pptx prezentacija

Report
www.enovine.net/pitamDa/
www.enovine.net/pitamDa/
www.znanje.org
www.enovine.net/MultimedijalnaSekcija/
Oblasti:
Linijska struktura
Razgranata struktura
Ciklična struktura
• FOR petlja
• WHILE petlja
• REPEAT petlja
www.znanje.org/knjige/computer/algoritmi/
Izbor algoritma
klikom miša
www.znanje.org/knjige/computer/algori
tmi/88_quiz/linijska_1.php
www.znanje.org/knjige/computer/algori
tmi/88_quiz/linijska_1.php/
www.znanje.org/knjige/computer/algori
tmi/064d/06411071.htm/
Grupa zadataka
www.znanje.org/knjige/computer/algori
tmi/064d/06411093.htm
www.znanje.org/knjige/computer/algori
tmi/01/algoritmi_ciklicna_18.htm/
Animacija korištenja QUIZ-a:
www.znanje.org/knjige/computer/algoritmi/video/algoritmi_quiz_
42.htm
Animacija korištenja Testa-a:
www.znanje.org/knjige/computer/algoritmi/vide
o/algoritmi_test_priprema45.htm
Oblasti:
Linijska struktura
Razgranata
struktura
Ciklična struktura
• FOR petlja
www.znanje.org/knjige/computer/basic/
Zadatak: Izračunati suma dva broja.
Listing programa:
1 REM 06411071
10 INPUT "Brojevi "; a, b
20 s = a + b
30 PRINT "a = "; a, "b = "; b, "s = "; s
40 END
www.znanje.org/knjige/computer/basic/064/06411071.htm
www.znanje.org/knjige/computer/basic/064/06411071.htm
www.znanje.org/knjige/computer/basic/064/064dbasp.htm
Oblasti:
Linijska struktura
Razgranata struktura
Ciklična struktura
• FOR petlja
• WHILE petlja
• REPEAT petlja
Niz
Potprogrami
Grafika
www.znanje.org/knjige/computer/pascal/pascal_prir
/pascal_zadaci.htm/
http://www.znanje.org/knjige/computer/pascal/pascal
_prir/080/080fwr.htm
www.znanje.org/knjige/computer/basic/064/064dbasp.htm
Predavanja:
• Profesora
• Stručnjaka
• Učenika
TELEWORKING
Samostalan rad učenika
Projekti/proizvodi
Izrada abc tutorijala
Video: www.enovine.net/pitamDa/s/Pitam_da.htm
www.enovine.net/MultimedijalnaSekcija/
Komuniciranje putem Interneta sa mentorom
(profesor/stručnjak/učenik).
Primjeri:
Abc tutorijali (Željko Grbić)
Abc Java (učenici)
Java projekti (Srđan Popić m-tel)
Mobilne aplikacije (Microsoft)
www.enovine.net/MultimedijalnaSekcija/
Oblasti:
Linijska struktura
Razgranata struktura
Ciklična struktura
• FOR petlja
• WHILE petlja
• REPEAT petlja
www.znanje.org/knjige/computer/cpp/n/
Oblasti:
Linijska struktura
Razgranata struktura
Ciklična struktura
• FOR petlja
• WHILE petlja
• REPEAT petlja
www.znanje.org/knjige/computer/Java/ib01/
www.znanje.org/knjige/computer/cpp/n/310cp
p/31000101.htm/
http://www.znanje.org/knjige/computer/abpcj
/081_for_alg_bas_pas_cpp_jav.htm/
“Virtuelna Gimnazija Banja Luka” je virtuelna šetnja
kroz banjalučku Gimnaziju. Ona sadrži sve njene
prostorije. Hodnici škole nose nazive poznatih
gimnazijalaca i profesora ove škole. Takodje u
aplikaciji se može pronaći i kratak opis
gimnazijalaca i profesora. Za one koji žele saznati
više postoji link koji vodi na portal škole. Nadamo
se da će približiti školu budućim gimnazijalcima i
vratiti stare uspomene nekim bivšim učenicima
banjalučke Gimnazije.
