Prof. Dr. Selma Karabey - Sağlığı Geliştiren Hastane

Report
SAĞLIĞI GELİŞTİREN HASTANE
Prof.Dr. Selma KARABEY
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı A.D.
[email protected]
“Hastalıktan Korunma”dan “Sağlığı
Geliştirme”yeç
• 1970’ler: Sağlık-HastalıkDavranış/yaşam tarzı ilişkisine
odaklanılıyor.
• 1980’ler:
– “Yaşam tarzı” bireysel değil“ kollektif
davranış”olarak tanımlanıyor.
– Sosyal çevre ve politikaların önemi
vurgulanıyor.
Ottawa Şartı (1986)
HEDEFLER
• Sağlık için toplum katılımı /
eylemlerinin güçlendirilmesi
• Kişisel becerilerin geliştirilmesi
• Sağlığı destekleyen çevrelerin
yaratılması
• Sağlık hizmetlerinin yeniden
yönlendirilmesi / yapılandırılması
• Sağlıklı kamu politikaları yapılması
STRATEJİLER
• Savunma
• Arabuluculuk
• Kolaylaştırma/mümkün kılma
Sağlığın Belirleyicileri
Yaşam ve
Çalışma
Koşulları:
Cinsiyet
Yaş
Irk
Biyoloji
Genetik
Sosyal
Yaşam Ailevi ve
Tarzı Topluluk
Ağları
Gelir
Eğitim
Meslek
İşsizlik
Doğal Çevre
İnşa Edilmiş
Çevre
Sağlık Hizmetleri
Toplumsal
Ekonomik
Politik
Kültürel
Çevresel
ETKENLER
Sağlığı Geliştirmede
Yaşam Alanı (Yerleşke) Yaklaşımı:
Günlük hayatın geçtiği alanlarda sağlığı
geliştirme olanaklarının oluşturulması
•
•
•
•
•
•
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
Sağlığı
geliştiren
geliştiren
geliştiren
geliştiren
geliştiren
geliştiren
şehirler
okullar
üniversiteler
hapishaneler
işyerleri
hastaneler
Sağlığı Geliştiren Hastaneler
Ottawa Şartı Hedefleri:
• Sağlık için toplum katılımı /
eylemlerinin güçlendirilmesi
• Kişisel becerilerin geliştirilmesi
• Sağlığı destekleyen çevrelerin
yaratılması
• Sağlık hizmetlerinin yeniden
yönlendirilmesi / yapılandırılması
• Sağlıklı kamu politikaları
yapılması
Uluslararası Sağlığı Geliştiren Sağlık
Hizmetleri ve Hastaneler Ağı
•40 bölge/ülke
ağından oluşuyor.
•Her ağda en az 3 üye
•Toplamda 900
hastane - sağlık
kuruluşu üye.
•Türkiye’den?
Hastalar
Çalışanlar
Toplum
Kurum
Fiziksel
Çevre
Hastalara ve Topluma Yönelik Etkinlikler
Sağlık eğitimleri ve danışmanlık
faaliyetleri:
Sağlıklı beslenme
Emzirmenin özendirilmesi
Astım programı
Dört yaş altında güvenli yeme
İki yaş altı güvenli uyku
Zehirlenme önleme programı vb.
Hastane Çalışanlarına Yönelik
Etkinlikler
Çalışanların aşılanması
Kadın sağlığı kliniği
Emzirme/süt sağma koşullarının sağlanması
Sağlıklı hastane yiyecekleri/içecekleri
Öğlen yürüyüş grupları
Aerobik sınıfları vb.
Kuruma Yönelik Programlar
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
İnfeksiyon kontrol programları
Sigarasız işyeri vb
Genellikle kalite yönetim programlarıyla
entegre olarak uygulanıyorlar.
