Wat is fysiotherapie

Report
Druk F5 om de presentatie optimaal te bekijken
Wat is
fysiotherapie
a. Masseren van mensen ?
b. Gymnastiek oefeningen doen ?
c. Helpen te waarschuwen en te voorkomen
dat mensen ziek worden en zich gezond
moeten houden ?
Filmpje over Fysiotherapie
Filmpje
Een indruk van Fysiotherapie:
Wat is fysiotherapie
• Wat doet of is een fysiotherapeut?
De fysiotherapeut is de expert van het menselijk bewegen. De
fysiotherapeut weet veel van het bewegingsapparaat, de klachten
hieraan en mogelijke behandelingen om deze klachten te verhelpen.
Een behandeltraject bij de fysiotherapeut bestaat uit verschillende
fasen. Eerst is er de aanmelding. Vervolgens de anamnese, het
lichamelijk onderzoek, de diagnose, behandeling en tenslotte de
afsluiting. Een beginnend fysiotherapeut verdient ongeveer 2100 3200 Euro netto per maand voor 40 uren.
• Fysiotherapie is het oudste paramedisch
beroep!
Hoe werkt een fysiotherapeut
Aanmelding bij de fysiotherapeut
Bij aanmelding bij de fysiotherapeut vraagt de fysiotherapeut (of
administratief medewerker) naar algemene gegevens, zoals adres,
geboortedatum etc. Ook wordt bekeken bij welke zorgverzekeraar je
verzekerd bent. Het is daarom erg handig om bij het eerste consult het pasje
van je zorgverzekeraar mee te nemen. Ook wordt bij aanmelding naar de
reden van verwijzing gevraagd. Tegenwoordig mogen cliënten echter ook
zonder verwijzing van huisarts of specialist direct naar de fysiotherapeut.
Dit wordt directe toegankelijkheid fysiotherapeut genoemd.
Directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF)
Wanneer je zonder verwijzing van huisarts of specialist met een vermeende
klacht aan het bewegingsapparaat naar de fysiotherapeut gaat, moet de
fysiotherapeut een vragenlijst met je doornemen om te bepalen of je bij de
fysiotherapeut wel op de juiste plaats bent, of dat je wellicht naar een
andere hulpverlener moet gaan. Wanneer je bij de fysiotherapeut op de
juiste plek bent, volgt de anamnese.
Anamnese door de fysiotherapeut
De anamnese is een zeer belangrijk gesprek met de fysiotherapeut om achter de aard van je
klachten te komen. Ook wordt inzicht verkregen in de klacht(en) tijdens dit gesprek. Het is
belangrijk om tijdens dit eerlijk te zijn en zo volledig mogelijk antwoord te geven.
De fysiotherapeut zal in het gesprek vragen naar pijn en wanneer je pijn hebt. Ook zal hij/zij
vragen op wat voor manier de klacht je beperkt, bijvoorbeeld doordat je niet kunt werken,
sporten, klussen etc. Geef in het gesprek ook aan wat je vervelend vindt aan de klacht. Het kan
zijn dat je de pijn niet zo erg vindt, maar wel dat je niet kunt sporten. In het gesprek zal de
fysiotherapeut vragen of je al eerder bij een fysiotherapeut bent geweest, of je onder
behandeling van een arts of andere hulpverlener bent. Ook zal hij vragen wat je gezinssituatie
is, wat voor werk en sport je doet en of je medicijnen slikt. Wanneer je niet precies weet wat
voor medicijnen je slikt, schrijf dat dan op en stop het papiertje in je portemonnee. Verder zal
de fysiotherapeut vragen waar jij denkt waar de klachten van komen ( deze kunnen ook
afkomstig zijn door persoonlijk, sociale en of interne omstandigheden) en wat je precieze
verwachtingen zijn. Het kan zijn dat je pijn niet erg vindt, maar wel dat je niet kunt sporten. Op
basis van het gesprek stelt de fysiotherapeut een aantal voorlopige diagnoses op, die hij in het
lichamelijk onderzoek probeert de bevestigen dan wel ontkrachten.
