12_slovni_ulohy_procenta_jednotky

Report
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Název DUM:
Slovní úlohy – Procenta a jednotky
Název sady DUM
Slovní úlohy řešené rovnicí
Číslo DUM
VY_32_INOVACE_17_S1-12
Vzdělávací oblast
Matematika a její aplikace
Vzdělávací obor
Matematika
Ročník
7.
Autor, datum vytvoření
Mgr. Vítková Yweta, 5. 12. 2011
Doporučená ICT a pomůcky
PC, MS Office 2010, dataprojektor,
plátno
Základní škola národního umělce Petra Bezruče,
Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám
Jednička ve vzdělávání
CZ.1.07/1.4.00/21.2759
Anotace:
DUM – Procenta a jednotky obsahuje tři základní učiva matematiky ze
základní školy – jednotky, trojčlenku a procenta. Tento DUM je možno použít
při procvičování a upevňování učiva. Vychází ze základních matematických
dovedností – převody jednotek, výpočet počtu procent, výpočet základu,
výpočet procentové části, výpočet jednoho procenta a využití trojčlenky
v praxi.
Doporučení pro pedagoga:
Tento DUM je možno využít od 7. do 9. ročníku. Vhodné použití jako
matematická rozcvička na začátku hodiny. Jsou ukázány výpočty přes 1%
i pomocí trojčlenky. Každý žák si může zvolit svůj postup. Je možno dát
prostor hledání dalších řešení příkladů. Žáci mohou tvořit na základě
vzorových příkladů nové zadání úloh pro své spolužáky. Nenásilnou
formou upevňují základní matematické dovedností.
Vypočítej, kolik gramů je 19 % z 44 kg.
Přes 1 %
Pomocí trojčlenky
Výpočet částí z celku
Vypočítej, kolik gramů je 19 % z 44 kg.
Přes 1 %
Pomocí trojčlenky
Počet procent ……19 %
Základ je 44 kg…… 100 %
Část……… x
44 kg = 44 000g
1 % = 440 g
x = 19 × 440
x = 8 360 g
Výpočet částí z celku
100 %……… 44 000g
19 % ……… x
x=
19∙44 000
100
x = 8 360 g
Vypočítej, kolik % je 2,55 litrů ze 750 cl.
Přes 1 %
Pomocí trojčlenky
Výpočet počtu procent
Vypočítej, kolik % je 2,55 litrů ze 750 cl.
Přes 1 %
Pomocí trojčlenky
Počet procent …… x
Základ je 750 cl…… 100 %
Část……………… 2,55 l
100 %……… 750 cl
x % ……… 255 cl
2,55 l = 255 cl
1 % = 7,5 cl
x = 255 : 7,5
x = 34 %
x=
255∙100
750
x = 34 %
Výpočet počtu procent
Zmenšením neznámého čísla o 54 dostaneme 82 %
jeho hodnoty. Určete neznámé číslo.
Přes 1 %
Pomocí trojčlenky
Výpočet základu
Zmenšením neznámého čísla o 54 dostaneme 82
% jeho hodnoty. Určete neznámé číslo.
Přes 1 %
Pomocí trojčlenky
18 % …………… 54
100 % ………… x
54 je 18 %
1 % = 54 : 18
1%=3
100 % = 300
Neznámé číslo je 300.
x=
100∙54
18
x = 300
Neznámé číslo je 300.
Výpočet základu
km
m
. 1 000
dm cm mm
. 10
1. Vypočítej, kolik % je
250 decimetrů z 0,5 km.
2. Vypočítej, kolik
metrů je 22 % z 14 km.
3. Vypočítej základ,
z něhož 5 % je 0,25 metrů.
. 10
. 10
km
m
. 1 000
dm cm mm
. 10
. 10
. 10
0,5 km = 5 000dm = 100 %
1. Vypočítej, kolik % je
x=5%
250 decimetrů z 0,5 km. 1 % = 50 dm
2. Vypočítej, kolik
metrů je 22 % z 14 km.
14 km = 1 400 m =100 %
1 % = 14 m
x = 208 m
0,25 m = 25 cm = 5 %
3. Vypočítej základ,
x = 500 cm
z něhož 5 % je 0,25 metrů. 1 % = 5 cm
tuna
metrický cent kilogram
. 10
1. Vypočítej základ v
tunách, jestliže 15 %
základu je 320 kg.
2. Kolik procent je 2 500
gramů z 0,05 q?
/počítej v kilogramech/.
3. Kolik kilogramů je 35 %
ze 2 tun?
. 100
gram
. 1000
tuna
metrický cent kilogram
. 10
. 100
gram
. 1000
1. Vypočítej základ v
tunách, jestliže 15 %
základu je 320 kg.
320 kg = 0,320 t = 15 %
1% = 0,02133
x = 2,13 t
2. Kolik procent je 2 500
gramů z 0,05 q?
/počítej v kilogramech/.
2 500 g = 2,5 kg
0,05 q = 50 kg = 100 %
1 % = 0,5
x=5%
3. Kolik kilogramů je 35 %
ze 2 tun?
2 t = 2 000kg = 100 %
1% = 20 kg
x = 700 kg
.
Obrázky použity z galerie Microsoft Office 2010

similar documents