Paņēmieni, kā motivēt sevi un citus pilnvērtīgai dzīvei

Report
Motivācijas
programmēšanas
paņēmieni
www.2nieks.lv
1
•Ja nav
jautājumu, tad
starpbrīdis...”
www.2nieks.lv
2
Būtiskais motivācijas procesā
• Nekam nav tik lielas ietekmes kā tam, vai
izvēlamies būt optimisti vai pesimisti
• Nav ne optimistisku, ne pesimistisku
personību, ir tikai izvēle
• Tas, kādu domāšanu mēs izvēlamies, mūs
vai nu motivē vai nemotivē
• Viss, ko “ieraksta” zemapziņā agru vai
vēlu izpaudīsies uz āru
www.2nieks.lv
3
Apziņa
Starpapziņa
Zemapziņa
www.2nieks.lv
4
Izdarīsim kaut ko komiski “slikti”
1
• Reizēm neizdarām kaut ko tāpēc, ka
baidāmies, vai spēsim to paveikt labi
• No tā veidojas spēju “bloķēšanās”
• “Nobloķēšanās” (jeb pašmotivācijas
trūkums) rodas nevis tāpēc, ka skolēns
nevarētu mācīties, bet tāpēc, ka nevar
mācīties labi
• Ārstēšanas metode ir vienkārša: vajag
kādreiz kaut ko izdarīt ļoti slikti
www.2nieks.lv
5
Izdarīsim kaut ko komiski “slikti”
2
• Skolēnu sociālā poza
www.2nieks.lv
6
Iztēlosimies un izdarīsim!
• Tā ir sapņu pārvēršana realitātē
• Jāizmanto aktīvas iztēlošanās paņēmieni
• Princips ir šāds: neko nevar izdarīt, ja
nespēj iztēloties sevi to darām
www.2nieks.lv
7
Attēlosim savus mērķus! 1
• Zemapziņa reaģē uz spilgti iedomātiem tēliem
• Ja mēs paši nereklamējam savus mērķus, drīz
vien vispār varam izlaist tos no redzesloka
• Nedomājot par saviem mērķiem, mēs iekrītam
reaģēšanas slazdā- reaģējam tikai uz cilvēkiem
un apstākļiem un aizmirstam domāt paši par
saviem mērķiem
• Skaidra mērķa vizualizēšana ir pirmais solis, lai
gūtu panākumus
www.2nieks.lv
8
Attēlosim savus mērķus! 2
• Ieteicams guļamistabā, darbistabā, mācību telpā
pie sienas izvietot dažādus attēlus, kartītes,
uzrakstus, kas atgādina par mērķiem
• Psihologi iesaka pirmām kārtām tos novietot
guļamistabā pie sienas, jo skatoties uz kartītēm,
kad tikko pamodies, vizualizācijas efekts ir
spēcīgāks
• Mērķi ir jāreklamē pašiem sev, pretējā gadījumā
mūsu psihiskā enerģija tiek tērēta lietām, kuras
patiesībā mums nav tik svarīgas
www.2nieks.lv
9
Attēlosim savus mērķus! 3
• Trīs apļi: mana šodiena, mans mēnesis, mans
gads
• Katrā aplī ierakstām, ko vēlamies
• Pierakstot šos mērķus, mēs rīkojamies kā
lidmašīnas pilots, kas pirms pacelšanās gaisā
• Prāts tiek cītīgi orientēts uz to, ko vēlas sasniegt
• Tiek vēlreiz atgādināts par patiesajām vēlmēm
www.2nieks.lv
10
Attēlosim savus mērķus! 4
(vingrinājums)
11
www.2nieks.lv
Radīsim savu iedomu vai sapņu
tēlu!
• “Es kļūšu par ienesīgāko Latvijas
psihologu zvaigzni.”
• Radīsim savus sapņu tēlus par ko mēs
gribam kļūt un mēģināsim šo bildi apdzīvot
tā, it kā tā jau būtu īstenība
• Citiem vārdiem sakot, tie ir jāizdomā un
jāapdzīvo
www.2nieks.lv
12
Izdomāsim patiesus melus! 1
• Aicināsim sevi “melot”
• Melodami sev, mēs radām tēlu par to, kādi
mēs gribētu būt
• Ja ir grūti saskatīt sevī šīs iespējas,
sākumā mēģināsim izteikt to fantāzijās, tā
kā bērni savās spēlēs
www.2nieks.lv
13
Izdomāsim patiesus melus! 2
• Sadomāsim stāstus par to, kas mēs
gribētu būt!
