HAZIRLAYAN: h.NazIm EK*C*

Report
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK SEMİNERİMİZE
HOŞGELDİNİZ!!!
HAZIRLAYAN: H.NAZIM EKİCİ
1. BÖLÜM
CAD-COMPUTER AIDED DESIGN
NE TASARLIYORUZ?
-
-
KATI MODELLER (SOLIDS)
-SACLAR(SHEET METAL)
-YÜZEYLER (SURFACES)
-WIREFRAME
-TEKNİK RESİM (DRAFTS)
TASARIM AŞAMALARI
PARÇALAR
 MONTAJ
 TEKNİK RESİM
 FİZİKSEL SİMÜLASYON
 ANALİZ

NE ILE TASARLIYORUZ?
FRESTYLE TASARIM
COMPUTER AIDED ENGINEERING-CAM
GENEL ESASLAR
İşleme esnasında takımın hareket çizgilerine
takım yolu denir
 Parça geometrisine uygun takımyolu
oluşturmak
 Geometriye uygun takımlandırma
 Uygun kesme paramatreleri (kesme
hızı,ilerleme,devir sayısı)

METAL NE İLE KESILIR
Yüksek Hız Çeliği- HSS Takımlar
 Sinterlenmiş Karbürler
 KBN Takımlar
 Elmaslar
 Seramikler

TAKIM GÖRSELLERİ
FREZELEME İŞLEMLERI
YÜZEY FREZELEME
 CEP BOŞALTMA
 ÇEVRE İŞLEME
 DELİK DELME
 KILAVUZ ÇEKME
 KANAL AÇMA

TORNALAMA İŞLEMLERİ








ALIN TORNALAMA
SIRT TORNALAMA
RADÜS-PAH KIRMA
DELİK DELME
KILAVUZ ÇEKME
VİDA ÇEKME (PAFTA)
KANAL AÇMA
TIRTIL ÇEKME
TEZGAHLAR
DİKEY İŞLEME MERKEZLERİ
YATAY İŞLEME TEZGAHLARI
KAYAR OTOMATLAR
EKSENLER
ELEKTRONİK KONTROL SİSTEMİ
NE FARK VAR?
PROOGRAM SONU
…..
M30;
PROGRAM SONU
…..
M02;
PROGRAM YAPISI
G KODLARI –HAREKET KODLARIDIR
 G0-BOŞTA HIZLI İLERLEME
 G01-KESME İLERLEMESİ
 G02-G03-YAY AÇMA
 G28-REFERANS NOKTASINA GİT
 VB..

PROGRAM YAPISI
M KODLARI- STATÜ KODLARIDIR
 M30-M02- PROGRAM SONU
 M03-M04- FENER MİLİ ÇALIŞTIRMA
 M05-FENER MİLİ DURDURMA
 M06- TAKIM DEĞİŞTİRME
 VB..

İŞLEME TİPLERİ
2 EKSEN
 2,5 EKSEN
 3 EKSEN
 4 EKSEN
 5 EKSEN

HANGİ PROGRAMLARI KULLANIYORUZ?
BAĞIMSIZ (STANDALONE) PROGAMLAR
HANGİ PROGRAMLARI KULLANIYORUZ?
GÖMÜLÜ YAZILIMLAR
2.5 EKSEN İŞLEME
2.5 eksen işleme tezgahın derinlik algısının
değiştirilmesidir. Normalde cnc tezgahlar X-Y
ekseninde ilerleyip Z ekseninde talaş kaldırırlar.
 Ancak bunun yerine X veya Y eksenlerinde talaş
kaldırılırsa buna 2.5 eksen işleme denir
 Bunun için kullanılan kodlar
 G17-G18-G19 kodlarıdır

REFERANS NOKTALARI-ZERO POINTS
İŞLEME ESNASINDA ÜÇ TEMEL REFERANS
NOKTASI VARDIR
 -TEZGAH REFERANS NOKTASI
(Değiştirilmemelidir!!!)
 -İŞ REFERANS NOKTASI (Kendimiz tayin
ediyoruz)
 -PARÇA REFERANS NOKTASI (Genelde orta
nokta veya sol üst köşe)

KOD OPTİMİZASYONU VE DEĞİŞKEN İLERLEME
Sabit bir ilerleme değeri (örn: F=1500 mm/dk)
yerine Talaş Yüküne göre alt ve üst sınır
değerler arasında değişim
 Örn: F=500-2000 mm/dk dediğimizde ilerleme
hızı bu iki değerin arasında gidip gelecektir.
 Örneğin NC Brain programı gereksiz kodları
ayıklar ve işlemeyi değişken ilerleme esasına
göre yapar. Böylece işleme zamanından
tasarruf edilir.

