Classbuilding

Report
Cooperative Learning
Workshop 4
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
1
Dagens program
Præsentation af programmet
Om projektet og evalueringen ved Bjarne Wahlgren
Struktur: Quiz og byt ved Debbie Kronsted
Struktur: Dobbelt cirkler ved Debbie Kronsted
Cooperative Learning ved Debbie Kronsted
Brug af strukturer i undervisningen ved Debbie Kronsted
Hvad ved vi nu? ved Bjarne Wahlgren
Spørgsmål
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
2
Om projektet og evalueringen
•
•
•
•
Formålet
Indholdet
Omfanget
Evalueringen
– Kompetencelogs
– Effektmåling
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
3
Cooperative learning
Grundbegreber
Læringssyn
CL er baseret på den socialkonstruktivistisk teori:
Læringen er en social proces og finder sted i interaktion med andre.
Mennesker konstruerer deres sociale verdener og lærer gennem sproget
og dialogen
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
4
Leo Vygotsky taler om ”zonen for nærmest udvikling”
For at der skal ske en udvikling, skal kursisten interagere med en anden,
som skal hjælpe ham videre fra det, han allerede kan til et andet niveau,
hvor han kan løse opgaver, som han ikke i stand til at løse alene.
I den traditionelle klasseværelse er denne rolle lærerens. I et CLklasseværelse er det interaktionen mellem kursisterne, der overtager
denne rolle.
Dette opnås ved at bruge strukturerne.
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
5
De 7 nøgler i Cooperative Learning
Strukturer
SPIL principper
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
6
Hvad er Strukturer
•Strukturer er gruppearbejde i teams af 4 eller 2
•Strukturer er interaktionsmønstre, der foregår mellem kursisterne
•Hver struktur består af en række trin, som hvert definerer, hvordan
kursisten går i dialog med andre og med stoffet
•Strukturerne er indholdsfrie, og derfor kan de bruges til mange
forskellige fag
•Strukturen er en slags stillads i kursisternes bearbejdning af stoffet
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
7
Eksempel : Dobbeltcirkler
Trin 1: halvdelen af kursisterne former en cirkel og vender ryggen imod cirklens
centrum.
Den anden halvdel af kursisterne danner en cirkel udenom, således
at hver kursist
stiller sig ansigt til ansigt med en fra indercirklen.
Trin 2:
Læreren stiller et spørgsmål.
Trin 3:
Partnerne diskuterer i den aftalte tid.
Trin 4:
Partnerne takker for snakken, og ydercirklen rykker en person til højre.
Trin 5: Læreren stiller et nyt spørgsmål og kursisterne diskuterer med deres nye
partnere.
Hvad kan strukturen bruges til?
At udveksle viden og færdigheder: F.eks.: Hvad ved I om jordens rotation?
At udvikle tænkefærdigheder: F. eks.: Hvad tror I forfatteren mener, når han siger…?