Fiziksel Çevreye Yönelik Programlar
Atık yönetimi
Atık miktarını azaltmak
Geri dönüşüm uygulamaları
Enerji tasarrufu
Sera gazı emisyonlarını azaltmak vb
Başarılı Olmak İçin
• Hastanenin farklı yönetim kademelerinin bu
programlara etkin liderlik yapması
• Sağlığı geliştirme konusunun hastanenin
vizyonuna, stratejilerine, çalışanların
görev tanımlarına entegre edilmesi
• Hastanelerin sağlığı geliştirmeye yönelik
stratejik, operasyonel ve
değerlendirmeye yönelik programlarının
olması
• Sağlık çalışanlarının gelişimi ve eğitimi
• Kaynak ayrılması (insan, altyapı ve finans)
DSÖ’nün Sağlığı Geliştiren Hastaneler
Standartları (2004)
1. Yönetim Politikası: Yazılı ve kalite sisteminin
bir parçası olmalı, hasta ve yakınlarıyla sağlık
çalışanlarını hedeflemeli
2. Hasta değerlendirmesi: Sağlık çalışanları
hastalarla birlikte sağlığı geliştirme
etkinliklerine yönelik gereksinimini belirlemeli
3. Hastanın hastalığı hakkında bilgilendirilmesi
ve hastaya yönelik sağlığı geliştirme
çalışmaları yürütülmesi
4. Sağlıklı bir çalışma ortamının geliştirilmesi
5. Süreklilik ve diğer sağlık kuruluşları/sektörlerle
işbirliği
ABD: Sağlıklı Hastane Seçenekleri
• Sağlıklı yiyecek/içecek sunumu
• Fiziksel aktivite koşullarının
oluşturulması
• Emzirme ve laktasyon desteği
• Tütün Kontrolü
• İzleme ve Değerlendirme
Healthy Hospital Choices, National Center of Disease Prevention and Health Promotion(CDC)
Hastane etrafında organik Pazarlar
• Amerika’da Kaiser Permanente adlı özel sağlık
sigortası kuruluşunun kendisiyle anlaşmalı birçok
hastanede, Amerika çapında başlattığı bir
uygulama
https://healthy.kaiserpermanente.org/static/health/en-us/landing_pages/farmersmarkets/index.htm
Hastane etrafında organik Pazarlar
• Yerel ve organik ürünlerle tüketiciyi hastane
etrafında buluşturarak sağlıklı yaşam tarzını
teşvik ediyor
https://healthy.kaiserpermanente.org/static/health/en-us/landing_pages/farmersmarkets/index.htm
Antioch Tıp Merkezi
http://thepress.net/view/full_story/1872232/article-Farmers--Market-comes-to-Antioch
Antioch Tıp Merkezi
(Kuzey Kaliforniya)
Antioch Tıp Merkezi Yerel Ürünler Pazarı
• “Ürünler ve fiyatlar mükemmel, tarladan bugün toplanmış
olan fasulyeyi akşam sofrada yiyebiliyoruz” Donna Mcgee
(koordinatör)
• “Çay ağacı yağı ve portakaldan yapılan Casablanca el
yapımı sabununu çok seviyorum, Bu sabunlar cildi
kurutmuyor ve portakal kokusu beni çok mutlu ediyor.
Mutlu eden şey de zaten sağlıklı olan değil midir?” Marla
Hayes
• “Ev yapımı ekmek her zaman çoksatan bir ürün olmuştur,
bu belki de insanlara çocukluklarını hatırlattığı içindir.
Benim ekmeklerimde adını telaffuz edemeyeceğiniz tuhaf
tuhaf katkı maddeleri yoktur. Tıpkı babaannenizin yaptığı
ekmek gibidir. Bu proje gerçekten yeme alışkanlıklarını
sağlıklılaştırma yönünde bir devrim niteliğinde” Cindy
Sebastian (ekmek satıcısı)
http://thepress.net/view/full_story/1872232/article-Farmers--Market-comes-to-Antioch
Honolulu Tıp Merkezi Yerel Ürünler Pazarı
(Hawai)
http://www.localharvest.org/kaiser-permanentes-fresh-day-farmers-market-M36048
Honolulu’da satılanlar
http://www.localharvest.org/kaiser-permanentes-fresh-day-farmers-market-M36048
Health Care without Harm
http://www.noharm.org/
“Health Care without Harm”
• Tıbbi atıkların yakılarak imha edilmesi civa
ve dioksin gibi tehlikeli hava kirletici
maddelerin açığa çıkmasına yol açabiliyor.
Bu da hem sağlık çalışanları hem de
toplum için astım riskinin artması demek.
• Health Care without Harm, sağlık
hizmetinin sağlıksız sonuçlarını engellemeyi
amaçlayan uluslar arası bir kuruluş
http://www.noharm.org/
53 ülkede 517 üye
http://www.noharm.org/
Oklahoma Üniversitesi Tıp Merkezi
Emzirme Odaları
• Kampüs içinde toplam 22 emzirme odası
https://congress.ou.edu/content/tulsa/student_affairs/lactation.html
Oklahoma Üniversitesi Emzirme Odaları
https://congress.ou.edu/content/tulsa/student_affairs/lactation.html
Healthy NC Hospital Initiative
• Amerika’nın Kuzey Karolina eyaletindeki
127 Acil Tıp Merkezi’nin imzaladığı
• %100 dumansız hastaneler
• Hastanede sağlıklı yemek
• Hastanede sağlıklı çevre
oluşturmayı amaçlayan bir sözleşme
https://www.ncpreventionpartners.org/dnn/WhatWeDo/Programs/FocusonHospitals/tabid/73/Default.aspx
Healthy NC Hospital Initiative
https://www.ncpreventionpartners.org/dnn/WhatWeDo/Programs/FocusonHospitals/tabid/73/Default.aspx
Bizim hastanelerimizde de
gerçekleşmesi dileğiyle….

similar documents