• Tā kā mūsu zemapziņa nezina, ka mēs
fantazējam, melojam – tā notic
• Neredzot savu fantāziju, tu nevari sākt to
“apdzīvot”
www.2nieks.lv
14
Plānosim savu darbu!
• Veltīsim vienu stundu nedēļas plānošanai- tā būs
visproduktīvākā no visām darbam veltītajām
stundām
• Rezultātā padarīsim ne tikai trīs reizes vairāk, bet
arī būs izjūta, ka situāciju kontrolējam mēs, nevis
citi
• Veiksmīgi izplānots darbs radīs papildu spēkus un
vēlmi darīt vairāk un vairāk
www.2nieks.lv
15
www.2nieks.lv
16
Pamēģināsim citādāk! 1
• Tajā brīdī mēs iesauksimies: “Es nevaru!”
• Un tad mēs pasmaidīsim un teiksim: “Ko
nozīmē “nevaru?!”
• Tad uzsvērti sev sacīsim: “Nevis nevaru,
bet es neesmu to vēl pamēģinājis!”
www.2nieks.lv
17
Pamēģināsim citādāk! 2
• Šis princips izmantojams arī domāšanas
“pārprogrammēšanai”
• Ja kāds man skolas laikā būtu pavaicājis,
kāpēc es nemēģinu būt mērķtiecīgāks un
optimistiskāks, es arī būtu atbildējis: “Es
nevaru.”
• Taču, atbildot: “Es to neesmu darījis,”- es
būtu bijis daudz tuvāk patiesībai
www.2nieks.lv
18
Izmantosim pareizās ķīmiskās
vielas!
• Ne jau narkotikas, protams, bet tās, kas
rada enerģijas uzplūdus
• Nemēģināsim īpaši meklēt kaut ko tādu,
kas būtu prieks un izklaide
• Ārpus sevis mēs to neatradīsim
• Arī uz mācībām var raudzīties kā uz
izklaidi
• Ja mācoties vai strādājot mums nav jautri,
tad mēs to darām nepareizi
www.2nieks.lv
19
Izmantosim iztēli! 1
• Kad ieraudzīsim kādas slavenības fotogrāfiju,
iedomāsimies, ka tie patiesībā esam mēs
• Raizēšanās ir iztēles ļaunprātīga izmantošana
• Cilvēki, kuri savu iztēli izmanto savu vēlmju un
mērķu radīšanai, parasti sasniedz tādas lietas,
kuras tiem, kas raizējas, pat sapņos nav
rādījušās (kaut arī tiem var būt augstāks intelekta
līmenis)
• Ko iztēlosimies, to piedzīvosim
www.2nieks.lv
20
Izmantosim savu iztēli! 2
• Pār pasauli valda iztēle
• Einšteins mēdza teikt: “Iztēle ir daudz
svarīgāka par zināšanām, tas ir, prast
aktīvi izmantot savu iztēli
• Kad šī prasme apgūta, pirmais uzdevums
ir iztēloties par ko gribētu kļūt, lai domās
ieraudzītu sevi gūstam iecerētos
panākumus
www.2nieks.lv
21
Iemācīsimies labi justies!
• Dažkārt liekas, ka laime ir kaut kur tur
• Tāpēc atliekam šo iespēju justies labi
• Sanāk, ka gaidām laimi, kas ir tepat,
netālu
• Ja visu laiku atliekam šo iespēju justies
labi, tad nepratīsim justies labi arī tad, kad
būsim šo mērķi sasnieguši
• Cilvēku nekas nevar padarīt laimīgu- var
tikai tāds justies vai nejusties
www.2nieks.lv
22
Būsim sapņotāji!
