Navodila - Skupnost SIO

Report
„WDS brez S“
Marko Zaletel [email protected]
Kako poenostaviti namestitev
računalnika tako, da imamo s tem, za
nekatere vsakdanjim opravilom,
najmanj dela?
Kaj si bomo pogledali?
 Windows Deployment services
 „Windows deployment“ brez napredne infrastrukture






Priprava USB ključka kot namestitveni medij
Priprava referenčnega računalnika
Zajem slike referenčnega računalnika
Prenos zajete slike na USB ključek
(Unattended install)
Testni „deploy“ računalnika
 * „Boot from VHD“
 * DISM
 * WAIK
 * Windows System Image Manager (WSIM)
* če bomo prehitri
Windows Deployment Services (WDS)
 Microsoftova tehnologija za nameščanje
računalnikov preko omrežja
 Kaj ponuja?
 Zajem slik računalnikov preko omrežja (brez
nepotrebnih medijev)
 Avtomatizirano nameščanje računalnikov („unattended
install“)
 Omogoča omrežno nameščanje gonilnikov
 „Multicast“ namestitve
 Se namesti kot vloga na Windows Server 2008 ali
Windows Server 2008 R2
 Zahteva omrežno infrastrukturo in Windows Server
strežnik, Aktivni imenik, DHCP in DNS strežnik
DEMO
Windows Deployment Services
Pregled načinov nameščanja OS
Klasična namestitev s pomočjo namestitvenega medija
Namestitev preko USB ključka
Izdelava referenčnega računalnika in zajem slike preko ImageX, zamenjava install.wim na
namestitvenem mediju
Windows Deployment Services – WDS
Microsoft Deployment Toolkit – MDT
System Center Configuration Manager
Windows 7 Deployment
 Odličen OS (nove funkcionalnosti, odzivnost,
„manj požrešen“)
 „Rojen“ za deployment
 Ena slika za vse strojne konfiguracije odjemalcev
 Priprava slik glede na namembnost delavnih postaj
(standardizacija)
 WIM – Windows Image Format
 Format slike sistema
 Ni „sector-based“ – manjše slike sistema, združevanje
slik
 boot.wim – WinPE – zagon pred namestitvijo sistema
 install.wim – dejanska slika sistema, ki se bo namestila
 S čim nas bodo presenetili v Windows 8? 
Windows Deployment brez WDS, z
uporabo USB ključka
Koraki
 Namestitev originalnega medija na USB ključ, s
pomočjo orodja Windows 7 USB DVD Download
Tool
 Priprava referenčnega računalnika (namestitev
posodobitev, programov, konfiguracija profilov in
nastavitev)
 „sysprep“ računalnika
 Zajem (Capture) z imagex (priprava namestitvenega
medija, da vsebuje orodje imagex.exe)
 Zamenjava zajete slike sistema z install.wim na USB
ključku
 (priprava in vključitev „Answer“ datotek (priprava z
WAIK)
Izdelava namestitvenega USB ključka
 Izdelava USB namestitvenega ključka z
orodjem „Windows 7 USB DVD tool“
 Potrebujemo USB ključ velikosti najmanj 4 GB
 ISO sliko Windows 7
http://www.microsoftstore.com/store/msstore/ht
ml/pbPage.Help_Win7_usbdvd_dwnTool
DEMO
Izdelava namestitvenega USB
ključka
Priprava referenčnega računalnika koraki
 Posodobitev sistema
 Namestitev programske opreme
 Konfiguracija sistema
 Sysprep
 cmd
 C:\windows\system32\sysprep\sysprep.exe /oobe
/generalize /shutdown
 Sysprep na eni sliki možen samo trikrat!
 Shutdown!
DEMO
Priprava referenčnega računalnika
Priprava lastnega WinPE medija
Za zajem slike sistema potrebujete orodje imagex, ki pa
NI dodan v originalni namestitveni medij!
Kako ga dodamo?
 copype.cmd x86 c:\winpe_x86
