diskusi 4

Report
Pelengkung 3 sendi
•
S
•
•
S
HB
A
.HA
VA
A HA
VA
HB
B
VB
B
VB
Portal Konstruksi 3 sendi
•
2tm
4t
s
2m
• 2t
4m
•
4m
1t
•
•
•
4m
A
HA
VA
2m
2m
HB
2m
B
VB
Contoh perhitungan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V=0
VA +VB = 8+4=12 t
H
HA-HB+2=0
MA=0 2 .4+8.2+4.6-1.2-VB.8=0
8+16+24-2-8VB=0
VB=5.3/4t
MB=VA.8+2.4-8.6-4.2-1.2=0
8VA=-8+48+4+2=0
VA=6.1/4t
MS=0 (kiri)
VA-HA.6-2.2-8.2=0
6 .1/4.4-6HA-4-16=0
25-6HA-20=0
HA=5/6t
Kontrol: HA-HB=5/6-1.5/6=-1 (ok)
HA-HB=-1
MS=0 (kanan)
-VB.4+HB.6+1.4+4.2=0
-5.3/4.4+6HB+4+8=0
-23+6HB+12=0
6HB=11
HB=1.5/6t
Garis Pengaruh
• Adalah suatu garis yang menunjukan
besarnya pengaruh dari suatu muatan pada
setiap kedudukan muatan
•
•
•
P
A
C
½L
B
½L
•
•
•
•
•
•
•
•
MB=0
VA.L-P(L-X)=0
VA=P(L-X)
L
Di A
X=0
Va=P
Di C
X=1/2L
Va=P(L-1/2L)=1/2P
L
DiB
X=L
Va=P(L-L)=0
L
Gambar diagram GP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MB=0
VA.L-Px1=0
Di B
x=0
Va=0
Di C
x=1/2L
Va=1/2P
Di A
x=L
Va=P
Mx=0
VB .L-Px=0
VB=Px/L
DiA x=0
VB=0
Di C x=1/2L VB=1/2P =1/2t
Di B x=L Vb = P =1 t
A
B
P x
A
B
a
b
A
B
P
A
B

similar documents