Lessen ecosystemen

Report
Wat zijn ecosystemen?
Hoe werkt een ecosysteem?
Wat is de rol van de mens op ecosysteem?
Globalisering, wat is dat?
Welke gevolgen heeft globalisering
Opwarming van de aarde, welke gevolgen heeft
dat?
Opwarming van de aarde, hoe komt dat?
Les 1
Woordweb ecosysteem
Ecosysteem maken met behulp van PC
Les 2
Video organismen in het ecosysteem
De indeling van het ecosysteem+opdracht
Les 3
Invloed van de mens op een sloot
Het broeikaseffect


Wat zijn ecosystemen, zie tekstboek Paragraaf
5.1.
Woordweb met gebruik van whiteboard. Als
eerste gaan we naar het bos. Welk dier eet
welk dier. Met als uitkomst een ecosysteem in
het bos met o.a. vos,ree, konijn, boom,plant,
bacterien en andere reducenten.


http://www.bioplek.org/2klas/2klas_voedsel
net/waterdieren.html
Evaluatie: Welke organismen eten welke
organismen in het water.


http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=ecosysteem&source=web&cd=3&ved=0CEgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fw
ww.schooltv.nl%2Fbeeldbank%2Fclip%2F20100721_ecosysteem01&ei=Zdu4TrKKDMeigbVs_yQCA&usg=AFQjCNGsoJorrdCNwpncGHgwEyA5V0IjWg&sig2=AXe3ehdv6db-dxh1kD9xsw
Kijkvragen m.b.t. video: welke 4 organismen
herken je die in een ecosysteem voorkomen?






Reducenten: deze zetten organisch materiaal om in
anorganische materiaal
Producenten: de basis. Planten en algen maken zelf
zuurstof en voedsel door fotosynthese, vb.
Primaire consumenten: Deze leven door
producenten en reducenten te consumeren, vb.
Secundaire consumenten. Deze leven door
primaire consumenten te consumeren, vb.
Tertiare consumenten: Deze leven door secundaire
consumenten te consumeren, vb.
Abiotische kenmerken.


De waterwereld. Teken individueel een
ecosysteem(onderdeel 1) in de goede
volgorde: Reiger-Muskusrat-rietgraskrabbescheer-sterrekroos-muggenlarveijsvogel-driedoornig stekelbaarsje. Eerst
leerling zelf, daarna klassikaal.
Zet erbij: Primaire, secundaire of tertiaire
consument, producent of reducent.


Maak een Ecosysteem met daarin 2 reducenten,
2 producenten, 2 primaire, 2 secundaire en 2
tertiare consumenten.
Huiswerk: uit nectar paragraaf 6.4 noem je 6
invloeden die de menselijke invloed kan
hebben op een sloot.

Woordweb beinvloeding mens op ecosysteem
de sloot op basis van gemaakt huiswerk.






Bemesting
Afvalwater in het oppervlaktewater
Zure regen
Versnippering
Globalisering en exoten
Broeikaseffect



Welke gevolgen heeft opwarming voor de sloot
Welke organismen komen en gaan er?
Hoe denken we daar over


Behoud landschap
Gevolgen toekomst

Paragraaf 6.4, het broeikaseffect







Wat zijn ecosystemen?
Hoe werkt een ecosysteem?
Wat is de rol van de mens op ecosysteem?
Globalisering, wat is dat?
Welke gevolgen heeft globalisering
Opwarming van de aarde, welke gevolgen
heeft dat?
Opwarming van de aarde, hoe komt dat?

similar documents