Projectmangagement

Report
www.khk.be
Projectmanagement
onderzoeksprojecten
Bérénice Storms
18 november 2010
Projectmanagement
www.khk.be
• Wat?
Methodiek om op systematische wijze
projecten te faseren en de voortgang
ervan te beheren
• Onderscheid tussen:
• Management kortlopende projecten
• Management complexe, langlopende
projecten
www.khk.be
Projectmanagement
kortlopende projecten
• Inhoudelijke voortgang van het project
• Uitgebreid
• Nauwkeurig
• Beheer van het project:
– Tijd
– Budget
– Kwaliteit
– Organisatie
– Informatie
– Communicatie (intern en extern)
www.khk.be
Projectmanagement
kortlopende projecten
• Noodzakelijk:
• Duidelijk projectplan
• Duidelijke, concrete en nauwkeurige
beslisdocumenten
• Kwaliteitsplan
• Disseminatieplan
• Nuttig
• Voortgangsrapportage
• Informatiematrix
Projectplan
www.khk.be
Vb. Projectplan Het merk ‘De Kempen’ met bijlage
Beslisdocumenten
www.khk.be
• Tussentijdse verslagen over de inhoudelijke
vooruitgang van het project
• Ter voorbereiding van
stuurgroepvergaderingen
• Iedere fase van het onderzoek levert
minstens één beslisdocument op
• De verslaggever noteert welke
aanpassingen dienen te gebeuren en past
vervolgens het (voorlopige) beslisdocument
aan tot een definitief beslisdocument.
Kwaliteitsplan
www.khk.be
Kwaliteitsplan (proces en resultaat):
• Formuleren van kwaliteitscriteria
• Rangschikken van kwaliteitscriteria
• Beoordelen of onderzoekers over voldoende
competenties beschikken om te kunnen
beantwoorden aan de criteria
• Beheersinstrumenten formuleren per
kwaliteitscriterium
Vb. kwaliteitscriteria LSBLEB
Disseminatieplan
www.khk.be
• Disseminatie als “verspreiding” van resultaten naar
welbepaalde doelgroepen
– De kern van disseminatie: de verspreiding van de op
onderzoek gebaseerde bevindingen, inzichten, afgeleide
producten (bv. handleiding of werkinstrument). Er zijn
enkele specificaties: verspreiden is niet alleen bekend
maken, maar ook beschikbaar en toegankelijk maken voor
een welbepaald doelpubliek. Wanneer de beoogde
doelgroep niet vertrouwd is met de materie, is een
vertaalslag van de projectresultaten nodig.
BRON: Eric Goubin
Disseminatieplan
www.khk.be
• Een doeltreffend disseminatieplan:
– Heeft een duidelijke focus naar de doelgroepen
(intern en extern publiek) toe.
– Begint met een gebruikersanalyse en de analyse
van de noden
– Is de verantwoordelijkheid van alle partners.
– Is een continu proces, geen éénmalige activiteit.
– Verzekert het verder bestaan van de
projectresultaten na het einde van het project (cf.
sustainability).
BRON:
http://handboek.flamenco-vzw.be/nl/disseminatie
Communicatiefasen en -kanalen
www.khk.be
BRON: Eric Goubin
Voortgangsrapportage
www.khk.be
Informatiematrix
www.khk.be
BRON:
Bos & Harting (2006)
www.khk.be
Projectmanagement
langlopende projecten
• Onderzoeksdesign (schematisch)
• Werkpaketten
– Betrokken partners en
verantwoordelijke partner
– Looptijd
– Doelstellingen
– Methodologie
– Concrete resultaten
– Mijlpalen
Onderzoeksdesign
www.khk.be
http://www.gini-research.org/system/uploads/34/original/GINI_TA_20091118.pdf?1271749099
Werkpaketten
www.khk.be
http://www.gini-research.org/system/uploads/34/original/GINI_TA_20091118.pdf?1271749099
Werkpaketten: looptijd
www.khk.be
http://www.gini-research.org/system/uploads/34/original/GINI_TA_20091118.pdf?1271749099
Werkpaketten: doelen en
methoden
www.khk.be
Werkpaketten: resultaten
www.khk.be
http://www.gini-research.org/system/uploads/34/original/GINI_TA_20091118.pdf?1271749099
Werkpaketten: mijlpalen
www.khk.be
http://www.gini-research.org/system/uploads/34/original/GINI_TA_20091118.pdf?1271749099
www.khk.be
Projectmanagement
langlopende projecten
• Beheer van het project:
– Taakverdeling per partner
– Per partner: omschrijving van taken
en voorziene tijd
– Tijdschema
– Begroting
– Intern contract (vb over gebruik van
teksten, logo’s, patenten)
DANK VOOR UW AANDACHT!
www.khk.be
Ppt en bijhorende documenten:
http://onderzoek.khk.be/domein_SociaalEconomischBeleid/
dienstverlening.asp

similar documents