Cooperative learning på SOSU Nord, Vendsyssel

Report
Cooperative learning på
SOSU Nord, Vendsyssel
CL og personlige kompetencer – både i skolen
og i praktikken
Hvorfor CL?
 CL rammer lige ind i hjertet af alt det,
der rører sig i skoledebatten
 Styrke fagligheden
 Positivt og inspirerende læringsmiljø
 Rumme alle elever
 Stimulere personlig, social og faglig udvikling
De 7 nøgler
Principper : SPIL
Team
Classbuilding
Teambuilding
Management
Sociale færdigheder
strukturer
Struktur
Stilletegnet
Struktur og
overblik
Illustration af
øvelsen
Quiz og byt
Hvorfor quiz & byt
• Elevens aktive deltagelse
• Fysisk bevægelse –
opsparet energi
• Øvelse i at kommunikere
med alle
• Mere ilt til hjernen =
bedre læring
Personlige kompetencer
SOSU Nords værdigrundlag
SOSUnord arbejder ud fra værdier som bygger på et
åbent og kreativt miljø præget af samarbejde og
fleksibilitet, hvor de centrale, synlige værdier er:
respekt, troværdighed, tillid, ligeværdighed,
dialog, åbenhed, medbestemmelse, medansvar,
tolerance, kompetence og respekt for
forskellighed, individualitet, et godt
kommunikationsniveau og gode
samarbejdsrelationer.
Struktur - møde på midten
 Tid – 3 minutter – set i gang
--------------------------------------------------------------------
 Ordet rundt





nr. 1 deler sine ideer
Hele teamet diskuterer osv.
Nr. 2 præsenterer sine ideer
Hele teamet diskuterer ideerne osv.
Tid 8 minutter ( 2 minutter til hver)
----------------------------------------------------------------------- Hvilke personlige kompetencer kommer i spil?
Bliv enige om 5, som skrives i cirklen. (5 min.)
Hvorfor møde på midten?
• Alle får lige taletid
• Det er ikke produktet, men
processen der er væsentlig
• Team samarbejde
• Tænkefærdigheder
• kommunikation
Brain breaks
Cooperative Learning – hvorfor?
 Fastholdelsesstrategier
 Fra metodefrihed
metodeansvar
 Gruppens afhængighed af hinanden
 Struktur på øvelserne
rum til refleksion
 CL er berigende og sjovt
 Understøtte elevernes alsidige tilgang til læring
Struktur – hjørner
Gartner
Fodboldtræner
Fyrtårn
pottemager
Struktur – hjørner
Fodboldkamp
Teaterstykke
Jordomrejse
Et måltid
Hjørner – hvorfor?
Classbuilding
Tænkefærdigheder
Kommunikation
Analysere,
argumentere, vurdere
”Metodekatalog, cooperative
learning med SOSU øjne”
Samarbejde mellem fastholdelseskaravanen, SOSU Nord,
ministeriet for børn og undervisning – afdelingen for
ungdoms- og voksenuddannelser & EU Social Fond
Bye – Bye

similar documents