Předseťová příprava - SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická

Report
Publikace vznikla v rámci projektu OPVK „Začínáme s praxí již ve škole“
na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a
Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Českých Budějovicích,
reg. č. CZ.1.07/1.3.40/01.0007.
Ing. Milan Pavel
České Budějovice, 2013





Stručný obsah skript, aneb čím se budeme během
školního roku zaobírat:
Předseťová příprava
Setí
Minimalizace zpracování půdy
Sázení zemědělských plodin
Předseťová příprava
Předseťová příprava je důležitá pro správný růst rostlin a následný dobrý
hospodářský výnos.
Platí zde pravidlo našich otců a dědů – „tvrdá postýlka + kyprá peřinka =
kvalitní seťové lůžko.“
Způsoby vytváření seťového lůžka:

setí do klasicky připravené půdy – tj. použití smyku, hřebových bran a prutových válců

setí do hrubé brázdy secími kombinacemi

setí s aktivními secími orgány (rotační, případně vibrační brány)

setí do řádkově zpracované půdy – minimalizace eroze u řepky a především kukuřice

setí do nezpracované půdy (strniště)
Smykování
Smykování znamená úpravu pozemku v hrubé brázdě. Účelem smyku
je urovnání hřebenitosti brázd a ničení hrud, případně jejich
zatlačení.
Druhy smyků:



trámový smyk
prstencový smyk
luční smyk
Základní pravidlem při smykování je dodržení diagonálního pohybu soupravy (viz.
obrázek)
Vláčení
Vláčení je mělké prokypření půdy, jehož záměrem je zároveň rozbití hrud
a urovnání povrchu. Cílem je i vytlačování plevelů. Vláčení je prováděno
branami.
Existují 2 způsoby vláčení:
1.
na ostro – vyvlačování plevele, urovnání povrchu, nebo jeho nakypření
2.
na tupo – zavlačování zasetého obilí, mělké nakypření povrchu pro ničení půdního
škraloupu
Druhy bran jsou:
talířové hřebové rotační
vibrační specielní
Každý z druhů bran má specifické použití!!!
Foto: Bránosmyk
Vibrační brány
 mají dvě řady hřebů vykonávající vzájemný kmitavý pohyb kolmo ke směru jízdy
Vibrační brány – využití:
 intenzivní rozdrobení hrud
 prokypření do větší hloubky půdy než klasickými branami
 použití zejména s neseným secím strojem.Příprava pro setí a vlastní setí na jeden
přejezd
Rotační brány
 jsou tvořeny pracovními orgány, které při jízdě rotují kolem své osy
 nevhodné do kamenitých půd z důvodu velkého opotřebení pracovních orgánů
 při práci v těžkých půdách dobře rozdrobí hroudy, ale hrozí nebezpečí přílišného
rozrušení půdy a následně vznik půdního škraloupu
Prutové válce jsou nedílnou součástí všech kombinovaných strojů pro vytvoření
seťového lůžka.
Druhy válců:





hladké – utužení půdy
prutové – drcení hrud, utužení půdy,
ale zároveň nakypření povrchu
cambridge – intenzivní ničení hrud, utužení půdy
kotoučové – utužení půdy při setí
speciální – např. luční vály, půdní pěchy
Kotoučový válec (obr.)
Účelem využití kypřičů je nakypření půdy do požadované hloubky, aniž by docházelo k jejímu
vynášení na povrch. Hloubka zpracování je velmi různá, může být i hlubší než vlastní orba.
Význam použití kypřičů je v tomto případě narušit utuženou podorniční vrstvu z důvodu
lepšího vsakování vody a lepšího zakořenění rostlin.
Kypřič s šípovými radlicemi (obr. 1)
Jištění kypřící radlice
tlačnou pružinou (obr. 2)
Obecně je možno považovat za kombinátor jakýkoli stroj, který provede minimálně 2
operace na jeden příjezd.
Jedná se zpravidla o následující kombinace:
smyk + hřebové brány
kypřič + prutové válce
kypřič + smyk + prutové válce
rotační brány + smyk + rýhované válce
talířové brány, pneumatický pěch a prutové válce
dlátový kypřič, talířové brány,prutové válce
Konkrétní sestavení jednotlivých pracovních sekcí je velmi variabilní a firmy nabízejí
vždy různou kombinaci pracovních orgánů. Správná volba konkrétní kombinace je
potřebná prokonzultovat s prodejci, ale i s farmáři pracujícími v obdobných
půdních podmínkách.
Schéma kypřící radličky a prutový válec
Rotační brány a prutový válec
Význam sloučení několika operací do jednoho přejezdu je především ekonomický. To
znamená úsporu pohonných hmot, úsporu pracovních sil a větší produktivitu práce.
Velmi důležité je sloučení více operací do jednoho přejezdu pozemku také z důvodu
ušetření pracovního času s ohledem na dodržení agrotechnických termínů.
Další důvod pro sloučení více operací je zmenšení počtu přejezdů traktoru po
pozemku a tím snížení negativního utužení půdy.
Pracovní záběry kombinátorů jsou od 3m do 12m.Energetické požadavky jsou značně
rozdílné s ohledem na hloubku a intenzitu zpracování půdy. Požadovaný výkon
traktoru je uveden výrobcem stroje a může dosahovat až 400 kW.
1.
2.
3.
4.
ozubený válec
secí botka
rotační kypřič
pevné kypřící radličky
1.
2.
3.
4.
ozubený válec
secí botka
smyková lišta
rotační brány
Pro každý mechanizační prostředek je kámen problémem. Zejména to platí pro
sklízecí stroje, dostane-li se kámen do pracovního ústrojí.
Přesto je někdy vhodné kameny preventivně z pozemků odstranit. Jedná se především
o jednotlivé větší kameny o velikosti nad 15cm.
Speciální zařízení na odstranění kamenů se využívá při pěstování například kořenové
zeleniny nebo sadbových brambor. Před zasetím nebo zasázením těchto rostlin
projede po pozemku separátor, který pouze v daném páse kameny přesune do
vedlejšího pásu
Jaká
opatření zajistí přísun vlhkosti k zasetému
osivu?
Charakterizujte diagonální způsob pohybu soupravy
po pozemku.
Jaký je rozdíl při vláčení na ostro a na tupo?

similar documents