Az előadás diái

Report
A Jövő Internet
Kutatáskoordinációs Központ
és Nemzeti Kutatási Program
Sallai Gyula DSc
egyetemi tanár
Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ
Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest, 2013. március 6.
A Jövő Internet
Kutatáskoordinációs
Központ (FIRCC) megalakulása
a FIRST pályázati projekt keretében
FIRCC – Future Internet Research Coordination Centre
FIRCC és JINKP
2
Dr. Sallai Gyula
A FIRST projekt együttműködő partnerei
SZT
IT
IRH
IRT
KI
OKT
ELTE
HIT
TMIT
MIT
ETIK
KKK
SZH
VT
NIIFI
BME
SZIT
SZT
FIRST
SZT
Projekt Tanács:
DE 3, ETIK 2 fő
KK
IK
ATOMKI
ETIK
IBM
||
AM
BME
VIK
DE
TTK
EF
FIRCC:
DE, ETIK,
ATOMKI, NIIFI,
BME
FIRCC és JINKP
4
Dr. Sallai Gyula
FIRCC és JINKP
5
Dr. Sallai Gyula
FIRCC és JINKP
6
Dr. Sallai Gyula
FIRCC
Igazgatói Tanács
Kontrol
A FIRCC kapcsolódásai
K+F+I Kapcsolatok
K+F+I Output
FIRCC
Központ
Magyar EU-s
K+F+I Projekt
Horizon 2020 Kooperáció
FIRCC és JINKP
Kooperáció
Kooperáció
K+F+I Output + PR
Belföldi
Partnerek
Külföldi
Partnerek
7
Felhasználható
Termékek
(3-7 év)
.
Új K+F+I Projekt Mng
K+F+I Output + PR
..
FIRST
Projekt
Felhasználható
Termékek
(2 év)
Dr. Sallai Gyula
A FIRCC kiemelt feladatai (a pályázati kiírás és a FIRCC SZMSZ alapján):
• Ellátja a Jövő Internete területhez kapcsolódó kutatások országos szintű
menedzsmentjét, és elvégzi az érintett kutatóhelyek koordinációját. Létrehozza
a Jövő Internet Nemzeti Kutatási Programot más intézmények bevonásával.
• Bekapcsolódik EU-s és más nemzetközi projektekbe, amelyek a Jövő Internet
tématerületet érintik, illetve a FIRST projekt témáihoz kapcsolódnak.
• A Jövő Internete területén végzett hazai kutatásokhoz támogató szolgáltatásokat
nyújt, amely kooperáció, illetve know-how transzfer útján valósul meg.
• Kapcsolatokat épít ki és tart fenn a potenciális FP7-es és Horizon 2020
partnerekkel. Ennek érdekében látogatásokat, illetve vendég meghívásokat
szervez kiemelt fontosságú belföldi és külföldi szervezetekkel, intézményekkel.
• Konferenciákat, workshop-okat, konferencia-szekciókat szervez, kiadványokat
készít a kutatási eredmények, tapasztalatok és legjobb gyakorlatok megosztása
érdekében.
• Segíti a tudományos eredmények, nemzetközi együttműködések tapasztalatainak
disszeminációját, ennek érdekében folyamatos és szoros kapcsolatot tart fenn a
FIRST projekt menedzsmentjével és kutatási alprojektjeivel.
• Figyelemmel kíséri és feltárja az EU-s és más forrásokat a Jövő Internete
területen kutatásokat végzők számára, a kutatáskoordinációs központ és
egyéb kutatóhelyek fejlesztése érdekében.
FIRCC és JINKP
8
Dr. Sallai Gyula
A Jövő Internet Nemzeti
Kutatási Program
a FIRCC szervezésében
FIRCC és JINKP
9
Dr. Sallai Gyula
Az Internet kihívásai, a Jövő Internet kérdéskörei
Társadalmigazdasági hatások
Élő alkalmazások:
Biztonság és
bizalom
Intelligens város, otthon,
iroda, közlekedés,
e-egészségügy, e-közig,
energia, oktatás, 3D média,
Agri & Food, stb.
