Evropa a imperialismus 19

Report
Evropa a
imperialismus
19. století
Kateřina Pavlovská, C4A
2014
Obsah
•
Imperialismus
•
Kolonialismus
•
Sjednocení Itálie
•
Sjednocení Německa
•
Mocenské a vojenské bloky v Evropě
•
Každodennost přelomu 19. a 20. století – technika, bydlení, móda
Imperialismus
•
= společenské, ekonomické a politické ovládání jednoho národa druhým
•
Evropané – dobývání světa už od 15. století
•
19. století – větší agresivita
•
PŘÍČINY:
•
ekonomické – levné suroviny z dobytých území, odbytiště zboží
•
nacionalismus - prestiž ovládnutím kolonií
•
misie a ochrana křesťanů
•
námořní základny
•
emigrace – růst populace
•
rozvoj vědy a techniky
•
nadřazenost - rasismus
Britské impérium
Obr.1
Expanzní politika
•
Francie - rozšiřování civilizace
•
Rusko - myšlenka panslavismu (jednota slovanských národů)
•
Německo - víra v poslání Němců ve světě
•
Zdůvodnění: pozitivním dopad (šíření civilizace, kultury, ekonomické
prosperity, lidských práv nebo demokracie)
•
Lenin – imperialismus jako poslední fáze kapitalismu
•
 vláda monopolů, dělení světa
•
- dílo Imperialismus, poslední stádium kapitalismu
Kolonialismus
•
= rozšiřování svrchovanosti určitého národa na teritorium a lid mimo
vlastních hranic, často za účelem zlepšení vlastní ekonomiky
prostřednictvím využívání domorodých přírodních zdrojů, pracovní síly a
místního trhu
•
16. – 20. století
•
19. století – Španělé, Portugalci, Nizozemci do pozadí
•
 nové mocnosti: Belgie, Německo, Itálie
•
VB – královna Viktorie r. 1876 císařovnou Indie
•
Oblasti v Africe – soupeření VB, Francie, Německa, Belgie, Itálie
•
Rusko – soupeření s Japonskem o Čínu; r. 1867 Aljaška
Kolonie
Obr. 2
Sjednocení Itálie
•
8 států: Lombardie, Benátsko, Parma, Toskánské vévodství, Modenské
vévodství, Sardinské království, Neapol, církevní stát
•
1848 – Savojská dynastie (Sardinie) – snaha o sjednocení – neúspěch
•
1859 – Savojská dynastie x Habsburská dynastie
•
Viktor Emanuel II. – dvě porážky Rakouska (u Sorferina, u Magenty)
•
S – průmyslový; J – zaostalý
•
Sardinie + Lombardie, Modena, Parma – základ státu
•
Risorgimento = vzkříšení = boj za sjednocení Itálie.
•
Giuseppe Garibaldi –generál v S Itálii
•
r. 1860– povstání na Sicílii – proti
Sicilskému králi, Garibaldi zvítězil
– Sardinské království + J Itálie
•
r. 1861 Turín - zasedání
Všeitalského parlamentu –králem
Viktor Emanuel
•
r. 1866 prusko – rakouská válka,
Itálie – stoupencem Pruska – zisk
Benátska
•
r. 1870 – byla poražena Francie ve
válce prusko – francouzské, k Itálii
se přidává také církevní stát,
papež ovládá pouze Vatikán
•
Hlavním městem Řím, Itálie –
konstituční monarchie
Obr. 3
Sjednocení Německa
•
„krví a železem“
•
po revoluci 1848 - obnoven Německý spolek
(Rakousko, Prusko, Bavorsko, Württembersko, Hannoversko a Sasko)
•
Otto von Bismarck ministerským předsedou
•
Prusko – snaha sjednotit
•
Prusko + Rakousko x Dánsko o Šlesvicko a Holštýnsko
•
válka prusko – rakouská, r. 1866 – bitva u Hradce Králové – Rakousko bylo
poraženo, zřeklo se účasti v Německém spolku
•
Prusko rozšířilo území o Hannoversko, Šlesvicko, Holštýnsko, Frankfurt
•
vytvořen Severoněmecký spolek – Prusko
Obr. 4
Obr. 5
•
r. 1870 válka prusko – francouzská
•
2. 9. 1870 – bitva u Sedanu, Prusové zajali Napoleona III.
