Detaylı Bilgi için

Report
TRIMBOX Nedir ?
2007 yılında tekstil sektöründe elektronik kartların
yoğun yanmasından yola çıkılarak tasarlanmış bir
aşırı gerilim koruyucusudur.
TRIMBOX, ülkemizde elektrik şebekelerinde sıkça
yaşanan voltaj dalgalanmalarının zararlarını; kendisi
ve fabrikalarda, iş yerlerinde ve evlerdeki elektronik
kartlar ve cihazlar zarar görmeden engellemektedir.
AŞIRI GERİLİM NEDİR?
Aşırı gerilimler, mikrosaniye ve milisaniye gibi çok kısa sürelerde meydana gelen
ve 10kv’lara kadar çıkabilen gerilimlerdir.
Bu büyüklükteki gerilimler, elektronik cihazların dayanma kapasitelerinin çok
üzerindedir.Aşırı gerilimler; yıldırım, elektriksel anahtarlama, manyetik alan ve
gerilim indüklemesi gibi nedenlerle
ortaya çıkabilir.
Örneğin; yıldırım düştüğünde
1,5 km çap alanı içerisindeki
elektrikli tüm cihazları etkileyebilecek
kadar büyük olabilir.
AŞIRI GERİLİMLERİN MUHTEMEL SONUÇLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fabrikalar İçin "Ani Aşırı Gerilimin Meydana Getirdiği Zararlar"
Elektronik cihazlarda kart yanmaları ve lojik kontrollü cihazlarda program silinmeleri,
Endüstriyel tesislerde ölçüm-kontrol sistemlerinin durması sonucu zararlı maddelerin sızması,
Robotik sistemlerin kontrolden çıkması sonucu zarar ve aksamaların oluşması,
Telefon santrallerinin hasar görmesi sonucu haberleşmenin durması,
Ekipman arızalarına bağlı olarak üretim kayıpları ve verimliliğin düşmesi,
Pahalı ekipmanların zarar gördüğü için yenilenmesi,
Fabrikalarda imalatın durması (Özellikle Bilgisayar destekli imalatın CAD-CAM'lerin bulunduğu tesisler).
"Özetle Para ve Üretim Kaybı! "
Müstakil Binalar ve Okullar İçin " Aşırı Gerilimin " Meydana Getirdiği Zaralar
Elektronik cihazlarda( Televizyon, VCD, DVD Player, Bilgisayar vb.) hasarlara,
Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinaları ve mikrodalga fırınların elektronik kartlarının yanmasına,
Uydu sistemlerinin ( LNB, Receiver ) yanmasına,
Telefon sisteminin hasar görmesi sonucu iletişimin kesilmesi.
Hastaneler İçin "Ani Aşırı Gerilimin " Ani Aşırı Gerilimin Meydana Getirdiği Zaralar
Elektronik cihazlarda kart yanmaları ve lojik kontrollü cihazlarda program silinmeleri,
Hastanelerde kullanılan tıbbi elektronik cihazlarda, yaşam destek ünitelerinde, hasara, aksamalara ve yanlış veriler üretilmesi,
Laboratuvar cihazlarının bozulması, doğru olmayan test ve ölçümlerin yapılması,
Elektronik cihazlarda hasar ve aksamaların oluşması,
Telefon santrallerinin hasar görmesi sonucu haberleşmenin durması.
Kimyasal Ve Nükleer Tesislerde Ölçüm-Kontrol Sistemlerinin Durması Sonucu Toksik Maddelerin Sızması.
ELEKTRONİK KARTLAR NEDEN YANAR?
• Elektronik kartlar; ısı, nem, toz, mekanik hatalar,
ömrünün bitmesi ve voltaj kaynaklı sebeplerden
yanar. Bu sebepler ülkesine göre ve ülke içinde
de konumuna göre değişkenlik gösterir. Ancak
Dünya’nın her yerinde ortak en yüksek sebep
voltajdır. Voltaj kaynaklı problemler, elektriği en
temiz yer olarak kabul edilen Avrupa’da %23,7
ile ilk sırada yer alırken, Arap ülkeleri, Ortadoğu
ve Türki Cumhuriyetlerde neredeyse tek sebep
olarak karşımıza çıkmaktadır. Voltaj kaynaklı
elektronik kartların yanma oranı Türkiye’de ise
%90’lar civarındadır.
