Je vais revenir demain

Report
Framtid på franska: skillnader
mellan enkelt och sammansatt
futurum
Elisabeth Bladh
Franska
[email protected]
www.gu.s
e
Futur simple och Futur proche
(futur périphrastique)
Jag kommer tillbaka imorgon:
Je reviendrai demain.
(futurum)
Je vais revenir demain.
(aller + infinitiv)
www.gu.s
e
Futur simple och Futur proche
(futur périphrastique)
Jag kommer tillbaka imorgon:
Je reviendrai demain.
(futurum)
Je vais revenir demain.
(aller + infinitiv)
(Je reviens demain.)
(presens)
www.gu.s
e
Disposition
Historik
Presentation av formerna:
Hur de bildas grammatiskt
Deras användning
Frekvensskillnader
Översättning till svenska
www.gu.s
e
Historik: ett pendlande mellan
analytiska och syntetiska former
*ama-bhu - [...] > amabo / amare habeo
> aimerai / vais aimer > *vaisaimer
jag kommer att älska
www.gu.s
e
Formen: futur simple
A. [ʀ]-verb (ir, re) bildas från infinitivet
finir
je finirai, tu finiras, il finira
lire
je lirai, nous lirons, vous lirez
descendre je descendrai, ils descendront
B. [e]-verb (er) bildas från presens
j’aime
j’aimerai
(aimer)
je pèle
je pèlerai
(peler)
www.gu.s
e
Formen: futur proche
presensform av aller (åka, gå) + infintiv
Je vais finir
Tu vas finir
Il va finir
Nous allons finir
Vous allez finir
Ils vont finir
www.gu.s
e
Betydelseskillnader
Jag ska åka till Italien:
J’irai en Italie.
(futurum)
Je vais aller en Italie. (aller + infinitiv)
www.gu.s
e
Futur proche uttrycker närhet till
nuet (C. Vet)
Chantal va chanter. (C. kommer att sjunga)
s
rx närhet
I
chanter (Chantal)
www.gu.s
e
Betydelseskillnader
Anna va avoir un bébé.
Elle aura un bébé.
Cet homme mourra.
Cet homme va mourir.
www.gu.s
e
Futur simple: andra betydelser
Uppmaning, förslag, befallning:
?Vous prendrez une tasse de café avec moi.
Vill ni ta en kaffe med mig?
Vous me copierez cent fois ”Je ne volerai plus jamais”
Skriv ”jag ska aldrig mer stjäla” 100 gånger.
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Du ska älska din nästa som dig själv.
www.gu.s
e
Futur simple: andra betydelser
Antagande:
On sonne à la porte. Ce sera le facteur.
Det ringer på dörren. Det måste vara brevbäraren.
www.gu.s
e
Sundell 1991
Futur
Futur
proche
93%
7%
1.785
88%
12%
2.938
73%
27%
1.144
72%
28%
101
70%
30%
6.276
F
Litterär prosa
Vårdat tal
64%
36%
2.238
G
Intervju med en talare
38%
62%
47
37%
63%
437
34%
66%
454
A
B
C
D
E
H
J
Futur simple och futursimple
proche
(périphrastique)
Tidningstext
Vårdat tal
Barnspråk
Totalt antal
förekomster
www.gu.s
e
Sundell 1991
Futurum
utan
bestämning
Tidsadverbial
Negation
Totalt
Futur simple
Futur proche
Totalt
62%
(Je reviendrai)
38%
(Je vais revenir)
4.148
85%
15%
1.097
(Je reviendrai demain) (Je vais revenir demain)
83%
17%
1.031
(Je ne reviendrai pas) (Je ne vais pas revenir)
70%
30%
6.276
www.gu.s
e
Sv. Översättning av L’Étranger
Futur simple
Futur proche
Totalt
Presens
17
3
20
Kommer att
+ infinitiv
Ska + infinitiv
5
2
7
5
1
6
Tänker +
infinitiv
Preteritum
0
2
2
1
0
1
Totalt
28
8
36
www.gu.s
e

similar documents