•
ve Francii – konec císařství
•
18. 1. 1871 ve Versailles sjednocení Německa
•
císařem - pruský král Vilém I., kancléřem Bismarck
•
Německo - 22 monarchií, 3 svobodných měst a Alsaska - Lotrinska.
•
hospodářská velmoc – zbrojení – kolonie
•
v Africe – Tanzánie, Namibie, Kamerun
•
r. 1888 – umírá Vilém I.
•
na trůn – Vilém II.
•
r. 1890 Bismarck odchází z funkce
Mocenské a vojenské bloky v Evropě
Trojspolek
Trojdohoda
•
1879 – Německo, RakouskoUhersko
•
1893 – rusko-francouzská
smlouva
•
1882 – Itálie
•
•
Centrální mocnosti
1904 – Srdečná dohoda mezi
Francií a VB
•
1907 – Rusko se spojilo s VB kvůli
německému nebezpečí  vznik
Trojdohody
•
Dohoda
Obr. 6
Cíle
•
TROJSPOLEK
•
TROJDOHODA
•
ovládnout Evropu až po Kavkaz
•
•
získat Balkán až k Turecku
(Německo staví železnici Berlín –
Bagdád)
vyřešení koloniálního soupeření
(VB x Rusko)
•
proti expanzivním tendencím
centrálních mocností
•
porazit Británii na moři
•
přerozdělit kolonie
Každodennost v 19. – 20. století
•
stavovské uspořádání  občanská společnost
•
vrstva podnikatelů
•
zesílení účinnosti ekonomického faktoru jako prostředku sociálního vzestupu
•
TECHNIKA
•
vznik elektrotechnického průmyslu
•
objevy ve fyzice - radioaktivita
•
výroba elektromotorů (lokomotiva, tramvaje)
•
řeší se nedostatek elektráren
•
rozvoj dopravy – lepší silnice
•
rozvoj fotogracie a kinematografie
•
MÓDA
•
„krásná epocha“
•
větší jednoduchost
•
pánská móda: sportovního a praktického rázu
košile, vázanka, sako a přiléhavé kalhoty
pumpky, kalhoty s vykasanými okraji, slamáky
•
BYDLENÍ
•
historismus
•
první sériové výroby
•
prodej nábytkových kompletů
•
rozkvět čalouněného nábytku
•
přílišná zdobnost
•
mechanizace výroby
Obr. 7
Zdroje
•
OBRÁZKY
•
British Empire 1897. 2014. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A9_imp%C3%A9rium
•
Clonisation. 2014. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Colonisation_1800.png
•
Italské královstvé. 2014. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Italy1816cs.png/350pxItaly1816cs.png
•
Otto von Bismarck. 2014. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/BismarckArbeitszimmer1886.jpg
•
Německý spolek. 2014. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Deutscher_Bund.svg/880pxDeutscher_Bund.svg.png
•
Military Alliances. 2014. Dostupné z: http://www.zonu.com/images/0X0/2009-11-19-11176/-Europes-military-alliances-in-World-War-I1914.png
•
Dějiny odívání v Evropě. 2014. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/54/1892_fashion_plate.jpg
•
TEXT
•
Bydlení. 2012 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: http://www.bydlet.cz/309622-bydleni--historie-bydleni-druha-polovina-19-stoletihistorismus-sloh-spredponou-neo/
•
Imperialismus. 2014 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Imperialismus
•
Kolonialismus. 2014 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolonialismus
•
Sjednocení Itálie a Německa. 2013 [cit. 2014-03-04]. Dostupné z: http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/dejepis/sjednoceni-italiea-nemecka

similar documents