Middelengebruik bij personen met een beperking. Sessie

Report
Middelengebruik bij
personen met een
beperking
Draft Sessie voor ouders
Effect op:
•Waarneming
•Gevoel
•Gedrag
•Bewustzijn
Verdovende
middelen
Soorten Drugs
Opwekkende middelen
Bewustzijnsveranderende
Niet alle gebruik is
problematisch…
• gebruiken middelen op een
recreatieve manier, zonder zichzelf of
anderen schade te berokkenen
• meeste mensen
• alcohol meest gebruikt
…maar soms wel:
problematisch gebruik
• = een gezondheidsprobleem met
(ernstige) gevolgen op andere domeinen
bijvoorbeeld gezin, werk …
• door continu gebruik OF door occasioneel
gebruik op de verkeerde plaats en het
verkeerde tijdstip
• kan leiden tot afhankelijkheid
Wat is een verslaving?
• afhankelijkheid
• Je bent niet meer de baas over jezelf,
je hebt geen vrije keuze meer over je
gebruik.
• 2 soorten afhankelijkheid bij alcoholen drugproblemen:
– geestelijke afhankelijkheid
– lichamelijke afhankelijkheid
Lopen sommige mensen meer
risico op problemen dan andere?
• Ene persoon heeft
meer kans op
problemen dan
andere
• Geldt voor alle
middelen
Lopen sommige
personen meer
risico op problemen
dan anderen?
Lopen sommige mensen meer
risico op problemen dan andere?
Mens
Middel
Milieu
Mens
•
•
•
•
•
•
geslacht
leeftijd
persoonlijkheid
gemoedstoestand
kennis
opvattingen
risicofactoren
verwachtingen
waarden en normen
biochemische
eigenschappen
• sociale
vaardigheden
•
•
•
•
Belangrijk bij een verstandelijke beperking
Middel
•
•
•
•
aanbod
werking
invloed
gebruik van meerdere middelen
Milieu
• context van het
gebruik
• gezin
• school
• werk
• vrienden
• socio-economische
factoren
• subcultuur
• uitgaanscultuur
• media
• cultuur
• wetgeving
Wanneer is gebruik
problematisch?
Wanneer is gebruik
problematisch? (1)
• Meer drinken of gebruiken
dan gepland
• De dag slecht beginnen
zonder te drinken of te
gebruiken
• Zich slecht voelen als men
niet gebruikt of drinkt
• Aan niks anders meer
kunnen denken dan aan
kopen of gebruiken
Wanneer is gebruik
problematisch? (2)
• Gebruiken of drinken om
problemen van zich af te
zetten
• Veranderen van vrienden
• Ander gedrag of uiterlijk
• Afvallen, meer of net
minder slapen, niet helder
zijn
• Ander gedrag wanneer men
zakgeld krijgt
Wanneer is gebruik
problematisch? (3)
• Stoere verhalen
vertellen over gebruik
• Contacten met mensen
die veel drinken of
drugs gebruiken
• Vervroegd medicatie
vragen
• Geen geld meer
hebben voor
boodschappen
Wanneer is gebruik
problematisch? (4)
• Niet meer naar
school/werk gaan, niet
komen opdagen op
afspraken
• Problemen met de
politie
• Veranderd gedrag
tegenover familie,
vrienden en/of
begeleiding
Praten met je kind
Hoe praat ik met mijn
zoon/dochter?
Spreek met je kind over alcohol en drugs,
ook al vind je dat moeilijk.
Of je kind al lang gebruikt, nog maar pas,
of uiteindelijk toch niet: praten blijft
belangrijk.
Praten moét…
• Ook al heb je geen aanleiding om te
denken dat je kind alcohol of drugs
gebruikt
• Wanneer je vermoedens hebt, maar
ze niet kunt staven
• Als je zeker weet dat je kind alcohol
of drugs gebruikt
Praten zonder aanleiding
• Er nooit over praten = er altijd over
praten
• Maak er een gewoonte van
Gebruik gewone dingen die je ziet op
TV, in de krant…
• Banaliseer of dramatiseer niet
Praten wanneer je vermoedens
hebt of zeker bent
• Praat vanuit je bezorgdheid
• Zie ‘wat doe je’ en ‘wat zeg je’
Voor het gesprek
• Zoek informatie op over
alcohol en andere drugs
• Kies een geschikt moment
• Geloof in jezelf
Wat doe je?
• Praat
• Luister
• Probeer te begrijpen
• Pauzeer op tijd
• Laat de deur op een kier
Wat zeg je?
• Speel in op wat je kind zegt
• Vertel over je gevoelens, zorgen en
jouw standpunt
• Spreek in de ik-vorm
• Focus op ‘nu’, niet op later
• Praat over de signalen die je
opmerkt
• Keur het gedrag af, niet de persoon
Struikelblokken
•
•
•
•
•
Vermijd welles-nietesspelletjes
Vel geen oordeel
Praat niet enkel over drugs
Wat als je kind ontkent?
Hou het niet bij één poging
DOEN: Grenzen stellen
• Grenzen:
– Duidelijkheid & houvast
– Gedrag + gevolgen
– Realistische grenzen en consequenties
– Vooraf vastleggen
– Leg uit waarom
– Herhaling!
– Afbeeldingen
DOEN…
•
•
•
•
Speel kort op de bal
Bevestig positief
Wees zelf een goed rolmodel
Help je kind groepsdruk te herkennen
Is er materiaal dat mij
kan helpen?
Vorming – Handicum & VIBEG
Waar kan ik terecht met
vragen?
• De Druglijn
– Telefoneren, e-mailen, skypen…
– Een luisterend oor…
– Kan je doorverwijzen naar een
huisdokter, een Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg (CGG)…
Hoe zit de alcoholen drugsector eruit?
Wat is preventie?
• Doel: problemen als gevolg van
middelengebruik voorkomen
individuele personen én de
samenleving leren omgaan met
alcohol/drugs
• Werken op maat!
Wat omvat alcohol- en
drughulpverlening?
•
•
•
•
Vroeginterventie
Ambulant
Semiresidentieel
Residentieel
Heeft u een vraag? Contacteer dan De
Druglijn
Vragen?

similar documents