Powerpoint presentatie over het maken van een pico-cat.

Report
M2 Pico-CAT
(KDO 17 juni 2010)
E.A.van Hell
17 juni 2010
In de praktijk …
Context: EBM
Patient;
prognose en voorkeur
Evidence;
beste bewijs uit
wetenschappelijk
onderzoek
Expert;
expertise, faciliteiten
en voorkeur
Training Critial Appraisal of a Topic, CPM Brouwer e.a.
Beslissing:
keuze met betrekking tot
medisch handelen
CAT-methode
Vaardigheden aanleren voor het uitvoeren
van EBM-gestuurde beslissingen.
Beantwoorden van klinische vragen ter
ondersteuning van de directe patientenzorg
Training Critial Appraisal of a Topic, CPM Brouwer e.a.
In de praktijk …
Eenvoudig klinisch scenario + klinische vraag
Literatuur + beoordeling 
Bewijs met afweging + conclusie
Presentatie van 15-20 minuten (15-20 slides)
Training Critial Appraisal of a Topic, CPM Brouwer e.a.
PICO voorbeeld
Prof. dr. Gert J ter Horst
Layout PICO
• 1 slide over de casus
• Enkele slides over de aandoening, eindigend met vraagstelling
voor PICO
• 1 slide over de zoekstrategie
• Analyse van minimaal 4 publicaties (geen reviews) in relatie tot de
vraagstelling
- Diagram gebruiken of overeenkomsten en verschillen in de
publicaties
bespreken
- Niet van elke publicatie methode, resultaten, discussie apart
behandelen
- Statistiek is geen essentieel onderdeel v.d. bespreking –
onderzoeksdesign wel (inclusie/exclusie)
Voorbeeld diagram
Studie
Aantallen
en
geslacht
m/v
Methode(s)
treatment
Inclusie
exclusie
maten
uitkomsten
Pietersen et al.
NEJM (2009)
36/45
RCT
Inspanning
Placebo/paracetamol (500
mg)
>> 18 jr
Dagelijks
hoofdpijn
BP 
HR 65 – 89
Geen effect
Johnson, NTvG
(2006)
16/0
Open
In rust
Ibuprofen (200mg)
45-70 jr
Heeft werk
BP
HR 65 ± 3
Positief –
voorkeursbehandeling
Chi-Xu et al.
Headache(2010)
4/18
Open
Inspanning
Ibuprofen (400 mg)
18-65 jr
Treinmachinist
BP −
HR 80 ±
10
Effectief bij
vrouwen
Ter Horst et al.
Lancet (2011)
312/425
RCT
Inspanning vs
rust
Placebo/Paracetamol (500
mg/Ibuprofen (400 mg)
18-65 jr
Zwanger
Platteland
BP −⁄−
HR 65 ±
10
Ibuprofen zowel
bij mannen als
vrouwen de beste
behandeling
Vervolg
• Samenvatten van de uitkomsten in relatie tot de
casus/vraagstelling
• 1 slide met implicaties voor behandeling en/of onderzoek
gerelateerd aan de casus
• 1 slide voor bibliografie
• Totaal niet meer dan 20 slides!!
Beoordelingsformulier
Procedure
Formulier in vernieuwd boekje Prof ontw M2
Affiliatie controleert (d.m.v. tentamenformulier)
Student stuurt presentatie naar GJ ter Horst
[email protected]
[email protected]

similar documents