P*íklady

Report
VY_32_INOVACE_04-18
Příklady
Mendelovy zákony, gonozomální
dědičnost, Hardy-Weibergův
zákon
Příklad
• Standardní norci mají skořicovou barvu,
aleutští jsou šedí. Skořicová barva je
dominantní.
Pokud spolu spáříme standardního
(homozygot) a aleutského norka, jaké
bude potomstvo F1 a F2?
Příklad
• Odolnost vůči nákaze snětí je u žita
dominantní nad vnímavostí vůči této
chorobě.
Jaké potomstvo získáme v F1 po zkřížení
homozygotních odolných rostlin s
rostlinami napadených snětí? Co získáme
vzájemných zkřížením hybridů? Proveď
zpětné křížení.
Příklad
• Normální vzrůst ovsa je dominantní nad
gigantismem a ranost nad pozdní zralostí.
Jaký bude fenotyp kříženců raného ovsa
normálního vzrůstu s pozdně dozrávajícím
gigantickým ovsem?
Jak budou vypadat hybridi, které získáme
následným křížením?
Rostliny jsou homozygotní, geny leží v
různých chromozomech.
Příklad
• U slepic je opeření nohou dominantní nad
holýma nohama a hráškovitý tvar hřebenu je
dominantní nad normálním tvarem.
Jaký fenotyp budou mít kříženci, které získáme
zkřížením slepic s hráškovitým hřebenem a
opeřenýma nohama s kohoutem s holýma
nohama a normálním tvarem hřebínku? Jak
velký podíl v potomstvu F2 budou tvořit slepice s
hráškovitým hřebenem a holýma nohama? Oba
výchozí rodiče jsou v obou znacích
homozygotní.
Příklad
• Černá barva těla mušky rodu Drosophila je
recesivní vůči šedé. Dlouhá křídla jsou
dominantní nad zkrácenými. Geny řídící
dědičnost těchto znaků jsou ve vazbě.
Jaké je uspořádání alel u hybridní samičky,
jestliže křížení s černým samečkem se zakrslými
křídly dalo potomstvo o fenotypu:
• 822 šedých mušek dlouhá křídla, 158 šedé
zkrácená křídla, 130 černé dlouhá křídla, 690
černé zkrácená křídla
• Jaká je relativní vzdálenost mezi geny řídícími
dědičnost uvedených znaků?
Příklad
• U rajčat je okrouhlý tvar plodu dominantní
nad protáhlým a hladký povrch plodu nad
broskvovým. Testovací zpětná křížení
jedinců F1 heterozygotních v těchto
alelových párech dala tyto výsledky:
• 12 hladkých okrouhlých, 123 hladkých
protáhlých, 133 broskvových okrouhlých,
12 broskových protáhlých
• Jaká je relativní vzdálenost mezi geny
řídícími dědičnost uvedených znaků?
Příklad
• Ožení se muž s kadeřavými vlasy se ženou s
rovnými vlasy. Děti budou mít vlnité vlasy. Jaký
poměr dětí s kadeřavými, rovnými i vlnitými
vlasy můžeme očekávat u rodičů s vlnitými
vlasy?
a) 3 s kadeřavými : 1 s vlnitými
b) 3 s rovnými
: 1 s kadeřavými
c) 1 s rovnými : 1 s kadeřavými : 2 s vlnitými
d) 1 s vlnitými : 2 s kadeřavými : 1 s rovnými
Příklad
• Matka má krevní skupinu AB, otec krevní
skupinu A. Jaké krevní skupiny mohou mít
jejich děti?
a) skupiny A, B a AB
b) skupiny A a AB
c) skupiny A a B
d) skupiny A, B, 0
Příklad
• Barvoslepost u člověka způsobuje recesivní
alela genu ležícího v chromozómu X.
• Otec dívky je barvoslepý, matka a také všichni
její předci rozlišují barvy normálně.
• Mohou být daltonismem postiženi synové této
dívky, dcery i její vnoučat obojího pohlaví,
jestliže se vdá za zdravého muže a jestliže její
potomci nebudou vstupovat do manželství s
nositeli alel pro daltonismus?
Příklad
• Dcera hemofilického otce si vzala muže,
jehož otec byl hemofilik. Muž ani žena
však hemofilii netrpí. Hemofilii bude
postiženo:
a) 50% dcer a 50% synů
b) 0% dcer a 25% synů
c) 25% dcer a 25% synů
d) 0% dcer a 50% synů
Příklad
• Zdravý muž se oženil s dívkou, jejíž otec
trpí absencí potních žlázek, její matka i
všichni předci jsou zdraví.
• Jak budou vypadat jejich potomci?
Příklad
• Černá barva srsti u morčat je dominantní
nad bílou.
• V populaci je 640 morčat s černou srstí a
360 s bílou srstí. Kolik % heterozygotů je
populaci?
Děkuji za pozornost
Autor DUM: Kateřina Turoňová

similar documents