Alles is onmogelijk, als je het maar wil

Report
nieuwe ideeën voor een nieuw
Milieubeleidsplan
(voormid)dagindeling
• 09:30 u. : een nieuw Milieubeleidsplan
• 10:00 u. : een blik op de toekomst
10:30 u. : Koffiepauze
• 10:45 u. : nieuwe ideeën (ronde 1)
12:00 u. : Koffiepauze
• 12:15 u. : nieuwe ideeën (ronde 2)
13:00 u. : Lunch
TRAJECT
dec 2014
ontwerp
MINA 5
mei 2014
okt 2014
insteek
beleidsnota
MINA 5
•
•
•
•
werkgroepen/redactie
klankbord/stakeholders
formeel advies
besluitvorming
apr 2015
openbaar
onderzoek
begin 2015
politiek
overleg
dec 2015
MINA5
het Verhaal
• werkgroep/redactie
• communicatiebureau(s)
• partners/klankbord
ontbossing
smogalarm
klimaatopwarming
verstening
voorraden
gezondheid
overconsumptie
wegverkeer
fossiele brandstoffen
ruimtegebrek
NOODZAAK
VERWACHTINGEN
Bevraging functies MINA
bevordert interne samenhang
bevordert efficiëntie
bevordert doeltreffendheid
referentiedocument
sturend
overkoepelende benadering
nieuwe uitdagingen
vastleggen doelstellingen
informatief
visie lange termijn
0%
MBP
20%
ander document
40%
hoeft nergens
60%
weet niet/geen mening
80%
100%
MEERWAARDE
ViA
Klimaat
MAP 7
… klimaatneutraal
Jeugd
Nieuw industrieel beleid
EU 2020
VSDO
Water
Ruimte
Luchtkwaliteit
Mobiliteit
PACT 2020
Afval
CONTINUÏTEIT
Alles is onmogelijk,
als je het maar wil
inspireren
engageren
shockeren
uitdagen
laten proeven
initiëren
informeren
enthousiasmeren
motiveren
nieuwsgierig maken
bevestigen
2050
INITIATIE
NICHE
De toekomst is ook niet
meer wat ze was

similar documents