İBB İTFAİYE RAPORU VERİLERİ
SİGORTA ŞİRKETİ VERİLERİ
Elektronik ekipmanların sigortalanması konusunda
faaliyet gösteren bir sigorta şirketinin kayıtlarına geçmiş,
hasar meydana gelmiş 9.000 olayın analizinde aşırı gerilim
kaynaklı hasar ödeme ortalaması %31,7 ile ilk sıradadır.
26.8
0.8
22.7
31.7
5.2
7
4.9
Aşırı Gerilimler
Hırsızlık
Yangın
Su
İhmalkarlık
Fırtına
Diğer
VOLTAJDA NEDEN DALGALANMALAR OLUR?
AC elektrik sistemlerinde voltaj,yapısı
gereği dalgalı bir sinüs sinyalidir. Bu
yüzden halk arasında voltaj
dalgalanması diye bilinen aşırı
gerilimler, belirli tedbirleri olmasına
rağmen oluşmak zorundadır. Bunu
minimize etmek için havai hatlar
toprak altına alınmış, OG Parafudr vb.
korumalar yapılmıştır. Ancak sorun
tam olarak çözülememiştir. Çünkü
sorun iki türlü kendini
göstermektedir;
DIŞ PEAKLER
İÇ PEAKLER
1-DIŞ PEAKLER:
• Bunlar şarjlı havalar, yıldırım vb.
doğa olayları ve trafo açma
kapamalarından kaynaklı peakler
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ayrıca trafoya çarpma vb. dış
etkilerde bu tip sıkıntılara yol
açabilmektedir. Bu tip
çoğaltılabilecek örneklerde,
elektronik cihazların içerisindeki
devreler yanabilir,yangınlar
çıkarmasına sebep olabilir.
2-İÇ PEAKLER:
• İçinden akım geçen bir iletkende
manyetik alan oluşur. Oluşan mantyetik
alanlar gerilimi indükler. Bundan sonra
bir tesis veya bina içerisinde elektriğin
AG dağıtımında; motorlu sistemlerin
demerajlı hareketleri, start stop
hareketlerinde indüklenen gerilim, ups
ve invertör gibi cihazların
harmoniklerinin sebep olduğu
indüklenmeler vb. etmenler sistemlerde
iç peaklere sebep olurlar.
TRIMBOX İŞLEVSELLİĞİ
Sorun 1-)
• 3 fazlı sistemlerde nötr kopması ya da gevşemesi durumlarında, normal şartlarda faz-nötr voltajı 220 V
olması gerekirken, yükün dengesizliğine göre faz-nötr voltajı 380 V’ a kadar çıkabilmektedir. Bu da 220 V
ile çalışan cihazların yanmasına ve beraberinde elektrik kontağı yangınlarına sebebiyet verebilmektedir.
Trimbox bu durumda;
•
Sistemde kaçak akım rölesi(30mA hayat koruma eşikli) varsa, Trimbox kaçak akım rölesini açtırır ve kendisi
ve sistemdeki hiçbir cihaz zarar görmez. Bu işlevi aynı Trimbox ile defalarca tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca
Trimbox, nötr kopması veya gevşemesi sorununu düzeltene kadar kaçak akım rölesinin aktif hale gelmesine
ve elektriğin sisteme girmesine izin vermeyerek ekstra koruma sağlar.
•
Sistemde kaçak akım rölesi yoksa, Trimbox yükün dengesizliğine göre birkaç saniye sisteme yüksek voltajın
girmesini engeller. Sorun devam ederse kendisi zarar görür, kesiciyi açtırır ve sisteme bağlı cihazların zarar
görmesini engeller. Burada Trimbox’ın yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir. Bu tarz bir durumda şirket 1
yıl boyunca 1 kereye mahsus Trimbox’ı yenisi ile ücretsiz değiştirmektedir.
TRIMBOX İŞLEVSELLİĞİ
Sorun 2-)
• 3 fazlı ve tek fazlı sistemlerde nötr hattına yanlışlıkla faz verilmesi ya da karışması durumlarında,
normal şartlarda faz-nötr voltajı 220 V olması gerekirken, faz-nötr voltajı 380 V olmaktadır. Bu da
220 V ile çalışan cihazların yanmasına ve beraberinde elektrik kontağı yangınlarına sebebiyet
verebilmektedir.