 imagex /mountrw c:\winpe_x86\winpe.wim 1 c:\winpe_x86\mount
 copy "c:\program files\Windows AIK\Tools\x86\imagex.exe„
c:\winpe_x86\mount\windows\system32
 imagex.exe /unmount /commit c:\winpe_x86\mount
 copy c:\winpe_x86\winpe.wim c:\winpe_x86\iso\sources\boot.wim /y
 oscdimg -n -bc:\winpe_x86\etfsboot.com c:\winpe_x86\ISO
c:\winpe_x86\winpe_x86.iso
Mogoče pa ga v Windows 8 namestitveni medij dodajo… 
Zajem slike referenčnega računalnika
 Zagon računalnika iz prirejenega
namestitvenega medija, ki vsebuje orodje
imagex.exe
 imagex /capture d:\ d:\windows-7.wim
„Windows 7"
 (net use n: \\[streznik]\Share)
 (md N:\Images\)
 (copy C:\windows-7.wim N:\Images\)
DEMO
Zajem slike referenčnega
računalnika
Zamenjava install.wim datoteke na
USB ključku
 Povozimo \sources\install.wim na USB
ključku z našo lastno .wim sliko sistema
 Opcijsko na USB ključek skopiramo tudi
„answer“ datoteke za „Unattended install“
 Naprej standardni postopek namestitve
http://technet.microsoft.com/enus/library/cc749415(WS.10).aspx
DEMO
Zamenjava install.wim datoteke na
USB ključku
DEMO
Zagon namestitve iz
namestitvenega USB ključka
„Boot from VHD“
Boot from VHD
 Zagon računalnika iz VHD slike OS na disku
 Idealno za delavnice
 Kot „guest“ in „host“ sistem podprta Windows 7 in Windows
Server 2008 R2
 VHD sliko OS pripravimo s pomočjo Virtual PC, Hyper-V ali
„offline“ namestitve OS s pomočjo orodja imagex
 Fiksna velikost VHD diska
 „sysprep“ pred distribucijo
bcdedit
bcdedit /copy {current} /d ″[opis]″
bcdedit /set {id} device vhd=[pot do datoteke [C:]\VHDs\win7.vhd]
bcdedit /set {id} osdevice vhd=[pot do datoteke [C:]\VHDs\win7.vhd]
bcdedit /set {id} detecthal on
bcdedit /set {id} description ″[opis]″
Windows Automated Installation Kit
(WAIK)
 Skupek Microsoftovih orodij, s katerimi
poenostavimo nameščanje računalnikov
 Vsebuje WinPE (Windows Preinstallation
Environment)
 Uporabno za deployment, troubleshooting, recovery
 Vsebuje mnoga orodja:
 Imagex – orodje za zajem, urejanje in deployment slik
operacijskih sistemov Windows
 User state migration Tool
 DISM – orodje za pripenjanje slik OS, dodajanje
gonilnikov in programskih paketov
 WSIM – orodje za izdelavo „answer“ datotek
(unattended install)
Dodajanje NIC gonilnika v boot.wim DISM
Gonilnik se nahaja v C:\Sources\drivers
Izdelava map C:\DISM, C:\DISM\offilne
Kopiranje boot.wim (C:\downloads) v C:\DISM
Odprimo cmd in gremo na C:\DISM
dism /Get-WimInfo /WimFile:boot.wim
dism /Mount-Wim /WimFile:boot.wim /Name:[Image name]
/MountDir:offline
 dism /Image:offline /Add-Driver /Driver:C:\Sources\drivers
/Recurse
 dism /Unmount-Wim /MountDir:offline /Commit






VAMT 2.0
 Volume Activation Management Tool (VAMT)
2.0
 Brezplačno orodje za centralno upravljanje
Microsoft licenc
 Omogoča uporabo MAK in KMS scenarija
 Izdelava KMS „host-a“
http://www.microsoft.com/downloads/en/detail
s.aspx?FamilyID=ec7156d2-2864-49ee-bfcb777b898ad582&displaylang=en
DEMO
VAMT
DEMO
WSIM
Vprašanja?
Vprašanja, odgovori
Dodatne informacije:
Marko Zaletel, [email protected]
Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6, Maribor
[email protected] • www.sola-prihodnosti.si

similar documents