evsel su kullanımı

Report
EVSEL SU KULLANIMI
Prof.Dr.Ayşenur Uğurlu
Yağış miktarlarının zamana ve bölgeye göre değişmesi
Yeryüzüne düşen yağış miktarı
dünyanın her tarafında, hatta bir
ülkede ve şehirde aynı değildir.
Ortalama yıllık yağış için dünya
rekoru, yılda ortalama 1 140 cm
ile Havai eyaletindeki Mt.
Waialeale’ye aittir. Burada 12 ay
süresince 1.630cm’lik yağış
kayıtlara
geçmiştir
Bunun
yanında Şili’deki Arica 14 yıl
boyunca hiç yağış almamıştır.
Dünya Ortalamasına Göre Kişi
Başına Düşen Kullanılabilir Su
Miktarı
Türkiye’de toplam 110 km3 olan su
potansiyelinin yıllık yaklaşık 35 km3’lük
kısmı, tüketilmektedir.
Dünyadaki toplam su tüketiminin yaklaşık
%67’si tarım sektöründe sulama suyu,
%23’ü sanayi ve %10’u içme ve kullanma
suyu amaçlı olarak kullanılmaktadır.
Su tüketimini etkileyen başlıca
faktörler;
• İklim; sıcak ve kurak bölgelerde su tüketimi artmaktadır,
• Yaşam standardı ve eğitim seviyesi; eğitim seviyesi ve sosyoekonomik
durumdaki gelişme su tüketimini artırmaktadır,
• Suyun fiyatı; yüksek fiyat su tüketimini azaltmaktadır,
• Nüfus; kentleşme süreci yaşandıkça; nüfus arttıkça, kişi başına su
ihtiyacı da artış göstermektedir,
• Suyun kalitesi; kalitesi yüksek su, su tüketimini arttırmakta
• Şebekedeki basıncın yüksekliği: yüksek basınç su tüketimini
arttırmaktadır,
• Ticaret ve sanayi merkezlerinin varlığı su tüketimini arttırmaktadır,
• Çevreyi ve insan sağlığını koruyucu tesislerin varlığı da tüketimi
arttırmaktadır,
Mevcut su tüketimi ve nüfus verilerinden hareketle
(sistemde bir kısıntı olmadıkça), kentleşme süreci
içinde nüfus arttıkça kişi başına su ihtiyacı da artış
göstermektedir.
Kişi başına günlük su ihtiyacı (L/kişi/gün) bölgesel
farklılıklar göstermektedir. Bu farklılığın en önemli
nedenleri;
Toplumların alışkanlıkları, yaşam şartları ve
ekonomik koşulları ile su kaynaklarının yeterliliğidir.
Kentlerde Su Tüketimi
• Konutlarda (mutfak, tuvalet, banyo, bahçe sulama, araba
yıkama vb.)
• Ticarethanelerde ve endüstrilerde,
• Kamu kurum ve kuruluşlarında (okullar, hastaneler,
yüzme havuzları vb.)
• Rekreasyon amaçlı olarak parkların sulanmasında,
fıskiyelerde vb.,
• Yangınla mücadelede kullanılmaktadır.
Bu kullanım günde kişi başına 75 L ile 380 L arasında
değişmekte olup genellikle ekonomik düzeyinve yaşam
standartlarının artışı ile doğru orantılı olarak artmaktadır.
Evsel su kullanımı günde kişi başına 75 L ile 380 L
arasında değişmekte olup genellikle ekonomik
düzeyin ve yaşam standartlarının artışı ile doğru
orantılı olarak artmaktadır.
Evsel Atıksularda Bulunan Kirleticiler
Ham evsel atık suyun tipik özellikleri
Saatlik KOİ değişimi
Günlük evsel su kullanımı
BİYOKİMYASAL
OKSİJEN İHTİYACI
Parçalanabilir organik maddelerin
aerobik koşullarda bakteriler
tarafından stabilize edilmesi
sırasında
gerekli
oksijen
miktarıdır. Parçalanabilir organik
madde bakteriler için besin
maddesidir
ve
oksitlenmesi
sırasında enerji açığa çıkar.
BOİ testi genelde evsel ve
endüstriyel atıksuların kirliliğinin
belirlenmesi amacıyla kullanılır.
Aerobik
koşullarda doğal su
ortamlarına verildiğinde gerekli
oksijen miktarı olarak ifade edilir.
KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI
Hem biyolojik hem de kimyasal olarak parçalanabilen organik
madde miktarının ifadesinde kullanılır.
BOİ ile KOİ arasında
uniform bir ilişki yok ancak genelde, KOİ>BOİ’dir. Çünkü, KOİ
testinde biyolojik olarak parçalanamayan organik maddeler de
ölçebilmektedir. BOİ testi 5 günde tamamlanırken, KOİ 2 saatte
tamamlanır.
Askıda Katı Maddeler
Askıda katı maddeler çökelerek su ortamlarının
tabanında birikmekte balık yumurtalarının üzerini
örterek ölmelerine neden olmakta, içerdiği organik
bileşiklerin parçalanması ile ortamın oksijenini
tüketmektedirler
Aksıda katılar > 1 mm
(bakteriden büyük)
Kolloid ; 1 mm ve 0.001
mm arasında
Çözünmüş<0.001 mm

similar documents