Wat is daarin passend denk je `in dit seizoen`

Report
Groot is de Heer
Op Toonhoogte 262
Groot is de Heer,
Hij is heilig en goed.
Door zijn kracht
staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer,
Hij is waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde.
Groot is de Heer en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
verhef dan je stem.
Groot is de Heer. (2x)
Groot is de Heer,
Hij is heilig en goed.
Door zijn kracht
staan wij vast in zijn liefde.
Groot is de Heer,
Hij is waarachtig en trouw.
Door genade bewijst Hij zijn liefde.
Groot is de Heer en waard onze lofprijs.
Groot is de Heer en waard onze eer.
Groot is de Heer, verhef dan je stem,
verhef dan je stem.
Groot is de Heer. (2x)
Familierelaties…gébonden of vèrbonden
Hoe kan ik me verbinden met mijn familie èn
mezelf zijn?
Rianne de Laat, pastoraal contextueel
therapeut en communicatiedocent
Nagy- contextuele therapie
Hongaarse psychiater & gezinstherapeut
Jij kunt een antwoord zijn....
4 dimensies geven samen antwoord op
de vraag:
Waarom doe ik zoals ik doe ?
1 Feiten
-
Onrecht - oorlog - vrede
Genen - wel of geen kinderen
Arm/rijk - werkeloos – migratie
Gezondheid /ziekte
2 Psychologie
-
Beleving
Ontwikkeling
Draagkracht
Behoeften
3 Interactie
4 Relationele ethiek
-
-
Communicatie
Machtsverhoudingen
Gezin als systeem
Coalilties
Balansen van geven en ontvangen
Rechtvaardigheid
Betrouwbaarheid
Loyaliteit & Dialoog
De kracht en kwetsbaarheid van
familierelaties
Génogram van een familie
Wil je eens in mijn schoenen gaan
staan ?
In vrijheid verbonden
Gevende ouders
Ouders storten op je emotionele
rekening
Kinderen mogen teruggeven
Kinderen willen dat hun ouders
gelukkig zijn
Als je geboren bent heb je al genoeg
gegeven
Zijnsloyaliteit : trouw aan jezelf
Groei naar volwassenheid
Kind
afhankelijk
Puber
Volwassen
onafhankelijk
Wederzijdse
afhankelijkheid
vrucht
vrucht
Verbinden
Afbakenen
Eigen grond
Wie kreeg er applaus?
Groei naar volwassenheid
Kind
Puber
afhankelijk
Volwassen
onafhankelijk
vrucht
vrucht
Wederzijdse
afhankelijkheid
Verbinden
Afbakenen
(Emotioneel afhankelijk)
Eigen grond
Ieder individu heeft een eigen kleur:
Hoe was jij zichtbaar?
Respect voor grenzen.
“Wees zoals ik, want daar kan ik mee
omgaan.....”
Emotioneel afhankelijk
Je zult je vader en moeder verlaten......
Familiebanden gaan over de grenzen
van de dood heen.
Broers en zussen
Conflicten
Als partner neem je mee wat je in de vertikale
en horizontale loyaliteit hebt verworven
schoonfamilie
Relatieproblemen & echtscheiding
Steunende grootouders
Samengestelde gezinnen
• Bij wie in je familie ervaar je dat je jezelf kan zijn en
waar blokkeert het contact?
• Wat is daarin passend denk je ‘in dit seizoen’ ?
- Wil je kunnen geven of ontvangen?
- Hoe is jouw verlangen zichtbaar voor de ander ?
- Wat merk je van zijn/ haar behoeften?
- Wat beïnvloed jou? Is er aarzeling?
- Hoe durf je zelf je plaats in te nemen in dit contact?
- Hoe zou je vertrouwen kunnen bouwen?
- Hoe kan je naast het verlangen omgaan met het
gemis/pijn?
- Wat heb je zelf daarin nodig?
- Wie mag je daarbij steunen?
Invloeden die je onvrij kunnen maken
•
•
•
•
•
•
Eigen grenzen mogen niet
Oordelen & beschuldigen
Ongepaste zorg
Opdrachten / delegaten
Opgeschorte rouw
Onverwerkt onrecht vormt een destructieve
kracht
• Irreële verwachtingen
Hoe kan je zorgen voor verbinding?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Er zijn er twee voor nodig....
Trouw leren zijn aan jezelf ( in God )
Passend geven maakt vrij!
Inzicht verwerven om...... te begrijpen
Erkenning geven
Niet te snel naar verbinden toe willen gaan!
Conflikt durven aangaan
Dialoog
Vergeven
Wij hebben de opdracht om het goede van het
erfgoed door te geven aan de volgende generatie.
Dat is de strijd vóór het goede niet tégen anderen !
Overwin het kwade door het goede te doen...........
www.relatief.eu
Vanavond op de
Psalm 133
vers 1 en 3
Ai ziet, hoe goed, hoe lief'lijk is 't, dat zonen
Van 't zelfde huis, als broeders, samen
wonen,
Daar 't liefdevuur niet wordt verdoofd;
't Is als de zalf op 's Hogepriesters hoofd,
De zalf, waarmee hij is aan God gewijd,
Die door haar reuk het hart verblijdt.
Waar liefde woont, gebiedt de HEER den
zegen:
Daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil
verkregen,
En 't leven tot in eeuwigheid.
• Bij wie in je familie ervaar je dat je jezelf kan zijn en
waar blokkeert het contact?
• Wat is daarin passend denk je ‘in dit seizoen’ ?
- Wil je kunnen geven of ontvangen?
- Hoe is jouw verlangen zichtbaar voor de ander ?
- Wat merk je van zijn/ haar behoeften?
- Wat beïnvloed jou? Is er aarzeling?
- Hoe durf je zelf je plaats in te nemen in dit contact?
- Hoe zou je vertrouwen kunnen bouwen?
- Hoe kan je naast het verlangen omgaan met het
gemis/pijn?
- Wat heb je zelf daarin nodig?
- Wie mag je daarbij steunen?
Wilt u napraten of reageren op
deze avond?
Hot Item Barneveld
[email protected]
Rianne de Laat
www.relatief.eu
www.koinonia.nl
[email protected]
Meer informatie
Informatie over Hot Item avonden of deze nalezen
of beluisteren? Ga naar de Hot Item link op
www.hervormdbarneveld.nl
Halleluja, eeuwig dank en ere
Op Toonhoote 265
Halleluja, eeuwig dank en ere,
lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word' op aard' en in de hemel, Here,
voor uw liefd' U toegebracht!
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade;
uw gemeenschap, Geest van God,
amen, zij ons eeuwig lot!

similar documents