Plein M dag 2015 – Economie in het leergebied

Report
PLEIN M DAG: economie in het leergebied
11 februari 2015
Joyce Dost
Plein M >
•
•
•
•
•
Inhoud presentatie
Waarom economie
Economie op het vmbo
Economie in het leergebied M&M
Aandacht voor economie
Tips: een keer iets anders
Plein M >
Waarom economie
Sparen
Economie
Crisis
Plein M >
Waarom economie
Eco nomie
Kunde
Hoe kan ik mijn huishouden goed organiseren
Economie gaat over
keuzes die mensen maken bij de productie, consumptie en
distributie van schaarse goederen en diensten
Plein M >
Economie op het vmbo
• Gericht op hoe organiseer ik mijn huishouden
• Dagelijkse vragen
• Thema’s
• Consumptie
• Consumptie en consumentenorganisaties
• Arbeid en productie
• Arbeid en bedrijfsleven
• Overheid en bestuur
• Internationale ontwikkelingen
• Natuur en milieu
Plein M >
Economie in het leergebied M&M
Economische thema’s in de kerndoelen
• Vragen stellen over maatschappelijke kwesties en
verschijnselen (36)
• Eigentijds beeld van Nederland en Europa (38)
• Effecten in eigen omgeving herkennen o.a. van werk,
consumeren, budgetteren en milieu (42)
• Betekenis van Europese samenwerking en de Eu (45)
• Verdeling van welvaart en armoede (45)
Thema’s die overeenkomen met de examenstof
• Consumeren , budgetteren -> Consumptie
• Welvaart en armoede -> Consumptie
• Werk -> arbeid en productie / arbeid en bedrijfsleven
• Europese samenwerking -> internationale betrekkingen
• Milieu -> natuur en milieu
Plein M >
Economie in Plein M
• In de ABC delen
• Economische onderwerpen
geïntegreerd verwerkt
•
In de verdieping economie
• Alle thema’s uit de bovenbouw
worden aangeboden in de context
van het leergebied mens &
maatschappij.
Plein M >
Economie in Plein M - consumptie
Plein M >
Economie in Plein M - arbeid en
bedrijfsleven
Plein M >
Economie in Plein M - Consumptie
Economie in Plein M – arbeid en
productie
Plein M >
Plein M >
Aandacht voor economie
• Verdieping economie voor extra
aandacht aan economie
• Behandelt alle thema’s die
terugkomen in de bovenbouw
• Geeft een goede indruk van het vak
economie in de bovenbouw maar is
wel volledig in Plein M stijl.
Plein M >
Aandacht voor economie
Hoe kun je de verdiepingsdelen inzetten
• De verdieping economie kan geheel zelfstandig gebruikt
worden.
• Inzet mogelijk in afzonderlijke uren naast ABC katern
• Inzet mogelijk voor of na maken van ABC katern
• Inzet mogelijk tussen de verschillende katernen door
• Als verdieping van de leerstof uit de ABC kateren.
Plein M >
Aandacht voor economie
Inzet verdieping economie in leerjaar 1 bijvoorbeeld
• Na katern 1 A hoofdstuk 2 verdieping economie hoofdstuk 1
• Na katern 1B hoofdstuk 5 verdieping economie hoofdstuk 3
• Na katern 1B/C hoofdstuk 6 en/of 7 verdieping economie
hoofdstuk 2
Plein M >
Aandacht voor economie
Inzet verdieping economie in leerjaar 2 bijvoorbeeld
• Na katern 2A hoofdstuk 2 verdieping economie H2
• Na katern 2b Hoofdstuk 4 verdieping economie H1 maar ook
H3
• Na katern 2C hoofdstuk 8 verdieping economie H3
Plein M >
Tips -> een keer iets anders
Nibud scholierenpagina
Voor zoekopdrachten over
omgaan met geld
De Nederlandsche Bank heeft
speciaal voor vmbo lesmateriaal
over omgaan met geld
Codename future: Missie
ondernemen. Kennismaking met
ondernemers vaardigheden
Wijzer in geldzaken met
verschillende lessen over geld
voor het vmbo
Plein M >
Tijd voor
En dan aan de slag

similar documents