Презентація

Report
Тема заняття:
Архівація файлів.
Програми-архіватори
Відкритий урок
Майстра в/н Колесник Н.А.
2010-2011 н.р.
Мета заняття:
Ознайомитися з поняттям
архівації, програмамиархіваторами,
навчитися працювати з
архівними файлами
.
Повторення знань з
попереднього матеріалу
Перевірка знань ТБ
• Загальні вимоги до облаштування
робочого місця
• Дії перед початком роботи
• Вимоги техніки безпеки під час роботи
• Виробнича гімнастика
• Дії по закінченню роботи
1. Що таке файл?
2. Які імена даються файлам в
MS DOS?
Чи є помилки в іменах файлів?
Perevirochna.txt
Proba_1.exe
Zav/d+an.txt
Які команди для роботи з каталогами в
DOS ви знаєте?
• Створення каталогу
MD
• Перегляд вмісту
каталогу
DIR
• Вихід з каталогу
CD..
• Знищення каталогу
RD
Для чого використовуються
наступні команди?
copy con
copy con [ім’я файла] Enter
текст F6 Enter
type
type [ім’я файла] Enter
ren
ren [старе ім’я файла] [нове ім’я
файла] Enter
Проаналізуйте ситуацію:
Працюючи в MS DOS ви
намагаєтеся знищити каталог,
дія не виконується.
Назвіть можливі причини.
Що таке програма-оболонка?
Для чого вона використовується?
Для виконання якої дії використовуються наступні
команди?
Shift + F4
Створення файла
F3
Перегляд файла
F5
Копіювання файла
F1
Довідка
F4
Редагування файла
F7
Створення каталога
Для виконання якої дії використовуються наступні
команди?
F9
Меню
F6
Перейменування або
перенесення файла
F10
Вихід з програми
F8
Знищення файла,
каталога
Пояснення нового матеріалу з
демонстрацією прийомів
праці
Тема: Архівація файлів.
Програми архіватори
Мета: Ознайомитися з поняттям
архівації, програмами архіваторами,
навчитися працювати з архівними
файлами.
Працюючи на комп’ютері, ви
зустрічаєте файли які мають вигляд
Сьогодні ми з вами будемо вчитися працювати з
такими архівними файлами
АРХІВОЗНАВСТВО
• Що таке архів?
• Як ви вважаєте: для чого
використовуються
архіви?
При роботі на комп’ютері ви також
зустрічаєтеся з поняттям «Архів».
Наведіть приклади, де ви зустрічаєте
архівні файли
Для роботи з архівами існують спеціальні
програми - архіватори
Стиснення файлів
Стиснення файлів – це зменшення їх розміру.
Мета стиснення:
 зменшити місце, яке займають файли на диску
 створити резервну копію даних (на CD, DVD)
 зменшити об'єм даних, які передаються через
Інтернет
 об'єднати групу файлів в один архів
 зашифрувати дані з паролем
Спеціальні типи архівів
SFX-архів (англ. SelF eXtracting - саморозпаковующийся) – це файл з
розширенням *.exe, який містить стиснені дані і програму
розпакування (близько 15 Кб).
1) для розпакування не потрібен архіватор
2) може розпаковувати некваліфікований користувач
1) збільшення розміру файлу
2) небезпека зараження вірусами
Багатотомний архів – це архів, розбитий на декілька частин.
Мета:
 перенесення через дискети
 зручність скачування через Інтернет
WinRAR:
 abc.rar, abc.r00, abc.r01, ….
 багатотомний SFX-архів: abc.exe, abc.r00, abc.r01, ….
Архіватор WinRAR (Е. Рошал)
Завантаження: Пуск – WinRAR
розпакувати архів
стиснути виділені файли
вийти з
папки
подвійний клік
ЛКМ: ввійти в
архів
змінити диск
змінити пароль
Архіватор WinRAR: стиснення
ЛКМ
ім'я
архіву
пароль
тип
архіву
SFX
багатотомні
архіви
Архіватор WinRAR: розархівування
ЛКМ
куди розпакувати?
вибір папки
Архіватор WinRAR в Провіднику
Стиснення
Розархівування
ПКМ
ПКМ
Створення архіву, що самораспаковується
Закріплення знань
з вступного інструктажу
1. Що
таке архівація файлів? Для
чого ми використовуємо
програми-архіватори?
2. Як завантажити програму
WinRAR?
ВІДЕО
3. Як відправити файл в архів?
4. Як розархівувати архівний
файл?
5. Чи можливо розархівувати файл
на комп’ютері, якщо на ньому не
встановлено програмиархіватора?
ВІДЕО
6. Чим відрізняються дані архівні
файли?
Ви вже ознайомилися з роботою програмиархіватора WINRar
Спробуймо створити архів, захищений
паролем
ЗАВДАННЯ:
Створити архів, захищений паролем
ВІДЕО архівація з
паролем
ВІДЕО розархівація з
паролем
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА
Тема: Архівація файлів.
Робота з програмою
WinRAR
ПРАКТИЧНА РОБОТА
ТЕМА: АРХІВАЦІЯ ФАЙЛІВ

similar documents