• Lai spētu īstenot iecerēto, vispirms ir
jāattīsta spēja sapņot
• Sapņošana ir nākotnes radīšanas darba
plānošanas stadija
• Aktīvajā sapņošanā mēs sevi piepildām ar
“degvielu”
• Šādi mēs jūtamies piepildīti
• Sapņošana ir laba antiviela vientulībai un
skumjām
www.2nieks.lv
23
Izgudrosim spēles! (skolēniem)
• Gatavojoties kontroldarbiem, pārbaudīsim viens
otru, izgudrojot grūtus pārbaudes darba
jautājumus
• Vienīgais noteikums- jāuzdod trīsdesmit
jautājumi un atbildēm jāparādās tajā mācību
vielā, par ko nākamajā dienā ir kontroldarbs
• Jo jautājumi oriģinālāki, jautrāki un grūtāki, jo
aizrautīgāks process
• Paceļot mācības līdz sarežģītas spēles līmenim,
darbs tiek aizstāts ar izklaidi
• Vai šāds darbs ir smagāks? Smagāks gan, taču
darba pārvēršana par spēli palielina enerģiju un
radošo pieeju
www.2nieks.lv
24
Samazināsim apjomu! 1
• Lielie mērķi ir kā “rezultātu” mērķi, bet
mazie- “procesa” mērķi
• Mazo mērķu skaistums slēpjas tajā
apstāklī, ka to sasniegšana vienmēr ir pa
spēkam
• Ja visu laiku tos izvirza, labāk spēj
kontrolēt dienu un jūtas kā noteicējs pār
dienas norisēm
www.2nieks.lv
25
Samazināsim apjomu! 2
• Ieteicams biežāk sacīt: “Es gribu noskaidrot šīs
trīs lietas; es gribu uzdot šādus četrus
jautājumus, gribu izteikt savus divus lūgumus
u.tt.
• “Procesa” mērķi palīdz maksimāli koncentrēties
• Šādi cilvēki ir laimīgāki, jo viņu dienas ritmu
nosaka pašu prāta spēks, nevis apkārtējās
pasaules ietekme.
www.2nieks.lv
26
Radīsim vārdiem jaunas
asociācijas! 1
• Gribasspēks nav smaga atteikšanās, sevis
sodīšana
• Saistot gribasspēku ar kaut ko smagu un
nepatīkamu, mēs vājinām apņēmību to
nostiprināt
• Tāpēc vārdiem radīsim jaunas asociācijas,
piemēram, atraidījums ir Dieva aizsardzība no
kaut kā vēl sliktāka nākotnē
• Tādējādi ar atkārtošanas palīdzību vārdu
atraidījums spējam lietot pozitīvā nozīmē
www.2nieks.lv
27
Radīsim vārdiem jaunas
asociācijas! 2
• Mainot vārdus, mēs spējam labāk piekļūt
savam iekšējam spēkam
• Vingrinājums par jaunu asociāciju
radīšanu, piemēram, “2” –nieks ir
garantēts ceļš uz “3-nieku”
www.2nieks.lv
28
“Pārprogrammēsim” sevi! 
• Ja regulāri skatāmies un klausāmies ziņu
raidījumus, mēs piederam pie ļoti viegli
pārliecināmas un nohipnozitējamas ļaužu
grupas
• Jo vairāk tos pieņemam kā jaunumus, jo vairāk
noticam, ka tāda ir dzīve, jo vienādi bailīgāki
mēs kļūstam
• Īgņojoties par noziedzību un nelabojamo
pasauli, mēs sevi sagraujam no iekšpuses
www.2nieks.lv
29
Sarunāsimies ar sevi! 
• Platons teicis, ka dzīve esot dvēseles saruna
pašai ar sevi
• Ja tiešām vēlamies tikt skaidrībā par kaut ko, tad
labāku sarunas biedru par sevi pašu neatradīsim
• Neviens cits tik labi nepārzina mūsu problēmas,
iemaņas un spējas kā vien paši
• Sarunas gaitā ir iespēja apšaubīt savu
pesimismu, tā vietā radot optimistiskas
domāšanas ieradumus
• Vingrinājums “Es gribu iebraukt grāvī”
www.2nieks.lv
30
Palasīsim sev priekšā!
• Psihologi ir atklājuši, ka lasot skaļi, atceras
trīsreiz vairāk, nekā lasot klusu
• Kad atrodam kaut ko tādu, ko vēlamies
atcerēties un nākotnē izmantot, izlasīsim
to skaļi!
