90`ernes litteratur og minimalisme

Report
90’ernes litteratur og litteratur
i det nye årtusinde
Kendetegn
 Ingen fælles værdier
 Alt er tilladt – stor frihed til at eksperimentere
 Stilsammenblanding
 Der eksperimenteres med fortællertyper
 Inspiration fra film og tegneserier (sceniske
fremstillinger, korte klip, hurtige skift)
 Sampling (forfatteren låner fra eller citerer fra andre
kunsterne fx og sampler det på sin egen måde)
Opbygningen
 Opbygningen er ofte filmisk
 Præget af korte klip og skift mellem scener og personer
 Ingen lange forklaringer
Sproget
 Letforståeligt
 Hurtigt
 Præget af knaphed og præcision
Personbeskrivelsen
 Ingen psykologisk forklaring på handlinger og adfærd
 Sammenhængen skal søges i scenerne, vi ser
Handlingsforløbet
 Ofte ultrakorte forløb
 Glimt af liv
 Åben for fortolkning
 Skildrer ofte ensomme/hjemløse mennesker
Tendenser i 90’er-litteraturen
 Skildring af almenmenneskelige spørgsmål
 Alt overflødigt er skåret væk
 Minder om dogmefilm (film der bruger et minimum af
effekter, fx “Festen” af Thomas Vinterberg)
 Øjebliksbilleder (mange tekster gengiver korte episoder)
 Optagethed af kroppen
 Realisme: Realistisk litteratur i den forstand, at den
typisk henviser til den virkelighed, der omgiver os
Tendenser i 90’er-litteraturen
 Civilisationskritik:
 -> Beskrivelse af den moderne kulturs påvirkning: vi
zapper rundt uden kontakt med andre mennesker
 -> vi mangler evnen til fordybelse, haster afsted
 Det groteske, ondskab, det makabre: form for
civilisationskritik -> Forfatterne beskriver afstumpede
mennesker i en afstumpet verden
Minimalisme
 “Isbjergsteknik”
 Den centrale begivenhed er ofte gjort utydelig
 Læseren bliver kastet direkte ind i handlingen
 Tomme huller
 Genkendelig hverdagsverden
 Megen brug af dialog
Minimalisme
 Forfatteren tager ikke stilling til sine personer
 Novellerne er enkle, overfladiske og nøgterne
 Forfatteren tager afstand fra det symbolske aspekt i
skrivningen i et forsøg på at gøre novellerne konkrete i
deres handliner og beskrivelser
 Intensiteten i novellerne er det usagte!
Gruppearbejde
 1. Personkarakteristik af jeg’et
 2. Personkarakteristik af Richard
 3. Billedets betydning
 4. Temaer
 5. Novellens titel – betydning?
 6. Litteraturhistorisk perspektivering
 7. Genre

similar documents