Terimbilim Nedir? - Doç. Dr. Ender Ateşman

Report
Terimbilim Nedir?
Doç. Dr. Ender Ateşman
Terimbilim Nedir?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Terim Çalışması
Özel Alan Dili
Terim
Terimlerin Türetilmesi
Terimler ve Özel Alan Dili
Özel Alan Dilinin Çeşitleri
Genel Dil ve Özel Alan Dili
1. Terim Çalışması





Terim uzmanları bir alanda var olan terimleri derler ve
denetler.
Terimlikler tek dilli ya da çok dilli olabilir.
En önemli çalışma alanı standartlaştırmadır.
Dilbilimi yöntemlerini kullanır.
Eşzamanlı olarak çalışır.
2. Özel Alan Dili



Özel alanda yapılan iletişimde uzmanlar kendi alanlarına
özgü dilsel araçlar kullanır. Belirli bir uzmanlık ya da bilgi
alanında kullanılan söz varlığı, biçimbilim ve sözdizimi ile
ilgili dilsel araçlar o alana özgü dili oluşturur.
Çoğunlukla genel dilden ödünçlenen araçlarla oluşturulan
özel alan dili uzmanlar arasındaki iletişimde kesinlik,
açıklık sağlar ve kısadır.
Birleşik sözcükler içerir.
3. Terim

Terimler kesin olarak belirlenebilen somut ya da soyut
(şaft, ceza muhakemeleri usulü) kavramları gösteren
belirtimlerdir.
nesne (somut ya da soyut)
kavram
belirtim
3. Terim



Kavramlar tek bir nesneyi (direksiyon) ya da bir grubu
(taşıt) gösterebilir.
Terim çalışmasında kavramların özellikleri çok önemli bir
rol oynar.
Özellikler sınıflandırılabilir:


Yapısal: Biçim, boyut, malzeme, renk vb.
İlişkisel: Kaynak, üretim yeri, zaman, üretici, işlevi, kullanım yeri
3. Terim
Örnekler:
 At (rengine göre): doru, kızıl, kara vb.
 At (cinsine göre): Arap, Kadana vb.
 Parça bütün ilişkisi:

Motor


Karbüratör
Silindir



Piston
Segman
Şaft vb.
3. Terim





Belirtimler imgelerden ya da resimlerden de oluşabilir:
Matematiksel işaretler: +, -, x, ÷
Kimya sembolleri: CO2
Rakamlar: 9000, 9001, A4
Görüntüler:
4. Terimlerin Türetilmesi

Terimleştirme


Türetme


radar, pilot, termometre
Kısaltma


soğutucu, istemci, verici,
Ödünçleme


kapsama alanı,
akü, sms, radar
Birleştirme

AB Genel Sekreterliği, su soğutmalı
5. Terimler ve Özel Alan Dili





Bilim ve araştırma: bilim dili
Üretim ve hizmet: özel alan dili
Dağıtım ve pazarlama
Tüketim
Terminoloji özel alan diline eşit değildir.
6. Özel Alan Dilinin Çeşitleri

Soyutlama derecesi





A: en yüksek
B: çok yüksek
C: yüksek
D: düşük
E: çok düşük
7. Genel Dil ve Özel Alan Dili

similar documents