• Es rīkošos tūlīt... Es rīkošos tūlīt... Es
rīkošos tūlīt...- līdz kļūst par tādu pašu
ieradumu kā elpošana- tikpat instinktīva kā
acu mirkšķināšana
www.2nieks.lv
31
Iemācīsimies slinkot!
• Kad negribam darīt, rīkosimies kā
visslinkākais cilvēks pasaulē! Tā, lai sanāk
smiekli!
• Un, ja reiz darbs ir iesākts, tas tiks
pabeigts
• Lai darbs liek man mieru, tāpat kā es viņu
(A. Neibarts)
www.2nieks.lv
32
Rīkosimies kā varonis!
• Varoņi ir spēka avots
• Tie mums vajadzīgi, lai spētu mūs iedvesmot, nevis
apskaust
• Noliksim viņu attēlus redzamā vietā!
• Taču varoņus “izmantosim” nevis viņus godājot, bet
gan kaut ko no viņiem iemācoties – lai dzīve kļūst
par iedvesmas avotu!
• Dižie mums šķiet diži tikai tāpēc, ka mēs viņu
priekšā nometušies uz ceļiem. Celsimies kājās!
• Mēs visi esam vienkārši, tāpēc, ka nezinām uz ko
esam spējīgi
www.2nieks.lv
33
Kāpēc mēs raudam?
• Kāpēc mēs raudam, kad redzam izcilus
panākumus, kāpēc raudam kad akla meitene
pārvar šķēršļus filmā?
• Šajos skaudrajos brīžos mēs raudam tāpēc, ka
nožēlojami apzināmies, ka arī mūsos ir kaut kas
tāds, kas varētu būt tik pat dižs
• Mēs uz brīdi kļūstam par to diženumu, ko
vērojam
• Taču asaras sariešas acīs tāpēc, ka apzināmies
savu niecību tā piepildīšanā
www.2nieks.lv
34
www.2nieks.lv
35
www.2nieks.lv
36
Izmantosim “prāta vētras”! 1
•
•
•
•
•
•
Šo efektīvo paņēmienu var izmantot arī
vienatnē
Lapas augšdaļā uzrakstīsim sasniedzamo
mērķi
Tad uzrakstīsim skaitli un sāksim “prāta vētru”
Uzrakstīsim tik ideju, kādu ciparu uzrakstījām
lapas augšdaļā
Idejām nav jābūt ne saprātīgām, ne
pārdomātām
Vienīgais mērķis- noteiktā laikā piefiksēt
noteiktu skaitu ideju
www.2nieks.lv
37
Izmantosim “prāta vētras”! 2
• Ja tas tiks darīts nedēļu, būs jau simt ideju
• Vai tās visas tiks izmantotas? Protams, ne,
bet kāda tam nozīme? Sākot šo procesu,
nebija nevienas idejas
• Tas atbrīvo cilvēku no parastajiem
ierobežojumiem, radošai, pat neprātīgai
domāšanai
• Neviens cits tevi nepazīst labāk , tāpēc arī
labākie skolotāji aicina vairāk ieskatīties
sevī, nevis, salīdzinot novērot pārējos
www.2nieks.lv
38
Mācīsimies mainīt ieradumus!
• Ieradumus labāk pārveidot un pilnveidot,
nevis piespiedu kārtā iznīcināt
• Ieraduma iznīcināšana ir neiedarbīga
tāpēc, ka tā ir postoša
• Enerģijas nezūdamības likums
• Ieradumu iznīcināšanas motivācija ir
bailes
• Vislabāk atrast aizstājēju
www.2nieks.lv
39
Atradīsim drauguprivātskolotāju!
• Viņš iemācīs vēl labāk novērtēt pašam
sevi jomā, kas padodas vislabāk
• Vislabākais ir tas, ja viņš palīdz mums
izdarīt ko tādu, ko agrāk esam baidījušies
darīt
• Palūgsim kādam, lai viņš pret mums ir
atklāts un kādu brīdi ar mums pastrādā
www.2nieks.lv
40
- Es gribu, lai tu saliec kāju, ārsts saudzīgi
uzlicis rokas uz satūkušā ceļa, sacīja
- Kāpēc nevari?
- “Nu tad nodari sev sāpes!” Šis lūgums
pārsteidz. Nodarīt sev sāpes un apzināti?!