www.windowsphone.com/enus/store/app/virtuelnagimnazija-banjaluka/d344f72a-b039-4b1c-
Windows Phone
Android Smartphone
Napravili smo i aplikacije za windows phone.
• turistički vodič našeg grada.
• “BL Taxi Caller”
„Turistički vodič“ sadrži online mapu svih bitnijim
objektima u Banja Luci i vašu GPS lokaciju. “BL Taxi
Caller” sadrži informacije o svim taksi službama u
našem gradu i bilo koji taksi se može pozvati jednim
klikom iz aplikacije.
www.windowsphone.com/enus/store/app/blguide/43a92c46-c52c-4da1b11e-c06f90ab9788
www.windowsphone.com/enus/store/app/bl-taxicaller/ad25487a-6506-47578716-cdddbba4cd9b
Microsoft
EAST CODE
Elektrotehnički faklutet BL
M-tel
Telegroup
Peča-kuča
Lanaco
AIDRS
Ombudsmen
www.enovine.net/MultimedijalnaSekcija/
Učešće u cijelom procesu
nastajanja proizvoda:
 Ideja
 Razrada
 Realizacija
 Dorada
 Novi sadržaji
Primjeri:
“Abc Java tutorijal“ i “abc C++ tutorijal“.
Kurs „Programski jezik Java“
Svaki slajd ima link na sadržaj istog.
www.enovine.net/MultimedijalnaSekcija/
Imena učesnika u izradi tutorijala imate na linkovima - saradnici
http://www.znanje.org/knjige/computer/pascal/pascal_prir/pascal_z
adaci_about_us.htm
Kurs „Programski jezik Java“
Podrška: TV u učionici, knjige
www.enovine.net/sekcije/Filozofska/
Ambivalentno vrijeme
Nadajmo se da vječna pitanja
postoje. Njihovo
postojanje
značilo bi postojanje "vječnog
čovjeka", čovjeka borbe i
potrage. Teško je rasplamsati
vatru u čovjeku, navesti ga da
istinski traži u ovo vrijeme
iluzije koja nudi odgovore na
sva pitanja
Nekima je zaista dovoljno dobra jabuka koju mogu dohvatiti stojeći na
zemlji, ali najbolji plodovi uvijek su na vrhu. Izbor je samo naš.
Njegošev ,,čovjek borbe“ pitanjima ispisuje svaku vremensku stranicu i
nakon 200 godina od njegovog rođenja. Najljepša su i najslobodnija
ona pitanja koja se drznu da uz odgovor zatraže i tragačevu dušu,
koja navode ljude da pokažu da se razlikuju. Upravo takva postavlja
nam Mrđen Nesretniković. Odgovor je samo naš.
www.znanje.org/knjige/filozofija/uvod_anticka/
www.znanje.org/knjige/filozofija/uvod_anticka/88_quiz/88
_quiz_test.htm
http://www.enovine.net/sekcije/Psiholoska/
Naziv potiče od grčkih riječi psiho=duh, duša, život, um i
logos=nauka
Psihologija nastoji empirijskim istraživanjima steći znanje o
uzrocima i načinu ponašanja ljudi te doživljaj svijeta oko
sebe
•
1980. postaje priznata kao prirodna nauka
•
•

Poboljšanje psihološkog života programera

Uspješna veza između programera i klijenata
Video:
www.enovine.net/pitamDa/s/Pitam_da.htm



Smanjimo rastojanje između hoću, znam i
činim
Vladajmo slobodnim vremenom, formirajmo
zdrave navike i koristimo sadržaj u pravoj
mjeri
Razlikujmo stvarni od virtualnog svijeta
Moderatori: Živko Praštalo, Brenda, Katarina Rađenović, Vuk Vuković,
Nikola Topić
Učesnici: I6, I7, II5, II6, III3, III5, III6, IV3, IV7, IV10, IV11
Mentori: Gorana Đudurović Praštalo, Vanje Kuruzović i Željko Grbić
Saradnici: Vlatko Malbašić, Milka Džomobić, Mirna Zagorac i Bojan
Stojković
Gosti: učenici IV "Apeiron" Banja Luka

similar documents