68 KB Tworzenie sieci dostaw

Report
Tworzenie sieci dostaw
Marek Ciesielski
Katedra Logistyki i Transportu
1
Dyfuzja metod zwiększania efektywności
operacyjnej
Przewaga konkurencyjna powstaje
w łańcuchu dostaw
2
Uczestnicy (wiele nakładających się sieci)
Liderzy
Obniżka kosztów (zapasów)
Szybka reakcja
3
Kluczem do sukcesu staje się wizualizacja
i
sterowanie
całym
w
procesem
czasie
rzeczywistym
tworzenia
wyrobu
od surowców do ostatecznych użytkowników
4
1. Sfotografowanie sieci
2. Nałożenie informacji związanych z wielkością
obrotów
3. Nałożenie informacji o uzależnieniu
4. Utrwalenie silnych powiązań (współpraca)
5. Redukcja i dobór dostawców
6. Wyłączenie dostawców o wysokim poziomie
uzależnienia
7. Określenie standardów obsługi klienta
8. Zintegrowanie systemów informatycznych
9. Wizualizacja
5
Sieć logistyczna z uwzględnieniem metody ABC,
czasów dostaw i uzależnienia
AAU
AA
AA
CA
AA
AA
BAU
AA
CA
AA
AA
BA
AA
AA
CA
AA
U
BA
BB
BAU
BC
CAU
CA
AB
CB
BC
CC
BB
CC
AC
CC
CC
6
dotyczy
dostawcy
ABC
odbiorcy
ABC
7
Dostawca:
A oznacza, że jego odbiorca znajduje się w grupie
20% największych odbiorców generujących
80% przychodów
B 30%; 15%
C 50%; 5%
8
Odbiorca:
A oznacza, że jego dostawca znajduje się w grupie
20% największych dostawców generujących
80% przychodów
B 30%; 15%
C 50%; 5%
9

similar documents