Pre*o je dôle*ité, *o jeme?

Report
Prečo je dôležité, čo jeme?
4. ročník
Mgr. Petra Bejšovcová
Energiu získava človek z potravín.

aby naše telo mohlo správne fungovať,
potrebuje dôležité látky
◦ získavame ich z potravín
◦ obsahujú ich zdravé potraviny
Pozor - na to, čo ješ!

nie všetci ľudia môžu jesť rovnaké potraviny
◦ to čo je pre niekoho dobré, môže inému uškodiť


ALERGIA – ľudia s alergiami na niektoré
potraviny si musia dávať pozor, čo jedia
VEK – to čo je dobré pre dieťa, nemusí byť
dobré pre dospelého človeka a naopak
◦ v každom veku telo potrebuje iné látky
Odborníci na zdravie a zdravú výživu
zostavili potravinovú pyramídu
•ide o
prospešné
potraviny a ich
odporúčané
zdravé
množstvo
Vieš, z ktorej
strany začať?
VÝSKUM
Zapisuj si 3 dni na papier:
• čo si počas dňa jedol
• v akom množstve
• ako často si jedol
Vieš že...

podľa lekárov veľa ochorení spôsobuje
nevhodné stravovanie
cukrovka, obezita, pokazený
chrup, oslabenie imunity,
úbytok vápnika...
Ako funguje prijímanie potravy?
Potrava cez naše telo putuje tráviacou
rúrou:
◦ začína sa v ústach
◦ končí v konečníku
Nazývame ju
TRÁVIACA SÚSTAVA
Cesta putovania potravy
má 6 zastávok
 začína sa v ÚSTNEJ DUTINE

Skús opísať, čo sa
deje v ústnej dutine
s potravou.
Použi slová:
ZUBY, SLINY,
CHUŤOVÉ
POHÁRIKY, JAZYK
Animácia ústnej dutiny
Vieš že...
Chrup dieťaťa –
MLIEČNY CHRUP má 20 zubov.
Medzi 6. – 14. rokom
sa prerezávajú trvalé zuby.
TRVALÝ CHRUP má 32 zubov.
NEZABUDNI!!!
O chrup sa treba dôkladne a pravidelne
starať...
Cesta putovania potravy
Cesta pokračuje cez HLTAN a PAŽERÁK,
ktorých svalovina posúva jedlo do žalúdka.
Ako putuje potrava hltanom a pažerákom
Cesta putovania potravy
V ŽALÚDKU sa prehltnuté
jedlo spracuje na kašu a odtiaľ
putuje ďalej do TENKÉHO
ČREVA, v ktorom sa
vstrebávajú živiny do tela.
žalúdok
tenké črevo
Život žalúdka
Tenké črevo a živiny
Cesta putovania potravy
Cesta sa končí v HRUBOM ČREVE, ktoré
odsaje vodu zo zvyškov potravy a posunie
zvyšky, ktoré telo nedokáže spracovať do
KONEČNÍKA.
Odtiaľ telo zvyšky
odstráni z tela von...

ZOPAKUJEME SI
Skús uhádnuť!

Kde sa nachádza „slepé
črevo“?

Ako sa správne nazýva?
APPENDIX

Čo sa stane, ak v ňom
vznikne zápal?
Človek dostane bolesti,
horúčku, nevoľnosť a
väčšinou sa musí appendix
vyoperovať z tela von.
Viac o appendixe
Prečo je dôležité, čo jeme?
Potrava cez naše telo putuje tráviacou rúrou:
◦ začína sa v ústach a končí v konečníku.
Nazývame ju TRÁVIACA SÚSTAVA.
1. Ústna dutina – tu začíname so žutím potravy zubami.
Pomocou jazyka a slín potravu posúvame ďalej.
2. Hltan a pažerák – svalovina, ktorá posúva potravu do
žalúdka.
3. Žalúdok – rozkladá potravu na kašu.
4. Tenké črevo – tu sa vstrebávajú živiny z potravy do tela.
5. Hrubé črevo – odsaje vodu zo zvyškov potravy.
6. Konečník – putuje sem nestrávená potrava. Vylučuje sa z tela
von.
ĎAKUJEM za pozornosť!
Použité zdroje:
www.google.sk
http://planetavedomosti.iedu.sk/index.php
http://detskechoroby.rodinka.sk/detskechoroby/zdravotnictvo/zakroky/slepe-crevo/
Učebnica Prírodoveda pre 4. ročník ZŠ (Wiegerová)

similar documents