p 3.3 - akdc

Report
Indonesië
Planning voor deze les:
•
•
•
•
PWS
www.aardrijkskunde-olympiade.nl
Start uitleg paragraaf 3.3
Zelfstandig werken hst 3 (nakijken hst 2)
Terugblik
Terugblik p3.1:
• Primaire sector:
• Boskap
• Exportvalorisatie
• Mijnbouw
• Joint ventures
• Terugblik p3.2 (2):
• Tertiaire sector:
• Tertiaire/ quartaire
• Formele/informele
• Informele sector:
• Fragmentarische
modernisering
• Wet van verminderde
meeropbrengsten
• Involutie
• VB: artikel griekenland
• Toerisme
• Regionale ongelijkheid
• Centrum – periferie
tegenstellingen
(rijk – arm)
• Javanisering
• Oplossing regionale
ongelijkheid?
• Regionale autonomie
• Planten
•
•
•
•
Plantagelandbouw
Rijstbouw
Agrarische transitie
Rurale differentiatie
§3.3 Indonesië in de wereld
• Zoals de titel al doet vermoeden gaat deze paragraaf over
welke rol Indonesië speelt in de wereldeconomie.
• Soms zijn er kleine stapjes nodig om een land groot te maken.
• Lees inleiding paragraaf op blz 45
• Microkredieten (kleine leningen, waarmee mensen vaak een winkeltje
kunnen beginnen, maar vaak met grote resultaten).
• Voorspoed en crisis
• Tussen 1980 tot 1997 economische vooruitgang door:
• Toegenomen externe economische relaties (meer zaken doen met
bedrijven buiten Indonesië).
• Transitie van primaire sector naar secundaire sector (en gedeeltelijke
tertiaire sector) [zie fig 3.20  volgende dia].
• Ontstaan gemengde economie (terugtredende overheid, maar speelt
nog wel een belangrijke rol in de economie)
• Vb: China
Figuur 3.20: Economische
ontwikkelingen in het kort:
• 1e ‘president’: Soerkano (1945 – 1967)
• 2e ‘president’: Soeharto (1967 – 1998)
• Onder soeharto de nodige hervormingen, in het kort:
• 1967-1973: Banden westerse wereld aangehaald en invoering
Repelita’s (5jarenplannen)
• 1974-1982: Oliecrisis gunstig voor Indonesie
• 1983-1996: Dalende olieprijzen en mondiale recessie raken Indonesië
hard, maar ondanks dat toch nog economische groei. Hoe ? 
Ruimte voor liberalisering, exportvalorisatie ingevoerd en meer
diversificatie van het exportpakket. Tegelijkertijd groeit ook de
dienstensector.
• 1997-2002: Asian crisis  hervormingen mbv IMF.
• 2003-nu: Streven verminderen regionale ongelijkheid dmv
autonomie (zelfrechtspraak). Overheid blijft de markt belemmeren
dmv invoerheffingen en bodemprijzen (vb: rijst)
Een radertje in de
wereldeconomie
• Het exportpakket van Indonesië is
toegenomen.
• Wat betekent dit concreet voor Indonesië?
• Simpelweg, dat Indonesië steeds rijker wordt.
• Een van de oorzaken waardoor dat Exportpakket is toegenomen is de EPZ van
het Riau Archipel.
• EPZ?
• Exportprocessingzone (vrijhandelszone, vergelijkbaar met bijv NAFTA maar dan op
totaal andere schaal.
• Waarom hebben ze precies Riau Archipel gekozen als EPZ
• Dichtbij belangrijke havenplaats
• Dichtbij economisch centrum Zuid Oost Azië
• Profijt van lage lonen van Indonesië
• Vrijhandel heeft veel voordelen maar maakt tegelijk het land ook kwetsbaarder
voor mondiale ontwikkeling
• Vb1: terroristische aanslagen
• Vb2: Olieprijs. Tegenwoordig olie-importerend land  daardoor daalt de koopkracht
(mensen kunnen minder goederen kopen omdat t meeste geld opgaat aan olie).
Buitenlands geld, plussen en
minnen
• Veel buitenlands geld stroomt Indonesië binnen. Dit is goed
voor een land maar er kleven ook nadelen aan:
• Voordelen:
• Investeringskapitaal
• Werkgelegenheid
• Belastinginkomsten
• Nadeel:
• MNO’s kunnen snel bedrijven opdoeken en verplaatsen naar regio’s
waar de lonen nog lager zijn, nog minder kracht van de vakbonden
of nog soepelere milieuregels. Zoals bijv Vietnam of China.
• Je belooft gouden bergen, maar het aflossen van rentes is moeilijk,
vooral als je als overheid zo’n belangrijke speler bent in het
bedrijfsleven.
• Dit levert vaak problemen op met de staatsinkomen/staatsschuld. Zo
was men in 2005 60% van de inkomsten kwijt aan de staatsschuld.
Wat beeld deze cartoon uit?
Volgende les:
• Paragraaf 3.3 vervolg
• Werk aan opdrachten Hst 3 en/of nakijken Hst 2

similar documents