Návod

Report
Vkládání záznamů do databáze
OBD
Zejména pro účely vykazování do RIV
OBD - Osobní bibliografická databáze
Jak začít?
• Vstup do databáze ze stránek FHS UK:
nebo si uložte adresu: https://verso.is.cuni.cz
Doporučujeme prohlížeče Chrome nebo Firefox
Jak se do OBD přihlásit?
• Pro vstup do databáze jsou nutné platné přihlašovací údaje a
aktuální heslo do webových aplikací UK
Po přihlášení – informace a návod
Podrobný návod najedete pod ikonou knihy pod
„OBD uživatelská příručka“
Uživatelská příručka
Vložení nového záznamu
Po kliknutí na OBD se objeví okno se základním
filtrem, klikněte na Nový záznam
Základní formulář záznamu
• vyžaduje vyplnění povinných základních údajů,
bez vyplnění nelze pokračovat
• zároveň zkontroluje duplicity
Jak vyplnit základní formulář
•
•
Používejte rozbalovací seznamy a číselníky
V číselníku vyberte příslušný druh výsledku a jeho poddruh – příklad článek
Je-li vše v pořádku, dole na stránce
stiskněte „Založit nový záznam“
Rozšířený formulář
(s ukázkou vyplnění záznamu odkaz na záznam zadání článku do OBD)
Zásady práce s formulářem:
Uvádějte ověřené údaje, nejlépe mějte danou publikaci u sebe
• Používat číselníky
všude, kde je tato možnost (stejně tak rozbalovací
seznam)
je NUTNÉ vyplnit, aby šlo záznam uvést do stavu ULOŽENÝ,
jinak zůstane pouze ve stavu ROZPRACOVANÝ
se vyplňují pouze pokud tyto údaje existují. Tyto údaje jsou
známy jen u některých výsledků (například náklad knihy)nebo je mají jen
některé výsledky nebo jejich typy, například:
– číslo DOI (zkratka anglického Digital Object Identifier) je komerční centralizovaný systém
pro identifikaci autorsky chráněných děl přístupných v digitální podobě, jako jsou např.
články, ale i knihy apod.
– UT WOS - je jedinečným identifikátorem článku, resp. jeho záznamu v bázích dat Web
of Science, v záznamu na WoS ho najdete jako Accession Number
Nejčastější chyby
1.
Autor není vložen z číselníku – systém pak nerozeznává tento záznam jako
záznam interního autora a tato publikace se nebude filtrovat mezi jeho
záznamy, ani záznamy pracoviště
2. Některé pole zůstává nevyplněné nebo je chybně vyplněné – jakékoli pole
označené modře je třeba doplnit nebo upravit
3. Rok je vždy rok vydání publikace, nikoli rok záznamu
4. Záznam obsahuje nepřesné nebo nepravdivé údaje – pokud to při kontrole
neobjevíme - riskujete vyřazení výsledku i penalizaci (v RIV)
5. Některý z autorů vykazuje výsledek na FHS, ale není ani studentem ani
neměl pracovně právní vztah (v období vzniku publikace) – závažná chyba!
6. Chybné ISBN – vždy prosím kontrolujte! (Pokud má kniha více, vybere se
jedno, pro jistotu nám tyto publikace hlaste)
7. Chybné ISSN – článek může také vyjít v elektronické nikoli tištěné verzi, pak
se ISSN liší (může mít vliv i v hodnocení!)
8. Drobné chyby: čárky místo středníků u klíčových slov, tečky za názvy, chybný
počet stran apod. – znemožňují uložení. Pomůže NÁPOVĚDA pod oknem
Každý záznam se dá vždy opravit!
Co je důležité – knihy a kapitoly
• U kolektivních monografií by měl rozhodnout editor nebo hlavní autor, zda
knihu vykázat jako kapitoly nebo jako knihu (daný titul vykazovat buď
kapitolu nebo knihu ne oboje)
• Různé instituce mohou vykazovat různě tj. jedna kniha může být např.
Akademií věd vykázána po kapitolách a za UK může být odeslána do RIV
jako kniha (ale neplatí na úrovni fakult)
• Pozor na počty autorů, uvádějte pravdivé údaje a jmenovitě všechny
autory z UK (domácí autoři)
• U zahraničních knih je nadále potřeba odevzdat jeden výtisk do Národní
knihovny
• Elektronické knihy prosíme hlaste co možná nejdříve
• Doporučujeme nezadávat do OBD publikace, které ještě nevyšly, finální
verze se může lišit
Co je důležité - články
• Při zadávání používejte číselník zdrojů – vyplní se díky tomu
hned několik údajů naráz a správně
• Pokud některý časopis bude v číselníku chybět, prosíme o
nahlášení
• Číselník zdrojů spravuje Ústřední knihovna
• Pozor na rozdíl mezi elektronickým a tištěným ISSN
• Doplňujte odkaz na plný text
• Připojte k záznamu pdf článku, prosíme zejména vždy u
časopisů, kde neexistuje odkaz na plný text
Co je důležité – sborníky z konferencí
• sborníky z konferencí musí odpovídat definici
metodiky (jako všechny ostatní druhy
výsledků)
• ale hodnoceny budou (body získají) jen ty
uvedené v databázích Web of Science a
Scopus

similar documents