Lichamelijk onderzoek door de fysiotherapeut
Na de anamnese voert de fysiotherapeut het onderzoek uit. Het onderzoek begint
vaak met het passief onderzoek. Bij het onderzoek probeert de fysiotherapeut op
basis van de voorlopige diagnoses te bekijken wanneer de klacht optreedt. Tijdens
het passief onderzoek kijkt en voelt de fysiotherapeut aan en naar het aangedane
lichaamsdeel. Ook zal hij bepaalde lichaamsdelen bewegen zonder dat je zelf kracht
hoeft te leveren. Na het passief onderzoek volgt het actief onderzoek. Tijdens het
actief onderzoek moet je zelf wel bepaalde lichaamsdelen bewegen. Het kan ook zijn
dat je veel kracht moet leveren. Dit worden krachttesten genoemd. Ook zal de
fysiotherapeut specifieke testen uitvoeren. Deze testen zijn bedoeld om een
bepaalde diagnose te bevestigen of te ontkrachten. Hulpmiddelen tijdens het
onderzoek kunnen een goniometer, reflexhamer, radertje etc… zijn.
De gegevens uit de anamnese en onderzoek schrijft de fysiotherapeut op.
Formuleren van de diagnose en start van de
behandeling
Na anamnese en onderzoek analyseert de fysiotherapeut de gegevens en stelt een
diagnose op. Ook kijkt de fysiotherapeut of er een indicatie voor fysiotherapie is,
of dat hij/zij je doorstuurt naar bijvoorbeeld een manueel therapeut. Op basis van
de diagnose stelt hij een eerste behandelplan op. Het behandelplan kan bestaan
uit verschillende behandelvormen. Behandelvormen van de fysiotherapeut kan
masseren, electro/geluid, warmte, mobiliseren (passief bewegen) of oefenen zijn.
Dit betekent dat vaak ook thuis (dagelijks) geoefend moet worden. Huiswerk
oefeningen.
Volgende consulten bij de fysiotherapeut
In het eerstvolgende consult bij de fysiotherapeut wordt gekeken hoe het
met je gaat. Is de klacht minder, meer geworden of geen verschil; kun je
beter bewegen; heb je meer of juist minder pijn? Ook wordt gevraagd hoe
de oefeningen gingen en of deze lichter of juist zwaarder mogen. Op basis
van deze informatie wordt het behandelplan aangepast.
Afsluiting van het behandeltraject
door de fysiotherapeut
Fysiotherapie is een vorm van
paramedische zorg, die zich
richt op het bewegend
functioneren van de mens
Wanneer de klacht voorbij is, wordt de behandeling
Er zijn ruim 51.461
afgesloten. De fysiotherapeut zal je nog advies geven
fysiotherapeuten actief in
hoe je kunt voorkomen de klacht opnieuw te krijgen.
Wanneer er echter geen verbetering is, kan in overleg Nederland en de Nederlandse
fysiotherapie-opleidingen
de behandeling ook worden afgesloten.
De fysiotherapeut schrijft altijd een kort verslag (wat je staan in hoog aanzien, ook
internationaal.
overigens ook mag inzien) en stuurt dit naar je
Jaarlijks hebben
huisarts.
fysiotherapeuten in
Nederland anderhalf miljoen
tevreden 'klanten'
Fysiotherapie vraagt om een
actieve inbreng van de
patiënt zelf en past als
ondersteuning uitstekend in
thuishulpsituaties
Fysiotherapie heeft een
gunstige invloed op
ziekteverzuim
FILMPJEssssssssssssssssssssssssssss
Schoudergewricht
Ontsteking schoudergewricht
Fysiotherapie na beroerte
Zenuwbeschadiging na Diabetes
Toelatingseisen
Welke vooropleiding heb je nodig
Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo- 4diploma. Er gelden geen aanvullende eisen. Het vak biologie wordt in alle gevallen aanbevolen.
