Interculturele Communicatie

Report
Interculturele Communicatie
Inhoud
• Wat is interculturele communicatie?
• Hoe is interculturele communicatie ontstaan?
• Waar is interculturele communicatie van
toepassing?
• Waarom wordt zoveel aandacht besteed aan
het culturele aspect?
• Valkuilen van het begrip interculturele
communicatie
• Tips voor goede interculturele communicatie.
Wat is interculturele communicatie?
• = Het proces van uitwisseling van informatie tussen
twee personen die zichzelf in een specifieke context
in culturele termen als onderling verschillend
definiëren.
• = Communicatie waarbij de klemtoon gelegd wordt
op verschillen in
▫
▫
▫
▫
▫
▫
Cultuur
Afgeleiden van cultuur
Eigenheid
Identiteit
Traditie
Afkomst
Hoe is interculturele communicatie
ontstaan?
• De laatste decennia komen culturen steeds meer
met elkaar in aanraking door:
▫
▫
▫
▫
Globalisering
(Arbeids)migratie
Technologische ontwikkeling
Betere transportmogelijkheden
meer interculturele interacties.
Waar is interculturele communicatie
van toepassing?
• In het bedrijfsleven.
▫ Internationale handelspartners, uitbestedingen,…
▫ Vijf culturele dimensies volgens Hofstede:





Machtsafstand
Masculiniteit
Individualisme
Onzekerheidsvermijden
Termijnoriëntatie.
 Zie ook http://www.geert-hofstede.com/
• In de politiek
▫ stabiliteit tussen allochtonen en autochtonen in de samenleving
• In het onderwijs
• In de welzijnssector
▫ Hulpverleningsgesprekken
• In het dagelijkse leven
Waarom wordt zoveel aandacht
besteed aan het culturele aspect?
• Culturele misverstanden
▫ om deze te vermijden moet men op de hoogte zijn
van de cultuur van de gesprekspartner
‘AWARNESS’
Soorten culturele misverstanden
• Taal
Soorten culturele misverstanden
• Gewoontes
Soorten culturele misverstanden
• Attitudes
Soorten culturele misverstanden
• Communicatiestijlen
▫ Hoe chinezen duidelijk maken dat ze niet akkoord gaan
Soorten culturele misverstanden
• Praktijken en regels voor(on)gepast gedrag.
▫ Hoe geef/ontvang je een business card? Bekijk het hier:
Soorten culturele misverstanden
• Waarden
• Gedrag
• Gevoelige onderwerpen
▫ Vb.: Religie, voetbal,
• Verbale en non-verbale communicatiemiddelen
▫ Vb.: Oogcontact
Onderliggend ideologisch dogma:
De cultuur van eenieder
moet beschermd
en gerespecteerd worden
Valkuilen van het begrip
interculturele communicatie
• Determinisme:
▫ Niet iedereen is lid van slechts 1 afgebakende
cultuur. Ook zijn er veel subculturen.
 Vb. 1: Zijn wij Vlaming of Belg?
 Vb. 2: Zijn ‘tweede-generatie Turken’ Belgen of
Turken?
Valkuilen van het begrip
interculturele communicatie
• Flexibiliteit:
▫ Sommige begrippen zijn relatief.
 Vb. 1: In België zullen we onszelf als Vlaming
beschouwen, terwijl we ons in het buitenland als
Belg zullen voorstellen.
 Vb. 2: Middenklasse/arm/rijk zijn relatieve
begrippen
Valkuilen van het begrip
interculturele communicatie
• Perceptie:
▫ Men kan verschillende percepties hebben over een
cultuur.
 Vb.: Britten zullen een andere perceptie hebben over
hun cultuur dan wij.
Tips voor goede interculturele
communicatie.
• Wees bewust dat zowel jijzelf als je gesprekspartner een
product is van een cultuur.
• Laat je niet misleiden door stereotypen en vooroordelen.
• Informeer je over de culturele verschillen en gelijkenissen.
• Respecteer (de cultuur van) je gesprekspartner.
• Trek geen wijzende vinger naar je gesprekspartner wanneer
de communicatie niet vlot verloopt, maar zoek naar een
oplossing voor jullie communicatieproblemen.
• Probeer de situatie te bekijken vanuit de invalshoek van je
gesprekspartner.
• Besef dat er binnen één cultuur nog veel verscheidenheid
bestaat. Denk dus niet dat iedereen van een land dezelfde
normen heeft.
• Observeer het non-verbale gedrag van je gesprekspartner en
probeer je daaraan aan te passen.

similar documents