Trimbox bu durumda;
•
Sistemde kaçak akım rölesi(30mA hayat koruma eşikli) varsa, Trimbox kaçak akım rölesini açtırır ve
kendisi ve sistemdeki hiçbir cihaz zarar görmez. Bu işlevi aynı Trimbox ile defalarca
tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca Trimbox, nötre faz verilmesi veya karışması durumlarını düzeltene kadar
kaçak akım rölesinin aktif hale gelmesine ve elektriğin sisteme girmesine izin vermeyerek ekstra
koruma sağlar.
•
Sistemde kaçak akım rölesi yoksa, Trimbox zarar görür, kesiciyi açtırır ve sisteme bağlı cihazların zarar
görmesini engeller. Burada Trimbox’ın yenilenmesi gerekmektedir. Bu tarz bir durumda şirket 1 yıl
boyunca bir kereye mahsus Trimbox’ı yenisi ile ücretsiz değiştirmektedir.
TRIMBOX İŞLEVSELLİĞİ
Sorun 3-)
• 3 fazlı ve tek fazlı sistemlerde toprak hattına yanlışlıkla faz verilmesi ya
da karışması durumlarında, normal şartlarda faz-toprak voltajı 220 V
olması gerekirken, faz-toprak voltajı 380 V olmaktadır. Bu da 220 V ile
çalışan cihazların yanmasına sebep olabilmektedir.
Trimbox bu durumda;
• Trimbox zarar görür, kesiciyi açtırır ve sisteme bağlı cihazların zarar
görmesini engeller. Burada Trimbox’ın yenilenmesi gerekmektedir. Bu
tarz bir durumda şirket 1 yıl boyunca bir kereye mahsus Trimbox’ı yenisi
ile ücretsiz değiştirmektedir.
TRIMBOX İŞLEVSELLİĞİ
Sorun 4-)
• Trafo patlaması gibi bir olayda, o trafoya bağlı tüm fazlarda 34,5kV gibi çok
yüksek bir voltaj oluşmakta ve bu da o fazdan beslenen tüm elektrikli cihazların
yanmasına ve elektrik kontağı yangınlarına sebebiyet verebilmektedir.
Trimbox bu durumda;
• Trimbox’ın kendisi zarar görür kesiciyi açtırır ve sisteme bağlı cihazların zarar
görmesini engeller. Burada Trimbox’ın yenilenmesi gerekmektedir. Bu tarz bir
durumda şirket 1 yıl boyunca bir kereye mahsus Trimbox’ı yenisi ile ücretsiz
değiştirmektedir.Trimbox zarar görerek kısa devre yaptırması durumunda, 1000 A
gibi çok yüksek bir kesiciyi açtırabilmektedir.
TRIMBOX İŞLEVSELLİĞİ
Sorun 5-)
• Elektrik sistemleri üzerinde anahtarlama, demeraj, elektrik git/gelleri vb. birçok
sebepten “peak” denilen aşırı gerilimler oluşur. Bu aşırılıklar bazen ilk defa da,
bazende ilk defada olmasa da elektronik kartların zamanla yıpranmasına ve
yanmasına sebep olurlar.
Trimbox bu durumda;
• Trimbox, elektriği kesmeden, kendisi ve sistemdeki cihazlar zarar görmeden,
toprağa ihtiyaç duymadan 10 nanosaniye hassasiyetle ve günde defalarca “peak”
diye tabir edilen aşırılıkları yok eder. Bu tarz durumlarda Trimbox zarar
görmediğinden ve elektriği kesmeden bu işlevi yerine getirdiğinden yüzlerce kez
bu sorunlar yaşansa da son kullanıcı hissetmez.
TRIMBOX İŞLEVSELLİĞİ
Sorun 6-)
• Enerji hatlarına veya toprağa yıldırım düşmesi durumunda 8/20 mikrosaniye
sürede binlerce voltluk bir darbe oluşur. Buda elektrikli cihazlara zarar verir ve
elektrik kontağı yangınlarına sebep olabilir.
Trimbox bu durumda;
• Trimbox 8/20 mikrosaniye 15kV gerilim, 6kA akım darbesinde kendiside
sistemdeki cihazlarda zarar görmeden darbeyi engeller. Darbe üst üste binerek
yada devamlı yüksek voltaj şeklinde gelirse, kendisi zarar görüp kesiciyi açtırdığı
için sisteme tekrar gelebilecek bir darbe cihazlara zarar veremez. Bu tarz bir
durumda şirket 1 yıl boyunca bir kereye mahsus Trimbox’ı yenisi ile ücretsiz
değiştirmektedir.
