ספירות מלאי

Report
‫ספירות מלאי‬
‫‪ ‬הנושאים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫למה סופרים?‬
‫סיבות לטעויות מלאי‬
‫ספירות מחזוריות – ספירות מתמשכות‬
‫הכנות‬
‫יצירת תעודות ספירה‬
‫ספירה ראשונית‬
‫ניתוח‬
‫תיקונים‬
‫ספירה חוזרת‬
‫כלים מתקדמים לספירה‬
‫למה סופרים?‬
‫‪ ‬החוק מחייב‪.‬‬
‫‪ ‬רואי החשבון מחייבים‪.‬‬
‫‪ ‬צרכים תפעוליים ולוגיסטיים‬
‫הסיבות לטעויות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חוסר רישום של ניפוקים‬
‫יחידות מידה‬
‫פריטים כמעט זהים‬
‫המרות‬
‫תקלה בעץ מוצר של פריטים מיוצרים‬
‫גניבות‪ ,‬היעלמויות‬
‫קליטות לא נכונות‬
‫איתור לא נכון‬
‫ובקיצור – תהליכים‪....‬‬
‫סיווג מלאי‬
‫‪4‬‬
‫ניתוח ‪ABC‬‬
‫• פריטי המלאי אינם דומים‪ ,‬אינם שווים בערכם ובהתייחסות אליהם‪.‬‬
‫• שיטת הסיווג היא על פי ערך השימוש בהם בתקופה נתונה‪.‬‬
‫• מיון הפריטים בסדר יורד על פי ערכם בתקופת השימוש‬
‫• השיטה נקראת ‪ ABC‬או שיטת "פארטו" או שיטת ‪20/80‬‬
‫פריטים מקבוצה ‪ A :‬מהווים בערך ‪ 20%‬מכמות המלאי וכ‪ 80% -‬מן‬
‫הערך הכספי שלו‪.‬‬
‫פריטים מקבוצה ‪ B :‬אלו פריטים בעלי ערך בינוני בדרך כלל ‪30%‬‬
‫הבאים מכמות הפריטים‪ ,‬בעלי ערך של ‪ 10%‬מסה"כ המלאי‪.‬‬
‫פריטים מקבוצה‪ C :‬אלו הם הפריטים בעלי הערך הנמוך יחסית‬
‫המהווים ‪ 50%‬מכמות הפריטים בעלי ערך של ‪ 10%‬מסה"כ המלאי‬
‫‪5‬‬
‫ניתוח ‪ABC‬‬
‫פריט‬
‫מסך מגע‬
‫שנאי‬
‫מנוע ‪50‬‬
‫ספק כח‬
‫מגבר‬
‫לוח אם‬
‫ממסר‬
‫מפסק‬
‫מדבקה‬
‫בורג ‪3‬‬
‫אום‬
‫קפה‬
‫דיודה‬
‫נגד ‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫כמות שנתית מחיר יחידה ערך שנתי‬
‫‪150000‬‬
‫‪500‬‬
‫‪300‬‬
‫‪100000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪100‬‬
‫‪40000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪20‬‬
‫‪30000‬‬
‫‪600‬‬
‫‪50‬‬
‫‪12000‬‬
‫‪150‬‬
‫‪80‬‬
‫‪10000‬‬
‫‪50‬‬
‫‪200‬‬
‫‪7500‬‬
‫‪50‬‬
‫‪150‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪0.04‬‬
‫‪50000‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪20000‬‬
‫‪1250‬‬
‫‪0.05‬‬
‫‪25000‬‬
‫‪1000‬‬
‫‪20‬‬
‫‪50‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2‬‬
‫‪100‬‬
‫‪150‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪5000‬‬
‫‪358100‬‬
‫אחוז‬
‫‪41.89%‬‬
‫‪27.93%‬‬
‫‪11.17%‬‬
‫‪8.38%‬‬
‫‪3.35%‬‬
‫‪2.79%‬‬
‫‪2.09%‬‬
‫‪0.56%‬‬
‫‪0.56%‬‬
‫‪0.56%‬‬
‫‪0.35%‬‬
‫‪0.28%‬‬
‫‪0.06%‬‬
‫‪0.04%‬‬
‫אחוז מצטבר‬
‫‪41.89%‬‬
‫‪69.81%‬‬
‫‪80.98%‬‬
‫‪89.36%‬‬
‫‪92.71%‬‬
‫‪95.50%‬‬
‫‪97.60%‬‬
‫‪98.16%‬‬
‫‪98.72%‬‬
‫‪99.27%‬‬
‫‪99.62%‬‬
‫‪99.90%‬‬
‫‪99.96%‬‬
‫‪100.00%‬‬
‫ההתייחסות ל‪ABC -‬‬