Internet
of People
Skálázhatóság &
fenntarthatóság
Internet
of Things Ambiens és
szenzor hálózatok
Tartalom
centrikus hálózat
Önmenedzselő
hálózatok
A NiCT jövőképe és FIA2011 Budapest és Poznan alapján
FIRCC és JINKP
10
Dr. Sallai Gyula
FIRCC és JINKP
11
Dr. Sallai Gyula
TÁMOP 4.2.2 c,
KTIA AIK 12 pályázatok,
kapcsolódó technológiai és
társadalmi kutatási témák,
kísérletek, szabványosítás
Információ és hálózatbiztonság;
Alkalmazások: Zöld ICT, intelligens közlekedés…
Hálózati kísérletek, új hálózati szolgáltatások;
Szabványosítás, szabályozás;
Életmódra, emberi kapcsolatokra való hatások,
stb.
FITA projekt (FIRST tükörpályázata):
Jövő Internet technológiák alkalmazásorientált kutatása és hasznosítása
4. kut. alprojekt: Kognitív közösségi
és városi alkalmazások
3. kutatási alprojekt: Információfeldolgozás szenzorhálózatokban
2. kutatási alprojekt: 3D Internet és
médiatartalom
1. kutatási alprojekt: Médiatovábbítás
hálózati architektúrái
FIRCC és JINKP
12
Dr. Sallai Gyula
Jövő Internet lakossági alkalmazási területek
Közigazgatás
Turizmus
Vásárlás
„Gyors” szórakozás
City TV
Szórakozás
Ambiens eszközök
Tag-es környezet
Időjárásjelzés
Élelmiszerbiztonság
Független élet időseknek
Kultúra
Intelligens épület és otthon
Interaktív 3D média
Agrárium
Helyi guide
Mindig érintkezésben
a szociális hálóval
Gyermekfigyelő
Behatolás monitor
Kulturális örökség
Környezet, víz
Adat és csalás védelem
Távoli orvosi
Katasztrófamen’t
Biztonság
kezelés
Forgalommenedzsment
Ökologikusan integrált
Élethosszig tartó tanulás
út és forgalom menedzsment
Erőforrás hatékonyság
Egészségügy
Oktatás
FIRCC és JINKP
Energia
13
Közlekedés
Dr. Sallai Gyula
Jövő Internet koncepció
Emberek és tárgyak Internete
Nagykapacitású, skálázható hálózat,
intelligens alkalmazások, 3D tartalom,
biztonságos, rugalmas,
energiahatékony
Intelligens, fenntartható világ,
innovatív, biztonságos társadalom
„Smart people, environment, living,
mobility, economy, governance”
ICT, nano-, anyag-, gyártásbio- és űrtechnológia;
Internet technológia és tudomány
Horizon 2020: Kutatási és innovációs célok és keretek integrálása (2014-20, 80Mrd €)
Kiemelt hangsúly:
• az interdiszciplinaritáson, radikálisan új technológiák kutatásán
• az Internet kiteljesedésén (korlátainak leküzdésén, lehetőségeinek bővítésén)
• az innováció új területeinek megnyitásán, a társadalmi kihívásokon
(egészségügy, tiszta energia, közlekedés…),
• a smart szabványokon (IoT, Smart cities),
• az alkalmazások életmódra és emberi kapcsolatokra való hatásának vizsgálatán.
FIRCC és JINKP
14
Dr. Sallai Gyula
A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program
építve:
• a JI Nemzeti Technológiai Platform tagságára és
eddigi tevékenységére (JI stratégia, work-shopok),
• a témakör sikeres TÁMOP és KTIA pályázataira, annak keretében
• létrehozott Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központra,
• az Internet jövőjében érdekelt szervezetek csatlakozására
célul tűzi ki:
• az Internet Technológia és Tudomány hazai művelésének ápolását,
• a hazai Jövő Internet témakörű kutatási és innovációs tevékenység
nyomon követését, támogatását, szinergiák keresését,
• az EU kutatási programokban való részvétel erősítését,
• az egyetemi-akadémiai szférán belüli együttműködések előmozdítását,
• az egyetemi-akadémiai és az üzleti szféra
prekompetitív alapú együttműködésének elősegítését.
FIRCC és JINKP
15
Dr. Sallai Gyula
Köszönöm a figyelmet
[email protected]
FIRCC és JINKP
16
Dr. Sallai Gyula

similar documents