Kies je voor fysiotherapie? Meld je tijdig aan!
•
Fysiotherapie is een populaire studie met meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen. De
opleiding heeft daarom een numerus fixus: een beperkt aantal plaatsen. Dit betekent dat er
een decentrale selectie plaatsvindt en dat er geloot wordt. Kijk voor meer uitleg in het kader
hieronder.
•
Om je aan te melden voor Fysiotherapie heb je een DigiD nodig. Zorg ervoor dat je tijdig je
DigiD hebt aangevraagd en geactiveerd! Anders mis je de deadline voor de inschrijving!
Meld je aan voor de opleiding via Studielink zodra je een DigiD hebt. Voor uitgebreide
informatie over het inschrijven kijk op www.hva.nl/inschrijven.
Fysiotherapie is een populaire opleiding met meer geïnteresseerden
dan opleidingsplaatsen. Wil je deelnemen aan de decentrale selectie?
Dan moet je je vóór 15 februari inschrijven. Vraag ruim op tijd je DigiD
aan (we adviseren je dit te doen voor 15 januari).
Wil je deelnemen aan de loting? Dan moet je je vóór 15 mei
inschrijven via Studielink. Vraag ruim op tijd je DigiD aan (we
adviseren je dit te doen voor 15 april).
De opleiding zelf
filmpjes opleiding
•
Wat is je kans op een baan?
•
Als je nu aan een opleiding hbo fysiotherapie begint, is de kans dat je straks werk vindt
groot. De werkgelegenheid voor fysiotherapeuten in Nederland is goed. Zelfs in het
buitenland, bijvoorbeeld in Scandinavische landen, Duitsland en Zwitserland, is de vraag
naar in Nederland afgestudeerde fysiotherapeuten groot. De meeste afgestudeerden
kunnen terecht in de gezondheidszorg, waar nog altijd banen bijkomen. Banen voor
fysiotherapeuten bij bedrijven en fitnesscentra zijn erg in opkomst. Dit werk is vooral
gericht op de preventie van klachten: je houdt je bijvoorbeeld bezig met de juiste
werkhouding van werknemers of de lichamelijke voorbereiding van sporters.
•
Wat is het carrièreperspectief?
•
Als fysiotherapeut werk je in dienst van een instelling zoals een ziekenhuis of
revalidatiecentrum. Je kunt je ook als zelfstandige vestigen en een eigen praktijk beginnen.
De overheid stelt hoge eisen aan het beroep van fysiotherapeut. Daarom is het beroep
wettelijk beschermd: alleen gediplomeerden mogen de titel fysiotherapeut gebruiken.
•
Je hebt uitzicht op een afwisselende baan met goede carrièremogelijkheden in binnen- en
buitenland. Je kunt ook doorstuderen aan een universiteit, of je specialiseren door het
volgen van bijvoorbeeld de post-hbo opleiding Bedrijfsfysiotherapie.
Wat zijn de belangrijkste competenties?
•
Attitude is een belangrijke competentie, dat moet grotendeels in je karakter
zitten wil je deze studie gaan doen. Je moet sociaal zijn en goed met mensen om
kunnen gaan. Verder moet je een echte doorzetter zijn voor deze opleiding.
Vooral het eerste jaar vond ik erg zwaar, ik kreeg weinig sturing. Ik moest veel
leren en hard werken. Het tweede en derde jaar vond ik daarentegen helemaal
niet zwaar, maar juist heel leuk en leerzaam door de stages.“
• Sociale vaardigheden: een goede beroepsgerichte benadering van je
medemens is voorwaarde voor het slagen van een behandeling. Je moet voor
deze opleiding sociaal zijn aangelegd. Tijdens de opleiding komt de verdere
ontwikkeling van je sociale vaardigheden uitgebreid aan bod.
