Spotprentinterpretatie Een gedifferentieerde aanpak

Report
Spotprentinterpretatie
Een gedifferentieerde aanpak
Context: Republiek
Welkom - aanpak
• Anita Warmelink
– Willem Lodewijk Gymnasium
– [email protected]
• Casus: spotprentinterpretatie – voor
sommigen heel moeilijk, voor anderen heel
makkelijk. Wat te doen?
• Verloop workshop:
– Doen zoals ik het in de klas min of meer zou doen?
Instap: ‘bewegende spotprent’
• Wie of wat bespot?
• http://www.youtube.com/watch?v=1sJngDmboH
Y
• Wat doe ik ermee in de klas?
– Aandacht richten
– Bewust worden van onze waarden en humor
•
•
•
•
Wie vond het grappig? Waarom?
Wie niet? Waarom niet?
Waarom ‘werkt’ deze reclame?
Wat zegt dat over ons?
Groepsindeling
• In de klas: ik maak de indeling
– In hand-out tips en suggesties hiervoor
• Nu: keuze is aan u:
– Uitleg van mij over ‘stappenplan: hoe pak ik het ‘lezen’ van
een spotprent aan? Meer tussenstappen; meer lagereorde-denken-vragen: Kies groep A. (voorin zaal) (Havo)
– Zelfstandig aan de slag; wel mogelijkheid tot vraag stellen;
zelf stappenplan maken; moeilijkere opdracht: Kies groep
B. (midden van de zaal) (VWO, top-Havo)
– In groepje aan de slag; meer top-down werken; op
evaluatief niveau met een creatieve eindopdracht: Kies
groep C (achterin de zaal) (‘superslim’, onderpresteerder)
Aan de slag met de opdracht
• Groep A: 5 minuten uitleg, dan zelfstandig verder
(nog 20 minuten)
• Groep B: meteen beginnen met opdracht.
Zelfstandig werken (25minuten)
• Groep C: meteen beginnen met opdracht.
Zelfstandig werken (25minuten)
• Na 25 minuten: reflectie op werkwijze: hoe was
het om zo te werken? Voor welke doelgroep
geschikt?
Feedback van mijn leerlingen
• Groep A: begint nu wel aan een spotprent; zet
meer stappen; haalt deelscores; meer
zelfvertrouwen
• Groep B: prettig om zelfstandig te werken; iets
opgestoken van groep A (tijdens
nabespreking)
• Groep C: uitdagende opdracht, minder
lamlendig; nuttig; iets opgestoken van groep A
en B (tijdens nabespreking)
Differentiatie
• In instructie:
– Instructie-afhankelijk (A)
– Instructiegevoelig (B)
– Instructie-onafhankelijk (C)
• In (beheersings)niveau:
– Lagere-orde / hogere orde
• In aanpak:
– “Top down” (groep C)
– Stapsgewijs naar de conclusie toewerken (groep A+B)
• In leerstijl:
–
–
–
–
Doener (acc): direct doen/oefenen (ABC)
Bezinner (div): bespreking+ reflectie, eerst denken dan doen (ABC)
Denker (ass): intellectueel uitdagend, verbanden leggen (ABC)
Beslisser (con): proberen o.l.v. expert(ABC)
Meer lezen?
• Didactief Special, Oktober 2012: ‘Ziet u het verschil?
Ook in het voortgezet onderwijs is differentiëren
essentieel.’ (principes)
• Meike Berben, ‘Is differentiëren te leren?’, in: van 12
tot 18. Vakblad voor voortgezet onderwijs (mei 2013).
Ook online te lezen. (principes)
• G. Dixie, The ultimate teaching manual. A route to
succes for beginning teachers. (2011) (voorbeelden van
gedifferentieerde werkvormen)
• P. Ginnis, The teacher’s toolkit. Raise classroom
achievement with strategies for every learner (Glasgow
2002) (voorbeelden van gedifferentieerde
werkvormen)
Samenwerken?
• Opdrachten bundelen
• Wie heeft belangstelling mee te werken aan
deze bundel?
• Mailadressen uitwisselen

similar documents