİC.A.Ş.
ESVAP KONFEKSİYON
EVÇAY
FIRELAND MMC
GENÇLİK KIRTASİYE
GÜL TUR TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
GÜRLESİN KARDEŞLER
HACIMEMİŞOĞLU GIDA
HİJYEN PROSES MAKİNALARI
KAMER DERİ VE TEKSTİL SAN
KARSAKLAR SEMENTA TEKSTİL
KAYA TRİKO
KLAS TEKSTİL
LINDEN CAFE & RESTAURANT
LORENZA TREND
MARANKİ
MEPHISTO CAFE & KİTABEVİ
MISS EXTRA
MODA GRUP
MT ENERJİ GALVANİZ ENDÜSTRİ
NART JEANS
NBE REKLAM
NEWBORN
Yetkili Adı
ERSAN SEVİM
DERYA EKŞİ
HÜSEYİN BOZDAK
ÖZKAN BEY
ELMAR SADIGOV
İSMAİL ŞENTÜRK
NAZIR GÜLERYÜZ
CEMİL GÜRLESİN
CAVİT MEMİŞOĞLU
SELÇUK BEY
HAKAN BEY
İSMAİL KARSAK
HAKAN ÖZKAN
SİNAN YİĞİT
MERVE BOSTAN
SEFER ASLANOV
ÖZKAN BEY
CANAN PARLAR
HALİM TÜRÜT
MELİH KARA
GÖKAY KAPUSUS
RAMAZAN NART
H.EMEL ERÇİFTÇİ
TAMER TAG ELDİN
Sektör
Zincir Mağaza
Lamine Parke Üretimi
Triko Üreticisi
Bitki Çayı Üretimi
Şarap Üretim Fab.
Kırtasiye Malzeme Satışı
Kimya / Deterjan Üreticisi
Çorap Üretim
Marketler Grubu
Makine Üretimi
Deri Konfeksyion Satışı
Zincir Mağaza
Triko Üreticisi
Tekstil Üretimi
Restaurant / Cafe
Toptan Satış
Doğal Sağlık / Zincir Mağaza
Kitap Satışı ve Cafe
Zincir Mağaza
Tekstil Mağazası
Elektronik Üretim
Zincir Mağaza
Promosyon Ürün Üretimi
Üretim/Zincir Mağaza
Şehir
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
Yalova
Bakü / Azerbaycan
Balıkesir
Kırklareli
Denizli
Afyon
İstanbul(Anadolu)
İstanbul(Avrupa)
Ankara
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
Pekin / Çin
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
Ankara
İstanbul(Avrupa)
Antalya
Mısır ( Kahire)
Firma Adı
ODAK TEKSTİL
OLCAY TEKSTİL (İRAN)
OLCAY TEKSTİL (TÜRKİYE)
PANTAMO JEANS
PAPATYA LINGERIE
POSSIFY
R.A.M. TEKSTİL
SAG HİDROLİK
SİLVER ELEKTRO MEKANİK
SİM-ART TEKSTİL
SOLA STORE
SONNEN FLEX SCHLEIF LTD.Ş
ŞELALE KİMYA ÜRÜNLERİ
ŞİŞHET RESTAURANT
TRİNOKS EVYE METAL
TURUNÇ OTEL
V DESIGN MMC
VEGA TEKSTİL
YEMEKHANE YİYECEK İÇECEK
YEŞİL AMASYA HAZIR YEMEK
YÖRÜN YÜCEL ORMAN ÜRÜNLER
YÜKSELTEN YAPI İNŞAAT (AZERBAYCAN)
YÜKSELTEN YAPI İNŞAAT (TÜRKİYE)
Yetkili Adı
BİROL BEY
İSMAİL PEKÇETİN
İSMAİL PEKÇETİN
EYÜP BAĞ
MEHMET ERZURUMLUOĞLU
HÜSAMETTİN DÜZGÜN
HÜSEYİN BEY
MURAT ÖZKAN
TİĞİN KANATLI
NURİ BEY
METİN SOLA
RIFAT BEKİR KOCAKUŞ
ZEYNEL BAYRAKTAR
SERKAN GÜNSEV
HAKAN MACİT
RUHİ KIZAL
ELVIRA AGAYEVA
ŞAHİN BEY
ARMAĞAN BEY
BURAK ÇİFTÇİOĞLU
SERDAR GÜRSOY
ERCAN BEY
YÜKSEL YAVUZ
Sektör
Kumaş Üretim
Zincir Mağaza
Zincir Mağaza
Kot Pantolon Üretimi
İç Giyim Üretim
Bilgisayar / Donanım
Tekstil Mağazası
Mekanik Parça Üretimi
Elektronik Üretim
Zincir Mağaza
Departman Mağaza
Sanayi Ürünleri
Kozmetik Üretimi
Restaurant
Evye İmalatı
Otel
Tekstil Mağazası
Kumaş / Boya Üretim
Catering,Cafe,Restaurant
Catering,Cafe,Restaurant
Orman Ürünleri
Yapı ve İnşaat Malzeme Üretimi
Yapı ve İnşaat Malzeme Üretimi
Şehir
İstanbul(Avrupa)
Tahran/İran
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Anadolu)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Anadolu)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
Afyon
İstanbul(Avrupa)
Bursa
İstanbul(Avrupa)
Muğla
Bakü / Azerbaycan
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
İstanbul(Avrupa)
Muğla
Bakü / Azerbaycan
İstanbul(Anadolu)

similar documents