• Stressbestendigheid: belangrijke eigenschappen voor een (toekomstige)
fysiotherapeut zijn stressbestendigheid en emotionele stabiliteit. Je leert omgaan
met situaties waarin het om het welzijn van een ander gaat. Mensen met
ernstige aandoeningen kunnen aan jouw zorg worden toevertrouwd.
• Motorische vaardigheden: je beweegt zelf graag en goed. Dat heb je nodig om
anderen tot bewegen te stimuleren. Je hebt genoeg kracht, lenig- en
behendigheid om oefeningen voor te doen en handelingen te verrichten.
• Samenwerken: zowel tijdens je opleiding als in je beroep zul je veel met
andere mensen moeten samenwerken. Je lost met elkaar problemen op.
Hoe lang duurt de opleiding ?
De voltijd hbo-opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar. De verkorte bachelor
opleiding voor vwo'ers en de deeltijdvariant duren drie jaar.
Wat doe je tijdens de opleiding ?
In de eerste periode van de opleiding ben je bezig met je propedeuse. Dit duurt een jaar bij de
voltijdopleidingen, een half jaar bij de deeltijdopleidingen. In deze periode leg je de basis voor de rest van de
opleiding. Zowel theorie, denk aan vakken als anatomie en fysiologie, als vaardigheden komen aan bod.
Tijdens de hoofdfase vindt verdieping plaats van het fysiotherapeutisch handelen, en werk je nog meer toe
naar je latere beroepsuitoefening. Je kunt het zelf richting geven aan de hand van je eigen competenties. Je
volgt vaardigheidslessen waarbij onder andere bewegingstherapie en fysische therapie aan bod komen. Je
loopt verschillende stages (met daaraan lessen gekoppeld als beroepsreflectie en supervisie). Je eerste stage
dient vooral om je op je toekomstige beroep te oriënteren, de daarop volgende stages zijn uitgebreider. Je
loopt je stages bij verschillende instellingen, zoals in een vrijgevestigde praktijk, in een algemeen ziekenhuis
of een revalidatiecentrum.
De volgende vakken komen aan bod: fysiotherapie, massagetherapie, fysische therapie, anatomie, fysiologie,
beweging, psychologie, gezondheidszorg, ziekteleer, lichamelijk onderzoek. Je sluit je opleiding af met een
eindexamen of -toets.
Hoe zwaar is het ?
Fysiotherapie is een fysieke studie. Het is goed te doen, maar sommige onderdelen zijn pittig. Je bent niet
alleen praktisch bezig, je moet ook zelfstandig kunnen studeren en af en toe flink blokken om de medischbiologische kennis in je hoofd te krijgen.
De vakken even kort op n rijtje:
Het menselijke lichaam bestaat uit systemen die zijn samengesteld uit
organen. Deze organen zijn op hun beurt opgebouwd uit weefsels die
worden samengesteld uit cellen. De anatomie bestudeert organen en
orgaansystemen van het menselijke lichaam:
ANATOMIE
Fysiologie
Fysiologie is de leer van de activiteiten in het lichaam van levende
organismen. De fysiologie houdt zich bezig met de werking (functie) van de
organen. Het gaat er dus niet om ziekelijke veranderingen in het organisme
te leren kennen, juist de normale en gezonde werking van de menselijke
organen wordt bestudeerd.
• De fysiologie is de biologische wetenschap die de levensverrichtingen
(zoals de stofwisseling) van organismen bestudeert.
Kinesiologie
Is de wetenschap die zich bezighoudt met de motoriek van het menselijk
lichaam.
• De kinesiologie baseert zich op onderzoek naar de biomechanica, de
anatomie en de fysiologie om de motoriek van het menselijk lichaam te
evalueren: hoe het lichaam beweegt, functioneert en presteert, en om
bij mensen bij wie beweging, functionering en prestatie haperen deze zo
veel mogelijk te herstellen, of te verbeteren voor het dagelijks
functioneren zoals in recreatie, voor werk of in sport.
