Informatie per studie ronde Economie en Bedrijfseconomie

Report
Informatie per studie ronde
Economie en
Bedrijfseconomie
Inhoud






TOP-week
Wie is wie?
Algemene studie-informatie
Belangrijkste Informatiebronnen
Studentenleven / Actief worden naast je studie
Vragen
Informatiesessie in week 2!
• In je tweede collegeweek een extra (verplichte)
informatiesessie!
• Zie rooster.
Informatie tijdens de TOP-week
o Wegwijs maken op Tilburg
University:
• Inschrijving schriftelijke
toetsen en tentamens
• Roosters
• Boeken
• Blackboard
• Etcetera.
o Zelfstandigheid en eigen
verantwoordelijkheid
Wie is wie?  Opleidingsdirecteur
Dr. J.S. Binswanger
• Verantwoordelijk voor inhoud en
kwaliteit van de opleiding
• Contacten met cursuscoördinatoren,
roosteraars, opleidingscoördinator,
etc.
• Contacten met studenten:
 Tijdens algemene
informatiebijeenkomsten
 Feedback via
klankbordbijeenkomsten
Wie is wie?  Opleidingscoördinator
Elly Klijsen
• Studieadviseur / studenten
adviseren, helpen,
begeleiden.
• Coördinatie binnen en
rondom opleiding EBE
Opleidingscoördinator
o Waarvoor kun je terecht bij je opleidingscoördinator?
•
•
•
•
•
•
•
Studievaardigheden
Planning
Studiekeuze
Studieprogramma-informatie
Bijzondere omstandigheden (ALTIJD melden!!)
Studieresultaten
Bindend studieadvies
Afspraken met de opleidingscoördinator
maak je online, je kunt ook je vraag sturen via
Ask TiSEM
Met wie kun je nog meer contact hebben
tijdens je studie?
o Studentendecaan:
•
•
•
Melding bijzondere omstandigheden
Aanvragen extra faciliteiten (bijv. bij dyslexie)  digitaal
Financiële zaken
o Studentenpsycholoog:
•
•
•
Concentratieproblemen, uitstelgedrag, gespannen bij tentamens
Ontevreden over jezelf of over sociale contacten
Hoe kom je voor je zelf op?
o Topsportcoördinator:
•
•
Topsportstatus aanvragen
Advies over combineren studie met sport
o Studentenpastor Michiel Peeters:
•
•
Eenzaam? Of gewoon even praten?
Vragen over de zin van alles, waar doe je het allemaal voor?
o Examencommissie:
•
•
Fraude
Verzoeken om uitzonderingen
Het EBE-programma
semester 1
jaar 1
jaar 2
jaar 3
1. Micro-1
2. Macro-1
semester 2
4..Economie & Strategie 1
5. Wiskunde 1
1. Micro-2
2. Macro-2
3. Financiering 1
4. Statistiek
5. Wiskunde 2
1. Micro-4
2. Macro-3
3. International Trade
4. Econometrics
5. Filosofie, Wetenschap en
1. Micro-3
2. Financiële economie
3. Financiering 2
4. Accounting 2
5. Bedrijfsethiek of
Vrije Markt voor EBE
Philosophy of Economics and
Economic Ethics for EBE
3. Accounting 1
Keuzevakken in Tilburg /
buitenland
• Economie & Strategie 2
• Bachelorthesis
• 2 Keuzevakken
Wiskunde 1 en Statistiek 1
• Grootste struikelblok voor de meeste (eerstejaars)
studenten
• Wiskunde 1: 6 toetsen (eerste al in week 2)!
• MAK tutorships / individuele bijlessen
• EBE-coaches zijn er voor je!
LET OP: Inschrijving tutorships al in week 1!
EBE coaches
Bart
Joost
Odette
Ayla
Extra begeleiding tijdens je studie – tips & tricks voor
het aanpakken van vakken / tentamens
Lotte
Geert
Jerôme
1e
bijeenkomst
in week 3
Hoe zien je contacturen er uit?
• Hoorcolleges (hc)
• Werkcolleges (wc)
• Instructiecolleges (ic)
• Gemiddeld 8 hoorcolleges, 5 werkcolleges en 2
instructiecollege per week
Bindend studieadvies (BSA)

70% van de studiepunten halen in het eerste jaar
●
Is de studie wat je ervan verwacht had?
Kun je de studie aan?
Na de eerste deeltentamens een pre-advies
Eventueel workshop studievaardigheden volgen
Aanvragen speciale tentamenvoorzieningen via online
aanvraagformulier ‘aangepast tentamen’
●
●
●
●
Meld bijzondere omstandigheden tijdens het eerste jaar
altijd en op tijd!
Informatie: Online Database Ask TiSEM
Vind je antwoord 24/7 in onze kennisbank!
Staat je vraag er niet bij? Stel je vraag via de contactbutton!
(of loop even langs de Onderwijsbalie in gebouw A)
Informatie: Blackboard
Belangrijke informatie/ mededelingen over jouw opleiding?
 ‘EBE: Algemene Programma Informatie’ (BB-pagina)
Vakinformatie?
 Vakbeschrijving in de ESG
 BB-informatie (incl. syllabus) per vak
Tilburg University Chaplaincy
Studentenpastor: mr drs Michiel Peeters
‘Maranatha’, Prof. Cobbenhagenlaan 19
Inloopspreekuur: woensdag 14.00-16.00 uur
Of op afspraak via de Student Desk
Studentenviering: zondag 17.00 uur
Programma: tilburguniversity.edu/maranatha
Questions?
Actief worden naast je studie
o Naast je studie bestaat het studentenleven natuurlijk
nog uit veel meer
• Op kamers
• Word actief
• Studentensport
• Asset studievereniging
Op kamers
● De gemiddelde huur per maand is in Tilburg 300
euro voor een kamer van 12-14m2.
● Regel alle administratieve zaken van op kamers
gaan bij DUO én gemeente Tilburg
Word actief
'Word actief’ is een overkoepelende organisatie voor
bijna alle verenigingen in Tilburg. Hoewel de TOP-week
de nadruk zal leggen op studentenverenigingen heeft
Tilburg nog veel meer te bieden
• Studentenverenigingen
• Sportverenigingen
• Culturele verenigingen
• Diversen
Studentensport
• Overkoepelende sportvereniging van 24 sporten
variërend van atletiek tot paardrijden tot ijshockey
• Sportkaart voor het sportcentrum
• Sports Center Kick Off: 2 weken gratis kennismaken
How to subscribe?
Campustour
Building E
Deze presentatie nog eens rustig nalezen?
MAK op Facebook voor updates over komende
activiteiten
www.maktilburg.nl
Voor meer informatie en om deze presentatie terug te kijken
Gelieve de Enquête in te vullen!
Vragen?

similar documents