Luentodiat (pdf) - Tampereen yliopisto

Report
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
IT-palvelut ja tietoturvallisuus
Tampereen yliopistossa
Tietotekniikkataidot
18.8.2014
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Sisältö
• Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla
• Yliopiston intranet
• Opiskelijan tietotekniikkaopas
• pääkohdat ja täydennyksiä
• Käyttösäännöt
• Opiskelijan tietoturvaopas
• pääkohdat ja täydennyksiä
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Tietohallinto julkisilla verkkosivuilla
http://www.uta.fi/hallinto/yliopistopalvelut/tietohallinto/
•
•
•
•
•
Yhteystietoja
Säännöt
Ohjeita (mm. langattomat verkot)
Tietoja käyttäjätunnuksista
Tietoja tietokoneluokista
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Yliopiston intranet
•
•
•
•
https://intra.uta.fi
Tiedottaminen
Ohjeet (Tietopankki)
Kohderyhmille tarkoitetut sivustot (aik. yhteisöt)
• organisaatio, rooli, kiinnostus
• suljetut, rajoitetut ja avoimet sivustot
• tiedotuksen kohdistaminen
• Tutustu Tietoturvallisuus-sivustoon
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Sähköposti
• Henkilökohtaiset osoitteet
• henkilökunta: [email protected]
• opiskelija: [email protected]
• Rooli- ja organisaatio-osoitteet
• esim. [email protected], [email protected]
• Siirtyminen Office 365:een käynnissä
• uudet opiskelijat suoraan Office 365:een
• Office 365 -ohjeistus intrassa
• vanhoja osoitteita voi olla käytössä 31.1.15 asti
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Office 365
• Sähköposti, kalenteri, Lync
• OneDrive + verkkosovellukset
• Yliopiston rooli- ja organisaatio-osoitteet
pidetään omassa sähköpostijärjestelmässä.
• Työntekijä voi halutessaan pitää myös
henkilökohtaisen sähköpostinsa yliopiston
omassa sähköpostijärjestelmässä.
• Opiskelijoille tulossa oikeus ladata Office-paketti
omalle koneelle ilmaiseksi
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Vierailijaverkot
•
•
•
•
Utapac
Eduroam
Langaton Tampere
Ohjeet tietohallinnon julkisilla sivuilla
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Käyttösäännöt
• Säännöt ovat uusiutumassa
• Säännöt ovat saatavissa tietohallinnon julkisilta
sivuilta (tällä hetkellä vielä nykyiset/vanhat
säännöt)
• Uudet säännöt perustuvat yliopistojen
yhteistyönä laatimaan sääntökokonaisuuteen
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Opiskelijan tietoturvaopas
• Linkki tietopankissa tietoturvasivuilla
https://intra.uta.fi/portal/group/tietopankki/tietoturvaoppaat
• Laadittu yliopistojen yhteistyönä
• Seuraavilla sivuilla oleva on tarkoitettu
ainoastaan täydentämään tietoturvaopasta, ei
korvaamaan sitä.
• Lue siis ensin opas ja katso sitten, mitä
seuraavilla sivuilla on sen lisäksi.
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Tietoturvallisuus on… mitä?
• Luottamuksellisuus
• Suojaa salasanasi, yksityiset tietosi, identiteettisi
verkossa, tietokoneesi, puhelimesi
• Eheys ja saatavuus (käytettävyys)
• Varmista tietojesi säilyminen, tärkeät tiedot
vähintään kahteen paikkaan, käytä yliopiston
kotihakemistoasi
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Salasanat
• Meillä asiakaspalvelu ei anna käyttäjälle
salasanaa kuin harvinaisissa
poikkeustapauksissa.
• Opiskelija asettaa ensimmäisen kerran
salasanansa tunnusta aktivoidessaan.
• Käyttäjä vaihtaa salasanansa aina itse.
• Unohtunut salasana vaihdetaan pankkitunnuksia
käyttämällä. Jos tämä ei ole mahdollista, tulee
ottaa yhteys asiakaspalveluun.
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Sähköposti
• Yliopisto lähettää viestin opiskelijan studentosoitteeseen.
• Opiskelijan sähköpostin tunnistamista
yliopistossa helpottaa, jos hänen lähettämänsä
viesti tulee student-osoitteesta. Tämä edellyttää
sen lähettämistä O365-sähköpostipalvelusta.
• Väärään osoitteeseen tulleesta viestistä tulee
informoida lähettäjää. Tämän jälkeen viesti on
unohdettava ja hävitettävä. Laki määrää
hyväksikäyttökiellon.
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Kalastelu
• Kalastelussa käytetään nykyisin harvoin pelkkää
sähköpostia.
• Yleensä sähköpostiviestillä houkutellaan
kalastelusivulle, joka pahimmillaan on
täsmällinen kopio jostakin oman yliopiston tai
tunnetun palvelun kirjautumissivusta.
• Tarkista aina sivun osoite ennen kuin kirjaudut.
Ohje intran tietoturvasivuilla.
14.2.2013
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Oman tietokoneen suojaaminen
• Opiskelijalla on oikeus käyttää F-Securen Client
Security –tuotetta.
• Ohje ja lataussivu intrassa.
• Oikeus yhdelle koneelle.
• Ei saa jakaa edelleen.
• Poistettava, jos kone vaihtaa omistajaa.
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Opiskeluoikeuden päättyessä
• Käyttöoikeus opiskeluoikeuteen liittyviin
palveluihin päättyy.
• Tarpeelliset sähköpostit ja muut tiedot on
otettava talteen Office 365 -palveluista ja muista
yliopiston palveluista ennen käyttöoikeuden
päättymistä.
• Poista F-Secure, Office sekä muut mahdolliset
opiskeluoikeuteen liittyvät ohjelmat omasta
koneesta.
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Havainnoista ilmoittaminen
• Ilmoita tietoturvallisuuteen liittyvistä havainnoista
tietohallinnon asiakaspalveluun
([email protected]) tai osoitteella
[email protected]
• Hyvät ideat ja parannusehdotukset ovat myös
tervetulleita.
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Pari asiaa tietosuojasta
• Suomen laki takaa henkilökohtaisen viestin ja
siihen liittyvien tunnistamistietojen
luottamuksellisuuden. Myös sähköpostiviesti ja
verkon selailu kuuluvat suojan piiriin.
• Oikeudettomasti tietoon saatu yksityinen tieto on
hyväksikäyttökiellon alainen.
• Suojaa omaa yksityisyyttäsi ja kunnioita toisten
oikeutta omaan yksityisyyteensä.
Juha-Matti Heimonen
Yliopistopalvelut / tietohallinto
Kysymyksiä?

similar documents