TRIMBOX AŞIRI GERİLİMLERİ NASIL YOK EDER?
Dünyadaki tüm cihazların elektronik devrelerinde
aşırı gerilimleri önlemek amacıyla varistör denen
elektronik devre elemanları bulunmaktadır. Bunlar,
direnci normal şartlarda 5 Gohm mertebesinde yani
açık devre gibi davranırlar ve peak oluşumlarında 10
nanosaniye hassasiyetle dirençleri sıfıra yaklaşır ve
patlayınca sıfır olur ve kısa devre gerçekleşir. Bu da
eğer varistörün kısa devresi sigortayı açtırabilecek
güçte ise sigortayı açtırır, değilse kablo gibi yanıcı bir
cisim ile birleşirse yangın dahi çıkmasına sebep
olabilir.
Trimbox aşırı gerilim koruyucularının da içerisinde
varistör teknolojisi kullanılmıştır. Ancak Trimbox
içerisindeki varistörlerin karakteristiği
değiştirilimiştir. Yani peak oluştuğunda Trimbox
içerisindeki varistörlerin direnci sıfıra yaklaşır,
ancak içerisinde bulunan özel kimyasal varistörleri
sıkıştırdığından patlayamaz ve kısa devre oluşmaz.
Bu da Trimbox’ın tek kullanımlık olmayan bir darbe
koruyucu olmasını sağlar. Ancak bu durumun trafo
patlaması, yıldırım düşmesi vb. sürekli ve yüksek
voltaj durumlarında istisnası mevcuttur. Bu tip
durumlarda Trimbox içerisindeki varistör de kısa
devreye gider, ama kısa devre akım kapasitesi de
arttırıldığından 1000 A gibi çok yüksek bir kesiciyi
bile açtırabilir.
TÜM BU SORUNLARI ÇÖZEN TEK CİHAZ
TRIMBOX MIDIR?
•
Trimbox aşırı gerilim koruyucuları; AG Parafudr diye
bilinen ve tüm Dünya şalt malzeme devlerinin ürettiği
AG darbe koruyucuları ile kıyaslanabilir olduğu halde,
onlar genel itibarla uygulama ve toprak çeşidine göre
ayrılmakta ve toprağa bağımlı şekilde çalışmaktadırlar.
Bu da süre anlamında tam bir hassasiyet sağlayamama
ve bazen de devreye girememe sorunu olarak
karşılarına çıkmaktadır. Yani çoğu zaman parafudrda
sistemdeki diğer cihazlarda yanmakta, bazen de sadece
sistemdeki cihazlar yandığı halde parafudrlar devreye
bile girememektedirler. Ancak Trimbox toprağa bağımlı
olmamasından dolayı, bulunduğu yerde Trimbox zarar
görse bile sistemdeki diğer cihazların voltaj aşırılıkları
kaynaklı zarar görmesine izin vermez. Bundan başka
hayati önem taşıyan birçok önemli farklar mevcuttur.
Trimbox aşırı gerilim koruyucularını, normal devrede var olan voltaj
koruma devrelerinden ve parafudrlardan ayıran temel üç özellik;
1. Tek kullanımlık olmaması
2. Yüksek hassasiyeti toprağa bağımlı olmamasından dolayı tam
olarak sağlayabilmesi
3. Enerjiyi kesmeden darbeleri hissetmesi ve yok etmesidir.
AŞIRI GERİLİM KORUYUCU - TRIMBOX FARKI
AŞIRI GERİLİM KORUYUCU - TRIMBOX FARKI
MONTAJ YAPILDIĞI YER
SON KULLANICI FİYATLARI
250,00 TL + KDV
400,00 TL + KDV
TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
TEKNİK ÖZELLİKLER
MARKA PATENT ALINAN ÜLKELER
Avrupa Birliği
Tescilli
Çin
Tescilli
Avusturalya
Tescilli
Azerbaycan
Devam ediyor
Rusya
Tescilli
ABD
Devam ediyor
Kırgızistan
Tescilli
Kazakistan
Tescilli
Fas
Devam ediyor
Bosna Hersek
Tescilli
Türkmenistan
Devam ediyor
Mısır
Devam ediyor
Pakistan
Devam ediyor
İran
Devam ediyor
İsveç
Devam ediyor
BELGELERİMİZ
BELGELERİMİZ
BELGELERİMİZ
DÜNYA MARKALARININ TERCİHİ

similar documents