Mühendislik Mekaniğine Giriş UÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü 1

Report







Mekanik : Malzemelerin yük altında davranışlarını
tanımlar. (mukavemet, elastisite, plastisite, süneklik,
sertlik, vb.)
Fiziksel : yoğunluk, boşluk, nem oranı, şekil, yüzey
dokusu, vb.
Kimyasal : Oksit veya kimyasal kompozisyon
Fiziko-kimyasal : Büzülme, şişme
Isıl : iletkenlik
Akustik : ses iletim veya yalıtımı
Optik: renk
Niçin malzeme özelliklerini bilmeliyiz?

Her mühendis, ister makine, inşaat,
kimya veya elektrik mühendisi olsun
malzeme kullanacağı tasarım
problemleri ile karşı karşıya kalacaktır.
Örneğin, dişli kutusu, konut yapısı,
rafineri, veya bir elektrik devresi.







Mekanik : Malzemelerin yük altında davranışlarını
tanımlar. (mukavemet, elastisite, plastisite, süneklik,
sertlik, vb.)
Fiziksel : yoğunluk, boşluk, nem oranı, şekil, yüzey
dokusu, vb.
Kimyasal : Oksit veya kimyasal kompozisyon
Fiziko-kimyasal : Büzülme, şişme
Isıl : iletkenlik
Akustik : ses iletim veya yalıtımı
Optik: renk
Minimum servis
SINIF
ömrü(yıl)
1
Örnek
1-5
GEÇİÇİ YAPILAR
2
25
DEĞİŞTİRİLEBİLİR TAŞIYICI
ELEMANLAR;ÇATI MAKASI VE KİRİŞ
GİBİ
3
50
BİNALAR VE KAMU YAPIŞLARI
100
ANITSAL BİNALAR, KÖPRÜLER VE
ÖNEMLİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
YAPILARI
4
İnşaat mühendisi olarak bizim işimiz:
Yapının servis ömrü boyunca fonksiyonel
olacağından (mukavim) emin olmak
 Yapının çevresel etkilere karşı dayanıklı
(durabilite) olduğundan emin olmak
 Yapının estetik ve ekonomik olduğundan emin
olmaktır.


Yapı malzemelerinin özelliklerini bilmek
zorundayız.
Fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikler
 Üretim proseslerini (süreçleri)
 Onun davranış ve nihai şeklini


Bir inşaat mühendisliği yapısının servis
ömrü sadece
Ne kadar iyi tasarlandığına
 Ne kadar iyi işçilikle üretildiğine bağlı değildir


Aşağıdaki faktörlerinde göz önünde
bulundurulması gereklidir:
Seçmiş olduğunuz malzemenin ne kadar iyi
 Kalite kontrolün ne kadar iyi gerçekleştirildiği
 Yapının ne kadar iyi korunabildiğine!


Bakım masrafları

similar documents