Neurologie
Houdt zich met name bezig met de diagnostiek en behandeling van ziekten
van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.
Uiteenlopende klachten, zoals hoofdpijn, dubbelzien, tintelingen,
uitstralende pijn in het been of de arm, duizeligheid, slaapstoornissen,
(aanvallen van) bewustzijnsdaling, geheugen-, taal- en spraakstoornissen,
loop- en bewegingsstoornissen, spierzwakte of verlammingsverschijnselen.
Ziekten zijn onder andere epilepsie, ziekte van Parkinson, dementie,
multiple sclerose (M.S.), carpaletunnelsyndroom, nek- of rughernia (hernia
nuclei pulposi), polyneuropathie, spierdystrofie en hersentumoren.
In het ziekenhuis zorgt de neuroloog verder voor mensen met een beroerte
(herseninfarct of hersenbloeding), meningitis (hersenvliesontsteking), coma,
hersenschudding, hersenkneuzing of andere vormen van hersenletsel.
Pathologie
Of ziekteleer bestudeert het ontstaan en verloop van ziektes.
Psychologie
Een samenstelling uit psychè, ziel woord, gedachte, rede – is een vak dat
zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het
gedrag van mensen. Zij doet dit over het algemeen door het volgen van de
wetenschappelijke methode, maar in sommige gevallen doet zij beroep op
symbolische interpretatie en kritische analyse, naar het voorbeeld van
andere sociale wetenschappen.
De praktijkvakken:
Massage; oefentherapie; elektrotherapie; hydrotherapie;
onderzoek en behandelen….
Een van die ontwikkelingen is ‘Evidence Based Practice’, wat wil zeggen dat
fysiotherapeuten zich in hun werk baseren op wetenschappelijke inzichten.
Op de opleiding leer je daarom hoe je wetenschappelijke literatuur kunt
zoeken, lezen en beoordelen op kwaliteit. Deze vaardigheden worden
tijdens de opleiding op diverse momenten aangesproken, zoals tijdens het
werken aan projecten, de stages en het schrijven van een beroepsopdracht
(scriptie).en en behandelen.. Evidence based practice
Een ander aspect betreft de klinimetrie. Klinimetrie staat voor het gebruik van
meetinstrumenten bij de patiënt. Met behulp van meetinstrumenten kun je op
een betrouwbare wijze in kaart brengen wat er met de patiënt aan de hand is.
Ook kun je aan de hand van meetinstrumenten zien of de patiënt ook een
meetbare vooruitgang vertoond. Meetinstrumenten worden om die reden ook
toegepast in het wetenschappelijk onderzoek, vooral om te meten of groepen
patiënten door een bepaalde therapie ook daadwerkelijk zijn vooruitgegaan.
Tijdens je opleiding leer je daarom welke meetinstrumenten er zijn, wat de
kwaliteiten en beperkingen van deze meetinstrumenten zijn, waarvoor je ze dient
te gebruiken en hoe je ze in de praktijk gebruikt. In verschillende fasen van de
opleiding wordt er aandacht besteed aan de theorie en praktijk rondom het
gebruik van meetinstrumenten…..KLINIMETRIE
Klinisch redeneren
Ook besteden we veel aandacht aan klinisch redeneren. Klinisch redeneren
staat voor het denk- en keuzeproces van de fysiotherapeut. Om kwalitatief
hoogwaardige zorg aan de patiënt te kunnen bieden, dien je je als
fysiotherapeut continu vragen te stellen over de juistheid van je
beslissingen. Je baseert je hierbij op wetenschappelijke kennis, kennis over
de patiënt in kwestie, je kennis over de aard en het beloop van het
ziektebeeld etc. Tijdens praktijklessen en de stages zul je veel aandacht aan
het klinische redeneren besteden en leer je ook gebruik te maken van
bepaalde methodieken op het gebied van klinisch redeneren.
