1. stage - SLO - Universiteit Gent

Report
INFOSESSIE STAGE
&
STAGEREGISTRATIE
Stageinfo Specifieke Lerarenopleiding
1. STAGE: WAAR? WANNEER?
HOEVEEL ? …
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Hoeveel stageplaatsen heb ik nodig?
Hoeveel stage doe ik per stageplaats?
In welke maanden doe ik stage?
Welke vakken mag ik geven?
Mag ik mijn stageplaatsen zelf kiezen?
..
Al deze vragen worden beantwoord door de
vakdidactiek
2. STAGEPLAATS KIEZEN en stage
AANVRAGEN?
•
•
Sommige vakdidactieken vragen alle stageplaatsen zelf aan
bij de scholen voor hun studenten. Deze studenten moeten
enkel nog hun stage registreren in STAR (zie punt 4).
Bij andere vakdidactieken mag de student zelf één of
meerdere stageplaatsen aanvragen bij scholen naar keuze
of een stageaanvraag doen bij een verplicht toegewezen
school.
! Zorg dat je voor opgelegde stageplaatsen zeker weet of de
vakdidactiek de stage reeds heeft aangevraagd bij de
school in kwestie of dit jouw taak is
Hoe doe je een stageaanvraag?
3. STAR ALS DATABANK VAN
STAGEPLAATSEN ( klik op “stageplaats info”)
Op zoek naar een stageplaats:
in het STAR www.star.ugent.be vind je per
stageschool een fiche met info hoe je een
stage moet aanvragen.
Ga naar www.star.ugent.be en volg de eenmalige registratie: kies SLO bij
opleiding!
Naam presentatie – Naam maker en/of presentator - 12/09/2005
Faculteit Naam Faculteit – Dienst of Vakgroep (optioneel)
Vul de naam, gemeente of een andere zoekterm m.b.t. de school van je keuze
in in het zoekveld. De infofiche van de school met de nodige info verschijnt.
Mogelijke procedures voor stageaanvragen
vermeld op de infofiches van de school in
STAR
3.1. de school heeft een contactpersoon die de student
zelf mag contacteren per e-mail
3.2. de aanvraag moet via een aparte procedure die door
de student zelf mag worden doorlopen
(vb.www.stageaanvraag.be/student)
3.3. stageaanvraag moet gebeuren door de opleiding
(vb.mentorant)
3.1. contactpersoon school contacteren
Je vindt de contactgegevens op de infofiche van de stageplaats
•De student contacteert de contactpersoon bij voorkeur
via e-mail
•Aan de e-mail wordt het ingevulde stageaanvraagformulier toegevoegd samen met de
begeleidende brief (zie star –stagedocumenten)
3.2. Student moet via een specifieke
website:www.stageaanvraag.be/student een
aanvraag registreren
Stageaanvraag.be /student: aanvraag 1e sem voor 11 oktober- 2e sem voor 17
januari !Verplichte infomomenten voor goedgekeurde stages!
OPGELET Bij aanvragen via stageaanvraag.be
-Geef bij elke aanvraag duidelijk aan welke SLO
richting je volgt en voor welk stageblok je een
stageaanvraag doet.
vb. student die 4 stagescholen zoekt:
-vermeldt in de aanvraag bij
school 1: stageaanvraag 1 van 4
-vermeldt in de aanvraag bij
school 2: stageaanvraag 2 van 4
-Controleer regelmatig op de website
www.aanvraag.be/student de status van je
aanvraag.
Bij weigering wordt je aanvraag doorgestuurd
naar de scholen van de scholengemeenschap.
Wil je dit niet en verkies je zelf een nieuwe
aanvraag bij een school naar keuze te doen
stuur dan een mail naar [email protected]
om de doorgestuurde aanvraag te annuleren.
3.3. Opleiding/ P.A. moet stage aanvragen
ALGEMEEN
-Vraag niet meer stages aan dan je nodig
hebt, zonder gegronde reden kunnen
stages die werden
aangevraagd/goedgekeurd niet meer
geannuleerd worden. Elke goedgekeurde
stage moeten dus ook gedaan worden!
Registreer dus pas bijkomende aanvragen
nadat je een weigering hebt ontvangen.
-Vraag max. 20u lesstage
4. STAR als Stageregistratiesysteem
(klik op “mijn stages”)
•Elke aangevraagde stage moet na goedkeuring door de
school in STAR geregistreerd worden door de student.
NIET GEREGISTREERD = NIET IN ORDE VOOR VERZEKERING!
•Stages worden geregistreerd voor 15 november !
•Op de volgende slides zie je hoe de registratie verloopt.
Klik op “mijn stages”
Er zijn nog geen stages geregistreerd
Registreer een nieuwe stageplaats: klik op “nieuwe stage”
Kies via “zoek“ jouw stageplaats
Stageplaats niet in het overzicht ? Klik op nieuwe aanbieder.
Enkel niet-scholen kunnen worden toegevoegd door de student.
Vul de gegevens in. Ga terug naar de overzichtlijst met
stageplaatsen. De nieuwe stageplaats zal nu wel gekend zijn.
Kies via “zoek” jouw stageplaats
Klik op “kies deze stageplaats”
Vul de nodige gegevens in en bevestig de gekozen stageplaats
Klik op het volgende rode blokje om verder te gaan
Vul de gevraagde gegevens in, bevestig en klik vervolgens op “toon
overzicht” om de overige rode blokjes ook in te vullen.
Als alle blokjes groen zijn kan je het stagecontract afdrukken.
Indien nodig kunnen gegevens later worden aangepast of de
volledige stage verwijderd.
5. Stage: administratie
• het stagecontract dat wordt afgedrukt als laatste stap bij
de registratie in STAR wordt ondertekend aan de
vakdidactiek bezorgd
•De werkpostfiche (zie star –stagedoc) laat de student
invullen op de stageplaatsen en wordt bewaard in de
stagemap
•Studenten moeten zelf geen contract met de school
afsluiten!
6. Contact
Algemene vragen omtrent het aanvragen en
registreren van stages:
[email protected]
09.264.94.44
Technische problemen STAR:
[email protected]

similar documents