‫• תכיפות הרכש‪.‬‬
‫• מלאי בטחון‪.‬‬
‫• שיטות חיזוי‪.‬‬
‫• ספירות מלאי‪.‬‬
‫• מיקור חוץ‪.‬‬
‫• שיטת קנבאן – המגירה הכפולה‬
‫‪7‬‬
‫אמינות מלאי‬
‫‪ ‬רצוי להתייחס בצורה שונה לסיווגי המלאי ‪ABC‬‬
‫‪ 80% – A ‬מהערך התנועה‬
‫‪ 15% -B ‬מערך התנועה‬
‫‪ 5% – C ‬מערך התנועה‬
‫‪ ‬יעדים לדיוק מלאי‬
‫‪ – A ‬פלוס‪/‬מינוס ‪ 1%‬טעות כמותית מצטברת‬
‫‪ – B ‬פלוס‪/‬מינוס ‪ 3%‬טעות כמותית מצטברת‬
‫‪ - C ‬פלוס‪/‬מינוס ‪ 5%‬טעות כמותית מצטברת‬
‫הכנות לספירה‬
‫‪ ‬ספירה ניתן לבצע לפני סוף רבעון‪/‬שנה‬
‫‪ ‬על מנת שתיקוני הטעויות וההכנות יירשמו ברבעון‪/‬שנה‬
‫הנכונים – מומלץ לבצע את הספירה לפני‬
‫‪ ‬מאמצי חברות לממש מכירות עד הרגע האחרון ‪ ,‬דוחפים‬
‫במקרים רבים לספירה אחרי‬
‫הכנות לספירה‬
‫‪ ‬קליטות‬
‫‪ ‬השוואת חשבוניות מול קליטות‬
‫‪ ‬סקירת הזמנות רכש פתוחות‬
‫‪ ‬הנחיות לדחיית אספקות עד לאחר הספירה‬
‫הכנות לספירה‬
‫‪ ‬ניפוקים‬
‫‪ ‬השוואת חשבוניות מול ניפוקים‬
‫‪ ‬סקירת הזמנות לקוח פתוחות‬
‫הכנות לספירה‬
‫‪ ‬דו"ח איתורים ריקים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הרצת דו"ח של איתורים שאין בהם מלאי‬
‫סקירת האיתורים‬
‫תיקון המלאי‬
‫סקירת איתורים ריקים פיזית שאינם מופיעים בדו"ח‬
‫תיקונים‬
‫הכנות לספירה‬
‫‪ ‬דו"ח איתורים מרובים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫איתורים מרובים קיימים שמערכות ‪ WMS‬או במערכות מתקדמות‬
‫מאפשרות‪.‬‬
‫סקירת האיתורים‬
‫איחוד איתורים‬
‫תיקוני טעויות‬
‫הכנות לספירה‬
‫‪ ‬מלאי שלילי‬
‫‪ ‬קיימות חברות שבהן התופעה מותרת (דיון בנושא)‬
‫‪ ‬ניתוח המלאי השלילי‬
‫‪ ‬תיקוני טעויות‬
‫הכנות לספירה‬
‫‪ ‬מלאי מושאל‬
‫‪ ‬הוצאת מסמך לכל האנשים והגופים שבידיהם מלאי מושאל‬
‫‪ ‬מהנדסים‬
‫‪ ‬אנשי מכירות‬
‫‪ ‬אנשי איכות‬
‫‪ ‬לקוחות‬
‫‪ ‬מעבדות‬
‫‪ ‬האנשים מתבקשים להחזיר מלאי מושאל לא נדרש‬
‫‪ ‬האנשים מתבקשים לקיים ספירה במועד המבוקש‬
‫הכנות לספירה‬
‫‪ ‬מסמך הנחיות‬
‫‪ ‬הממונה התפעולי הלוגיסטי מכין מסמך הנחיות לכל מנהלי החברה‬
‫‪ ‬המסמך מציין את היקף הספירה‪ ,‬תהליכיה ותאריכיה‬
‫‪ ‬המסמך מנחה על עצירת כל פעילות שיש לה משמעות על המלאי‬
‫‪ ‬מכירות‬
‫‪ ‬ייצור‬
‫‪ ‬החזרות‬
‫‪ ‬ניפוקים‬
‫‪ ‬מעבדות‬
‫‪ ‬קליטת למלאי‬
‫ספירות מתמשכות‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫ספירה המתבצעת כל יום‪/‬שבוע‬
‫בספירה כזו אין צורך בהפסקת הפעילות‬
‫הספירה מתבצעת בדרך כלל על ידי אנשי המחסן‬
‫בדרך כלל איתור תקלות מיידי ותיקון מיידי‬
‫ספירות על פי סיווגי מלאי‬
‫מלאי הנספר בצורה זו ‪ ,‬מוכר כספירה מחזורית‬
‫יצירת מסמכי ספירה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫במערכות ‪ ERP‬ישנן פרוצדורות להכנת מסמכי ספירה‬