Jā, sāpēja šausmīgi, bet tam nebija
nekādas nozīmes, jo jutos viņa lūguma
satriekts
www.2nieks.lv
41
Tad sapratu, ka vajadzības gadījumā spēju
izdarīt sev arī sāpes
Parasti uzklausa tikai tos skolotājus, kas
māca priekšmetu, kas attiecīgajam
skolēnam padodas. Parasti tajos
skolotājos, kuru priekšmetos nepadodasneieklausās
www.2nieks.lv
42
Izpildīsim rituālus!
• Rituāli ir efektīvas zāles pret slinkumu
• Tie motivē prognozējamā, kontrolējamā
veidā
• Pastaiga
• Katru dienu noteiktā laikā klusēt utt.
www.2nieks.lv
43
Iztēlosimies sevi zārkā! 1
• “Nāves gultas” vingrinājums
• Izjust miršanu un ar atvadīšanos saistītās
izjūtas
• Atcerēties cilvēkus, kuriem dzīvē bijusi
liela nozīme + skaļi sarunāties ar viņiem
• Tādās reizēs parasti izjūt dziļu zaudējuma
izjūtu, zudušo mīlestību (piemēram, atklāt,
cik daudz mūsos ir brīnišķīgu jūtu pret
bērniem vai nepadarīto darbu
www.2nieks.lv
44
Iztēlosimies sevi zārkā! 2
• Izjūtas pēc seansa (emocionāls vraks)
• Noskaidrojas emocijas, izjūt skaidrību par
patiesi svarīgo dzīvē
• Rada vēlmi neko neatstāt nepateiktu,
dzīvot tā, ka kuru katru brīdi varētu nomirt
• Vingrinājuma jēga: nevajag gaidīt līdz
tiešām esam uz nāves gultas, lai šo
apjautu sāktu izmantot savā labā, mēs
varam iekšēji radīt šo spriedzi
www.2nieks.lv
45
Iztēlosimies sevi zārkā! 3
• Vingrinājums “Basketbola spēle, kas nemūžam
nebeidzas” (tāds spēlētājs spēlē bez degsmes
un tas nesagādātu nekādu prieku)
• Ja nav beigu, nav arī spēles
• Neapzinoties nāves esamību, nav iespējams
pilnībā apzināties savu dzīvi
• Patiesībā , uzburot iztēlē spilgtas savas dzīves
pēdējās stundas, rodas paradoksāla izjūta: it kā
piedzimsti no jauna ar jēgas apziņu
www.2nieks.lv
46
Pasēdēsim mierīgi! 1
•
•
•
•
Mierīgi pasēdēsim vienatnē!
Labākās idejas un vienatne
Vērosim, kā rodas idejas, atziņas
Vingrinājums “Dažādās idejas klusumā un
troksnī”
• Vislabākais veids, kā patiešām izprast sevi
pasaulē, ir no tās nošķirties
www.2nieks.lv
47
Pasēdēsim mierīgi! 2
• Tā dzīves sapņiem dod iespēju iegūt
apveidu un skaidrību
• Mūsdienu interaktīvajā civilizētajā pasaulē
katrs izdzīvo vai nu savu, vai nu kāda cita
cilvēka sapni
• Ja nedosim savam sapnim laiku un vietu,
kurā izpausties, tad lielāko mūža daļu
pavadīsim, izdzīvojot citu cilvēku sapņus
www.2nieks.lv
48
Būsim radoši attiecībās!
• Problēmas risināšanai nav ieteicams
izmantot emocijas, bet gan prātu un spēju
būt radošam
www.2nieks.lv
49
Tiksim vaļā no traucētājiem!
• Izvairīsimies no tiem, kas mūs nomāc, kas
neatbalsta mūsu mērķus!
• Iedziļināsimies savās iekšējās izjūtās, kad esam
kopā ar viņiem
• Nenovīdīgas tenkas izsūc enerģiju
• Praktiskais darbs “Izveidosim draugu, kolēģu,
radu sarakstu, kuru klātbūtnē mēs jūtamies
darbīgāki, optimistiskāki, enerģiskāki un
izvēlēsimies vienu no viņiem...!”
www.2nieks.lv
50
•Paldies!
www.2nieks.lv
51

similar documents