Op maat gesneden zorg
Met behulp van de wetenschap, klinimetrie en goed klinisch redeneren leer je
bepalen welke zorg het beste werkt op een bepaald moment voor een
bepaalde patiënt. We spreken dan ook wel over ʻop maat gesneden zorg’.
Omdat we op grond van wetenschappelijk onderzoek en klinimetrie steeds
beter weten wat we in een bepaald stadium wel of niet moeten doen, zijn we
ook steeds meer in staat om op maat gesneden fysiotherapeutische zorg te
leveren aan patiënten. Het ʻop maat leveren van zorgʼ komt eigenlijk bij alle
onderwijsonderdelen wel aan de orde gedurende de hele opleiding.
Eigenlijk behandeld de fysiotherapeut in een particuliere
praktijk met name mensen of patiënten die klachten hebben
aan het bewegingsapparaat, die hieraan pijn en of
bewegingsbeperkingen hebben en daardoor niet meer goed
kunnen functioneren privé (met zich zelf of anderen om hen
heen), op hun werk en of sport ten gevolgen van:
>socio psychologische factoren….problemen en stress vanuit hun directe
omgeving en of met zichzelf.
>interne factoren….pathologie aan een van de organen of samenwerking
tussen de organen. Bij b.v. een blaasontsteking hevige pijnen onder in de
rug.
>balans verstoring tussen belastbaarheid-belasting…op psychosociaal en of
somatisch gebied. Teveel stress thuis (lastige pubers), buren of teveel
gewerkt.
>ongevals traumatae..door sport en of ongelukken. Voetbal, hockey ongeluk
of whiplash ten gevolgen van auto ongeval.
De leeftijden van patienten kunnen varieren in de particuliere
praktijk tussen 4 jaar en 104 jaar
Het soort fysiotherapeut :
* Algemeen fysiotherapeut
* Bekkenfysiotherapeut
* Geriatriefysiotherapeut
* Kinderfysiotherapeut
* Manueeltherapeut
* Oedeemfysiotherapeut
* Psychosomatische fysiotherapeut
* Sportfysiotherapeut
* Bedrijfsfysiotherapeut
Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere verbijzonderingen, dit zijn specialisaties binnen de
fysiotherapie. Op dit moment zijn de erkende verbijzonderingen de manueel therapeut,
kinderfysiotherapeut, sportfysiotherapeut, fysiotherapeut voor ouderen (geriatrisch
fysiotherapeut) en bekkenfysiotherapeut.
Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op de erkende deelgebieden van
psychosomatiek, lymfologie, hart- en vaatziekten en tandheelkunde. De erkende
verbijzonderingen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie.
TEST:
• Beantwoord de volgende vragen:
•
Ben je lenig en behendig?
•
Wil je graag mensen helpen?
•
Ben je nieuwsgierig naar hoe je lichaam beweegt?
•
Ga je graag met verschillende mensen om?
•
Ben je bereid om als proefpersoon voor een medestudent te fungeren?
•
Spreekt het je aan om mensen te behandelen en begeleiden?
•
Ben je praktisch ingesteld?
•
Schuw je lichamelijk contact niet?
Heb je de meeste vragen met "ja" beantwoord, dan heb je grote kans dat de hbo-opleiding
Fysiotherapie goed bij jou past. Om erachter te komen of je geschikt bent, kun je bij sommige
opleidingen je motoriek laten testen. Ook kun je soms meedoen aan proeflessen of
zogenaamde doedagen om kennis te maken met de studie.
• Afsluiting
• Bedankt…………………………Studeren is geen
straf maar moet een leuke bezigheid zijn
waarbij je heel veel plezier ondervindt…dus
maak een juiste keuze al is het nu al heel erg
vroeg
• Alexander Breekpot

similar documents