‫מסמכים אלו הינו תעודות שתוצאותיהן מוכנסות‬
‫למערכת‬
‫לא ניתן להקליד תוצאות ספירות מלאי ללא תעודות אלו‬
‫קיים מעקב אחר תעודות שלא הוקלדו‬
‫במערכות מתקדמות לא ניתן לבצע תנועות לוגיסטיות‬
‫על מק"טים ואו איתורים שבהם לא הושלם תהליך‬
‫הספירה‪.‬‬
‫יצירת מסמכי ספירה‬
‫‪ ‬במערכות ‪ ERP‬ישנן פרוצדורות להכנת מסמכי ספירה‬
‫‪ ‬בספירה כללית‬
‫‪ ‬הכנת כל הפריטים על פי איתורים‬
‫‪ ‬הכנת פריטי פארטו לספירה (‪) 95% , 90% ,80%‬‬
‫‪ ‬בספירה מתמשכת‬
‫‪ ‬הספירה לאותו יום‬
‫‪ ‬קיים אלגוריתם המחשב מה נספר ומה צריך להיספר‬
‫על פי הכללים שנקבעו‬
‫ספירה ראשונית‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫חלוקת המחסן לאיזורי ספירה‬
‫הקצאת סופרים לכל איזור‬
‫חלוקת דפי הספירה (בהמשך דיון על קיום או אי קיום נתונים בדפים)‬
‫חלוקת מדבקות וסימונים‬
‫ספירה וסימון‬
‫רישום תוצאות הספירה‬
‫ספירה ראשונית‬
‫‪ ‬מה יהיה רשום בדפי הספירה?‬
‫‪ ‬רק איתורים ומק"טים‬
‫‪ ‬איתורים מק"טים וכמות מחושבת‬
‫‪ ‬יתרונות וחסרונות‬
‫ספירה ראשונית‬
‫‪ ‬איך סופרים?‬
‫‪ ‬ספירה של כל פריט‬
‫‪ ‬ספירת קופסאות סגורות‬
‫‪ ‬בדיקת קופסאות חשודות‬
‫‪ ‬שימוש במשקל לספירת פריטים קטנים ומרובים‬
‫‪ ‬שימוש במשקל לבדקת תכולת קופסאות סגורות‬
‫ספירה ראשונית‬
‫‪ ‬ספירת מלאי בתהליך‬
‫‪ ‬עצירת הייצור‬
‫‪ ‬ספירת כמויות של חומרי גלם‬
‫‪ ‬ספירת כמויות של תוצרת גמורה‬
‫‪ ‬ספירת המלאי בתהליך ‪ ,‬על פי חישובים מתמטיים‬
‫של התהליך‬
‫‪ ‬יש צורך בהתאמת המחיר לשלב שבתהליך‬
‫ניתוח ספירה ראשונית‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הקלדת נתוני הספירה למערכת‬
‫יש לוודא שכל דפי הספירה הוקלדו‬
‫הרצת דו"ח הפרשים‬
‫תוצאות חיוביות‬
‫תוצאות שליליות‬
‫מדרוג התוצאות לפי גודלן‬
‫ניתוח ספירה ראשונית‬
‫‪ ‬במקרה של הפרשים מבצעים את הפעולות הבאות‬
‫‪ ‬ספירה חוזרת על ידי סופר אחר‬
‫‪ ‬במקרה שעדיין יש הפרש ‪ ,‬ניתוח תנועות מלאי‬
‫היסטוריות מאז הספירה הקודמת‬
‫‪ ‬אם ההפרשים קטנים‪ ,‬כנראה שמלאי "נעלם"‬
‫‪ ‬אם ההפרשים גדולים‪ ,‬יש סיכוי שהמלאי קיים ‪ ,‬אך‬
‫נעשו תנועות לא נכונות‬
‫‪ ‬יש לוודא כל איתור נוסף היסטורי‬
‫ספירה חוזרת‬
‫‪ ‬ספירה חוזרת תיעשה כאשר יש הצטברות של טעויות‬
‫‪ ‬ספירה חוזרת ‪ ,‬יכולה להתבצע כמענה לדרישת רואי‬
‫החשבון‬
‫‪ ‬תקנות לשכת רואי החשבון ‪ ,‬מחייבות נוכחות של רואה‬
‫חשבון בכל הספירה או בחלקה‬
‫אישור הספירה‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בכל ארגון ‪ ,‬קיימות היררכיות אישור לספירות‬
‫אחרי קבלת האישור (לעיתים יתקיימו דיונים ברמה‬
‫גבוהה) יוקלדו האישורים‬
‫תוצאות הספירה יוצרות תיקון המלאי‬
