Slide 1

Report
WAGO KNX koncept
Svensk installationsguide
2013-05-28
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
1
Denna guide visar hur du använder ett KNX
gränssnitt med din WAGO PLC.
Det är kort komma igång guide för standard
behoven. För mer information läs våra manualer
750-849
753-646
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
2
Detta behövs:
•
•
•
•
•
•
Controller 750-849
modul 753-646
CoDeSys 2.3.9.X>
ETS
WAGO KNX bibliotek
WAGO ETS databaser
-Databas för 750-849
-Databas för routerfunktion 750-849 & 753-646
-Databas för 753-646
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
3
1.
2.
3.
4.
Starta CoDeSys
Använd vår guide CoDeSys_SV.ppt för att skapa ett nytt projekt.
Lägg till biblioteket KNX_standard.lib.
För 750-849 behövs även KNX_IP_750_849_xx.lib
Biblioteken finns att hämta från vår hemsida!
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
4
1. Gå till POU > PLC_PRG
2. Skapa ett nytt block
3. Markera AND i blocket
4. Edit > input assistant (f2)
5. FbKNX_Master_849 med IP
FbKNX_Master_646 utan IP
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
5
1. Markera ???
2. Skriv ett önskat namn för ditt FB
3. Ett fönster kommer upp
4. Välj vad det är för FB du använder
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
6
För KNX kommunikation från en 750849 så måste funktionen
FbKNX_Master_849 läggas till. För
KNX kommunikation från någon
annan controller använd
FbKNX_Master_646 istället.
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
7
Sen lägger man till ett funktionsblock för varje variabel man vill
sända/ta emot ifrån KNX.
1. Skapa ytterligare ett block
2. Markera AND i blocket
3. Edit > input assistant (f2)
4. Välj t.ex FbDPT_BOOL(FB) för
BOOL.
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
8
Om systemet ska fortsätta opåverkad efter ett strömavbrott så
ska varje DPT objekt ha en egen typDPT och den ska definieras
som retain.
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
9
Det övre blocket skickar värdet i ’knapp1’ från PLC-programmet till KNX
Det undre blocket skickar värdet från KNX till ’lampa’ i PLC-programmet
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
10
Skapa förutsättningar för SYM_XML.xml fil som används senare i ETS-miljön
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
11
1.
När man loggar in på controllern skapas
Sym.xml filen per automatik
Filen hamnar i samma katalog som .pro filen.
Genereras inte filen? Gör en Clean All!
Project > Clean All
2.
Skapa ett boot projekt annars tappar controllern
sitt program vid en omstart och om den blir
strömlös. Controllern kommer startas om när vi
arbetar med ETS.
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
12
Starta ETS4 från startmenyn
Skapa en ny databas eller öppna en gammal
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
13
Språket i våra produktdatabaser är engelska och tyska. (inte svenska)
Så det kan vara smart att välja produktspråk engelska.
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
14
Importera databaserna för WAGO som kan hämtas på hemsidan
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
15
•
•
Skapa huvudlinje med medium IP
Ska ny linje med medium TP
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
16
•
•
Lägg IP-Controller på huvudlinjen (IP)
Lägg in IP-Router på linje (TP)
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
17
750-849 KNX controllern har en routerfunktion mellan IP nätet genom
ethernet porten och den första KNX modulen på noden.
Högerklicka på IP-router och välj redigera parametrar.
Vid igångkörning kan det vara bra att sätta allt till “route” för att minimera
felkällor. När programmeringen är klar kan man höja filtreringen så att inte
nätverket blir belastat av KNX data.
Både Bus > IP och Bus < IP!
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
18
Högerklicka på IP-Controller och välj redigera parametrar. Du ska nu välja den
SYM_XML fil som genererades tidigare från CoDeSys. Den har samma namn som ditt
CoDeSys projekt men filtillägget .sym_xml och ligger i samma mapp.
Ett felmeddelande dyker upp om ETS inte finner en .chk (check fil) i samma katalog som .xml filen
Denna fil behövs inte men man kan skapa filen för att slippa felmeddelandet genom att skapa ett
boot project när man är offline
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
19
Variablerna
från codesys
kopplas till
gruppadresser
som vanligt i
ETS-miljön
genom att dra
dem till rätt
grupp.
OBS! Glöm inte att spara när ni är klara i plug-in
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
20
Kontrollera att Ethernet inställningarna ser ut såhär!
KNX IP Routing. Stäng av brandväggar!
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
21
Nedladdning
Programmeringsknapparna:
IP-Controller
IP-Router
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
22
CRC error?
-Gjort steg i fel ordning?
-Skapat DPT variabler som inte används?
-Lagt till nya POU i CoDeSys?
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
23
Kontaktinformation
Simon Nilsson
Jonas Hedlöf
Produkt specialist automation
Teknisk support automation
Mobil: 0046 70 668 84 66
Kontoret: 0046 8 58 410 683
Mobil: 0046 70 668 86 39
Kontoret: 0046 8 58 410 681
[email protected]
[email protected]
Wago Sverige
Box 11127
16 111 Bromma
http://www.wago.se
© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/ Jonas Hedlöf & Simon Nilsson WAGO Sverige
24

similar documents