ÖRNEKLER-UYGULAMALAR
İŞİTTİM UNUTTUM
 GÖRDÜM HATIRLADIM
 YAPTIM ÖĞRENDİM

3.BÖLÜM-COMPUTER AIDED ENGINEERING (CAE)
Makine Elemanlarının
,statik,dinamik,yorulma,ömür,titreşim vb.
analizleri için farklı sayısal yöntemler vardır.
Programlara aktarılan sayısal metod
Sonlu Elemanlar Teorisidir.
NEREDE KULLANILIR?
Katı cisimler Mekaniği Problemlerinde
(Mekanik Gerilmeler)
 Isı transferi problemlerinde (Termal Gerilme)
 Akışkanlar mekaniğinde
 Elektromanyatik
 Biyomekanik

GENEL DENGE DENKLEMİ
 K.U=F
 Direngenlik
Matrisi X Yerdeğiştirme
Matrisi= Kuvvetler Matrisi
HANGİ PROGRAMLARI KULLANIYORUZ
PROGRAMLARIN YAPISI
Problemin tanımlandığı bölüm önişlemcidir yani
Preprocessor’dır
 Çözen kısım solver’dır. Bir Problemi farklı
yazılımların solverları çözebilir. Örneğin Ansys
dinamik analizler için LS DYNA’nın solver’ını
kullanmaktadır
 Son kısım ise sonuçların görüntülendiği ve
simüle edildiği bölümdür yani Postprocessor’dır

PROBLEM TANIMI İÇİN GEOMETRI ÇIZIMI
Tanımlama için Node veya Keypoint denilen
Noktalar kullanılır
 Çizim yapısı
 Noktalardan Çizgilere
 Çizgilerden Alanlara
 Alan ve Yüzeylerden Hacimlere Şeklindedir.

PROBLEMLERIN ÇÖZÜMÜ
Problemin tanımlanması esnasında Bütünden
parçaya
 Çözülmesi esnasında ise parçadan bütün
gidilir.
 Sonlu Elemanlar Analizi yapılacak parça veya
montajın belirli sayıda alt parçalara
bölünmesidir.

SINIR ŞARTLARI-BOUNDARY CONDITIONS
Sınır şartları tasarım üstündeki belli noktaların hareket
kabiliyetlerinin tayin (Serbestlik dercesi) edilmesidir.
Örneğin aşağıdaki beam tasarımında uniform bir yükleme
yapılmış ve parçanın bir ucu döner diğer ucuysa kayar mafsalla
sabitlenmiştir.
YÜKLER
Yüklemeler kuvvet,basınç,tork,ısı kaynağı vb.. Olabilir.Tasarım ne
tür bir yüklemelere maruz kalıyorsa bunun analiz öncesi tayin
edilmesi gerekir
SONLU SAYIDA ELEMANA BÖLME-MESH
MESH YAPISININ HETEROJENLİĞİ-ADAPTIVE MESH
Tasarımın Belli bir bölgesinden daha hassas sonuçların
elde edilmesi isteniyorsa genel yapının aksine bu bölge
daha küçük parçacıklara ayrılabilir.
ANCAK!!!
Küçük parçacık-Daha Sağlıklı SonuçUzun çözüm zamanı
Büyük Parçacık- Kaba Sonuçlar-Kısa
Çözüm zamanı
SONUÇLARIN GÖRÜNTÜLENMESİ-POSTPROCESSOR
Postprocessor kısmında Gerilme dağılımı,
Deformasyon görüntülenebilir.
UYGULAMALAR
-Kalıp Dolum Analizi
 -Deformasyon Analizi
 -Akışkanlar Mekaniği
 Üzerine örnekler yapılacaktır.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Daha Fazla Bilgi İçin
www.tasarimveimalat.com

similar documents