‫תוצאות הספירה יוצרות תנועות יומן חשבונאיות של רווח‬
‫או הפסד‬
‫מדדי אמינות מלאי‬
‫‪ ‬בדרך כלל מתבטא בתוצאות ספירה‬
‫‪ ‬גישה כספית – עודף‪/‬חוסר מלאי במונחים כספיים‬
‫‪ ‬גישה לוגיסטית ‪:‬‬
‫‪ ‬סך שורות שבהם המלאי מדויק‬
‫‪ ‬סיכום כמויות חסרות‬
‫‪ ‬סיכום ערך מוחלט של טעויות מלאי‬
‫‪ ‬חוסר‪/‬עודף ביחס לתנועות פריט‬
‫אמינות מלאי‬
‫‪ ‬דוגמא‬
‫מק'ט‬
‫‪13335‬‬
‫‪13691‬‬
‫‪13682‬‬
‫‪10254‬‬
‫‪13657‬‬
‫‪10253‬‬
‫‪13777‬‬
‫‪10263‬‬
‫‪13658‬‬
‫‪12490‬‬
‫‪11573‬‬
‫‪10256‬‬
‫‪13778‬‬
‫‪13672‬‬
‫‪13891‬‬
‫‪10262‬‬
‫‪12596‬‬
‫‪10257‬‬
‫‪13915‬‬
‫‪13819‬‬
‫‪13818‬‬
‫‪11784‬‬
‫‪10250‬‬
‫‪30001‬‬
‫כמות מחושבת כמות שנספרה הפרש‬
‫‪2,054‬‬
‫‪2,054‬‬
‫‪2,054‬‬
‫‪75,894‬‬
‫‪695‬‬
‫‪56,046‬‬
‫‪750‬‬
‫‪70,597‬‬
‫‪1,419‬‬
‫‪185‬‬
‫‪375‬‬
‫‪19,396‬‬
‫‪1,248‬‬
‫‪750‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪11,690‬‬
‫‪4,450‬‬
‫‪11,865‬‬
‫‪18,883‬‬
‫‪1,187‬‬
‫‪2,700‬‬
‫‪379‬‬
‫‪4,005‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2,053‬‬
‫‪2,054‬‬
‫‪2,054‬‬
‫‪75,000‬‬
‫‪700‬‬
‫‪57,000‬‬
‫‪750‬‬
‫‪70,597‬‬
‫‪1,418‬‬
‫‪185‬‬
‫‪375‬‬
‫‪19,396‬‬
‫‪1,248‬‬
‫‪750‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪11,690‬‬
‫‪4,450‬‬
‫‪11,865‬‬
‫‪18,883‬‬
‫‪1,187‬‬
‫‪2,700‬‬
‫‪379‬‬
‫‪4,005‬‬
‫‪3‬‬
‫‪-1‬‬
‫‬‫‬‫‪-894‬‬
‫‪5‬‬
‫‪954‬‬
‫‬‫‬‫‪-1‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫עלות יחידה‬
‫‪32.25‬‬
‫‪21.49‬‬
‫‪19.59‬‬
‫‪1.66‬‬
‫‪42.06‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪46.63‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪27.26‬‬
‫‪304.62‬‬
‫‪19.46‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪15.22‬‬
‫‪7.46‬‬
‫‪4.89‬‬
‫‪0.69‬‬
‫‪0.81‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.17‬‬
‫‪4.02‬‬
‫‪7.47‬‬
‫‪6.50‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪668.07‬‬
‫הפרש כספי‬
‫‪-32.25‬‬
‫‬‫‬‫‪-1,487.97‬‬
‫‪210.31‬‬
‫‪1,610.45‬‬
‫‬‫‬‫‪-27.26‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫ערך כולל‬
‫מחושב‬
‫‪66,242.32‬‬
‫‪44,137.17‬‬
‫‪40,230.88‬‬
‫‪126,317.97‬‬
‫‪29,232.40‬‬
‫‪94,611.25‬‬
‫‪34,971.15‬‬
‫‪64,511.54‬‬
‫‪38,678.82‬‬
‫‪56,354.07‬‬
‫‪7,296.64‬‬
‫‪6,297.88‬‬
‫‪18,993.19‬‬
‫‪5,596.95‬‬
‫‪4,886.20‬‬
‫‪8,019.34‬‬
‫‪3,596.05‬‬
‫‪7,077.47‬‬
‫‪3,204.45‬‬
‫‪4,769.37‬‬
‫‪20,164.95‬‬
‫‪2,465.17‬‬
‫‪4,388.68‬‬
‫‪2,004.21‬‬
‫כלי ספירה מתקדמים‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫מסופון‬
‫מסוף ‪RFID‬‬
‫מסוף קולי‬
‫ספירה במחסן אוטומטי‬

similar documents