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
8
Formlen er:
Indhold + struktur = aktivitet
Et eksempel: Dobbelt cirkler , Quiz og byt
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
9
Sådan vælger man struktur
Struktur vælger man efter formålet med aktiviteten
Strukturerne er konstrueret, så de fremmer bestemte læreprocesser,
som i CL kaldes læreprocesdomæner:
•Teambuilding
•Classbuilding
•Viden og færdigheder
•Tænkefærdigheder
•Videndeling
•Kommunikation og sociale færdigheder
Flere af strukturerne dækker flere af domænerne på én gang
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
10
Et eksempel:
Quiz og byt kan bruges til:
Classbuilding – Det I har prøvet i dag – lære hinanden at kende
Viden og færdigheder – Spørgsmålene kunne være, ”hvad er en
struktur”
Tænke færdigheder – Hvad mente den eller den filosof, da han sagde dit
og dat
Kommunikative og sociale færdigheder – aktiv lytning, feedback, rose,
anerkende, takke
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
11
SPIL-principperne
Samtidig interaktion
Positiv indbyrdes afhængighed
Individuel ansvarlighed
Lige deltagelse
For at gruppearbejde skal være CL, skal alle 4 principper være til stede
samtidig
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
12
Strukturerne fremmer kommunikation og motivation
Kommunikation:
•Det basale behov for at kommunikere med andre, bliver
tilfredsstillet, og der er mindre tendens til at søge negativ kontakt
•Kommunikationen med andre er meningsfyldt
•Man får feedback, bekræftelse og anerkendelse
•Den megen kommunikation fjerner kedsomhed
Motivationen opstår fordi:
•Kursisten bliver følelsesmæssig engageret
•Kursisten bliver stimuleret af at være på
•Interaktionen mellem kursisterne skaber spænding og dynamik
•Det er ganske enkelt sjovt at være med
•Kursisten får en stor grad af ansvarsfølelse over for teamet
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
13
Team-sammensætning
Der arbejdes med basis-team, som er heterogene.
Læreren sammensætter teamene, og placerer dem fysisk som følge:
Middel
Svag
SPIL principper
Middel
Stærk
De faste teams arbejder sammen 4-6 uger.
Teamdannelse er lærerstyret og er uhyre vigtigt for at opnå højere
faglighed og videndeling og for at undgå marginalisering
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
14
Andre typer teams
Uformelle teams: for variationens og dynamikkens skyld til kortvarigt
arbejde
Homogene teams: gør det ikke for ofte
Skiftende teams: når fremmødet af forskellige grunde er
uregelmæssigt, men prøv på at opretholde heterogenitet
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
15
Classbuilding
Classbuilding er organiserede aktiviteter, hvis mål er at få individer med
forskellige baggrunde og forskellige erfaringer til at opleve sig selv som
en del af et omsorgsfuldt og aktivt læringsfællesskab
Brug strukturer der egner sig til classbuilding. Det forebygger konflikter.
Erfaringer viser, at det er tilrådeligt at bruge classbuilding strukturer
hver uge.
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
16
Teambuilding
Teambuilding gør for teamet, hvad Classbuilding gør for klassen: skaber
tryghed i relationerne til dem, man skal lære sammen med.
For at opnå gensidig velvilje og hjælpsomhed i teamet, bruger man
forskellige teambuilding aktiviteter, der gradvist opbygger tillid og
positive relationer.
Brug strukturer der egner sig til teambuilding.
Erfaringer viser, at det er tilrådeligt at bruge teambuilding strukturer
hver uge eller oftere.
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
17
Classroom management
Følgende punkter er vigtige for at opnå et velfungerende klasseværelse:
•Lærerens instruktioner
•Positiv opmærksomhed
•Regulering af lyd
•Tidsrammer
•Hvem begynder
•The ”walkabout”
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
18
Hvad ved vi nu?
• International forskning
• Danske erfaringer
– Udfordrende og engagerende
– Forudsætninger skal være til stede
– Øger indstilling til samarbejde
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
19
Hvis du vil vide mere om Cooperative Learning
•
•
•
•
•
•
http://www.ncfk.dk/site.aspx?p=153
www.vuclyngby.dk/detsamarbejdendeklasserum
Spencer Kagan, Jette Stenlev, Cooperative Learning, Alinea 2009
www.folkeskolen.dk
www.cooperativelearning.dk
www.Kaganonline.com
VUC Vingstedkursus 11.8.2010
20
Dobbeltcirkler
Halvdelen af deltagerne former en cirkel og vender
ryggen imod cirklens centrum.
Den anden halvdel af deltagerne danner en cirkel
udenom, således at hver kursist stiller sig ansigt til ansigt
med en fra indercirklen.
Tal med hinanden om hvordan virkede den forrige øvelse
på jer.
2 minutter til hver
Den yderste cirkel skifter med uret til næste partner

similar documents